referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 27. augusta 2014

Pobox

ATLAS

Prihlásenie

@atlas.sk
Štúdium na Pedagogickej Fakulte Katolíckej univerzite
15.02.2010, Ostatné správy

Vysokoškolské vzdelávanie na PF KU je postavené na Európskom systéme transferu kreditov (European Credit Transfer System), ktorým je zaručená kompatibilita s poprednými vzdelávacími inštitúciami a týmto je umožnená mobilita študentov medzi univerzitami v celej Európskej únii i mimo nej.

Katolícka univerzita ponúka všetky tri stupne štúdia - bakalárske, magisterské a doktorandské.

Na každom stupni vzdelávania má študent možnosť vybrať si v rámci študijného programu predmety štúdia podľa svojho záujmu z ponuky vlastnej katedry, fakulty i ostatných fakúlt.

Týmto spôsobom sa môže aktívne podieľať na obsahovej tvorbe svojho učebného plánu, jeho optimálnej profilácii a individuálnom tempe.

Základné hodnoty KU

  • PRAVDA / Hľadať pravdu a mať ochotu podeliť sa s ňou
  • JEDNOTA / Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity
  • ZODPOVEDNOSŤ / Konať dobro s najlepším úmyslom a ctiť princíp solidarity
  • PROFESIONALITA / Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúžiť rozvoju človeka

Viac informácií na www.studiumnaku.sk

Platená reklama

Viac kategórie Ostatné správy 
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.