referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nedeľa, 23. júla 2017
Štúdium na Pedagogickej Fakulte Katolíckej univerzite
15.02.2010, Ostatné správy

Vysokoškolské vzdelávanie na PF KU je postavené na Európskom systéme transferu kreditov (European Credit Transfer System), ktorým je zaručená kompatibilita s poprednými vzdelávacími inštitúciami a týmto je umožnená mobilita študentov medzi univerzitami v celej Európskej únii i mimo nej.

Katolícka univerzita ponúka všetky tri stupne štúdia - bakalárske, magisterské a doktorandské.

Na každom stupni vzdelávania má študent možnosť vybrať si v rámci študijného programu predmety štúdia podľa svojho záujmu z ponuky vlastnej katedry, fakulty i ostatných fakúlt.

Týmto spôsobom sa môže aktívne podieľať na obsahovej tvorbe svojho učebného plánu, jeho optimálnej profilácii a individuálnom tempe.

Základné hodnoty KU

  • PRAVDA / Hľadať pravdu a mať ochotu podeliť sa s ňou
  • JEDNOTA / Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity
  • ZODPOVEDNOSŤ / Konať dobro s najlepším úmyslom a ctiť princíp solidarity
  • PROFESIONALITA / Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúžiť rozvoju človeka

Viac informácií na www.studiumnaku.sk

Platená reklama

Viac kategórie Ostatné správy 
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.