referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 21. júla 2017
Anketa
Dátum pridania:29.03.2004Oznámkuj:12345
Autor referátu:Celman
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:1 041
Referát vhodný pre:Stredná odborná školaPočet A4:4.2
Priemerná známka:2.98Rýchle čítanie:7m 0s
Pomalé čítanie:10m 30s
 
Použitá literatúra: Sociologický výskum – Štefan Szostkiewicz, časopis Pyramída,
Metodológia vedeckého výskume – Jozef Benčo

Anketa
Anketa je druh výskumnej techniky založenej na dotazníku. Dotazník obsahuje otázky, na ktoré respondent odpovedá vlastnoručne. Anketa zásadne slúži na získavanie kvantitatívneho materiálu od väčšieho počtu osôb. Často sa používa na získanie doplňujúcich materiálov pri terénnom výskume, ale v niektorých prípadoch sa používa aj v reprezentatívnej procedúre.
Typy ankiet
rozlišujeme tri základné typy ankiet, ktorých zásadným prvkom je technika „papiera a tužky“

- poštová anketa
- novinová anketa
- anketa v prostredí, čiže rozdávaná anketa /anketa na mieste/
- anketa prostredníctvom internetu
Poštová anketa pozostáva z rozdelenia určitého počtu dotazníkov určitej skupine osôb so žiadosťou, aby na otázky odpovedali a vrátili vyplnený dotazník na uvedenú adresu. Zasiela sa poštou anonymne určitej časti obyvateľstva.
Výber osôb, ktorým anketu posielame, záleží na úlohách výskumu. Ak má anketa všeobecný charakter, vyberajú sa osoby a ich adresy náhodným výberom zo zoznamu adries alebo z volebných zoznamov. Ak ide o výskum činnosti určitej inštitúcie, napríklad knižnice, kultúrneho strediska, anketa sa posiela všetkým, ktorí používali alebo používajú služby tejto inštitúcie.
Môžeme rozposlať anketu všetkým, alebo len vybraným zástupcom danej skupiny alebo skúmaného prostredia, napríklad členom zväzu výtvarníkov a podobne.
Anketu však môžem rozposlať aj určitým osobám, o ktorých je už známe, že sú zvlášť kompetentné vyjadrovať sa o veciach, ktoré zaujímajú výskumníkov /predstavitelia zdravotníctva o ľudovom liečení atď./.
Novinová anketa spočíva v uverejnení alebo priložení dotazníka ku každému číslu novín s výzvou k čitateľom, aby písomne odpovedali a poslali dotazník poštou na dresu redakcie.
Novinové adresy majú prevažne všeobecný charakter. Niekedy sú adresované len jednej kategórii čitateľov, napríklad mládeži do určitého veku, alebo vydaným a ženatým, pracujúcim ženám a pod.

Anketa v prostredí, čiže rozdávaná /anketa na mieste/. Výskumník rozdá dotazník skupine ľudí v jednom prostredí so žiadosťou, aby ho vyplnili a hneď vrátili.
Tento typ ankety môže mať rôzne obmeny. Rozdávanie dotazníka sa môže robiť “z ruky do ruky“, skúmaní si môžu brať dotazníky z jedného miesta a vracať ich na iné a nakoniec úloha výskumníka sa môže obmedziť na rozdávanie dotazníka a vrátiť ho možno poštou.
 
   1  |  2  |  3    ďalejďalej
 
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.