referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 23. augusta 2017
Štúdium na novej fakulte psychológie
30.08.2011, Ostatné správy

Otvára sa prvá fakulta psychológie na Slovensku s akreditovaným denným i externým štúdiom! Termín podania prihlášok: 16.09.2011.

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy je nová a zároveň prvá fakulta tohto druhu na Slovensku. V akademickom roku 2011/2012 začne vzdelávať prvých záujemcov o bakalársky stupeň v študijnom odbore psychológia.

Poslaním nedávno otvorenej fakulty je kvalitná teoretická a praktická príprava študentov, s cieľom získania „Európskeho certifikátu z psychológie" a zápisu do zoznamu europsychológov. To umožní absolventom fakulty pôsobiť v rámci celej Európskej únie. „Európsky certifikát z psychológie" stanovuje špecifiká vysokoškolskej prípravy psychológov a vymedzuje formy vzdelávania na všetkých stupňoch štúdia.

Vysokoškolské štúdium v študijnom programe Psychológia je koncipované ako akreditované denné a externé bakalárske štúdium (trojročné/šesťsemestrové), profilované ako základný program v odbore psychológia.

Prvá fakulta psychológie na Slovensku je lokalizovaná v priestoroch Paneurópskej vysokej školy na Tematínskej 10 v Bratislave. Výučba je personálne zabezpečovaná internými a externými učiteľmi a odborníkmi, spĺňajúcimi náročné kritériá na učiteľa vysokej školy. Súčasťou fakulty sú kvalifikovaní vedeckí a pedagogickí pracovníci z rôznych akademických a vedeckých inštitúcií ako aj odborníci z praxe.

Budúci absolventi sa môžu uchádzať o štúdium v magisterskom programe Školská a pracovná psychológia na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy na 2. stupni štúdia, v odbore psychológia všeobecne alebo v príbuzných odboroch sociálnych vied. Absolvent bakalárskeho štúdia získa prehľad v základných psychologických disciplínach, získa prehľad do základných psychologických procesov, osvojí si základné princípy tvorby psychodiagnostických metodík, testov a základné predpoklady vedeckého výskumu, princípy realizácie a písania vedeckej / odbornej publikácie.

Prihlášky je možné podať do 16. septembra 2011.

Viac info na: www.uninova.sk.

Platená reklama

Viac kategórie Ostatné správy 
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.