referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 23. augusta 2017
Slovania
Dátum pridania:15.07.2014Oznámkuj:12345
Autor referátu:markiz15
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:398
Referát vhodný pre:GymnáziumPočet A4:1.2
Priemerná známka:2.95Rýchle čítanie:2m 0s
Pomalé čítanie:3m 0s
 

SLOVANIA V STREDNEJ EURÓPE, VEĽKÁ MORAVA

Písomné pramene o Slovanoch:

Prvé správy historikov o Slovanoch na území Karpát :
1.stor. Plínius: Naturalis história
Tacitus: Germania - spomínajú spoločenstvá nazývané Venédi, Veneti, Venadi, ktoré žili ako severní
susedia Sarmátov. Tacitus opisuje ich mravy a povahu + kmene Venedov osídlili aj
Karpaty, čo sa odrazilo aj v ich súdobom názve Venedské hory (Karpaty).
pol. 2.stor. Ptolemaios v 3. zväzku Geografie - na území Sarmatska až po Vislu a Sarmatské vrchy (Karpaty) až po Baltské more (Sarmatský
oceán) žilo veľa veľkých a malých kmeňov. Jedným z veľkých kmeňov boli Venedi (Vendi).
koniec 3. stor.  Toto označenie (Venedi, Vendi) sa objavuje aj na Peutingerovej mape.
okolo r. 400 Označenie na Markianovom periple (opis pobrežia krajiny).
pol. 4. stor. Nápis na náhrobku Sv. Martina z Tours - bol vyhotovený pred rokom 580 a umiestnený v bazilike v Tours nad ostatkami Sv. Martina z
panónskej Sabárie, ktorý zomrel okolo roku 397. Opis jeho misijnej činnosti, kristianizácia mnohých etník v strednej Európe vrátane Slovanov
(Sclavus), ale o presnosti textu sa vedú polemiky, z dôvodu, že bol napísaný až v pol. 6.stor.

Hodnovernejšie správy o Slovanoch:

O existencii Slovanov v Karpatoch a na strednom Dunaji upozorňuje správa z r. 448 od rétora Priska
byzantskému cisárovi o jeho ceste k Atilovi, kráľovi Hunov, na ktorej sa stretol s ľudom, ktorý mu ponúkol
nápoj nazývaný medos.
Byzantský historik Jordanes v diele O pôvode a skutkoch Gótov, hovorí o slovanských kmeňoch: Venéti,
Slovieni a Anti, lokalizuje sídla Slovanov v 6. stor., na severe od rieky Visly, na juhu až po Balkán, na
východe po rieku Dneper, už zo začiatku 6.stor. existujú správy o útokoch slovanských Antov a Slovienov na
dolnú hranicu Byzancie.
Byzantský historik Prokopios: História (512) v časti O vojne gótskej. Prokopios dobre poznal pomery v stredodunajskej
oblasti, ktoré sa v priebehu 6. stor. zmenili. V tom čase tu už boli Slovania pevne usadení. Slovania spomínaní v súvislosti s bojmi Gepidov
a Longobardov (v 6. stor. sa na longobardský trón násilím dostal Wacho a preto sa skutočný následník trónu Ildiges pripojil k Slovanom a spolu s nimi na stranu Gepidov).

 
Podobné referáty
SlovaniaSOŠ2.95751007 slov
SlovaniaSOŠ2.96241064 slov
Slovania2.9775808 slov
SlovaniaGYM2.9620689 slov
SlovaniaGYM2.9863697 slov
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.