referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Nedeľa, 24. mája 2015
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaFrazeológiaINÉ2.11.200715 661501 6732.99935 slov
SlovenčinaZ histórie slovenčinyINÉ26.1.200511 2851081 2432.95351 slov
SlovenčinaMetonýmia a jej druhy3.12.200428 456829752.96378 slov
SlovenčinaDruhy viet podľa komunikačného zámeru a ich využitie pri nácviku rituálov spoločenského styku20.6.200515 630271 1842.96530 slov
SlovenčinaAtektonika textu9.8.20074 54377643.00780 slov
SlovenčinaVyužitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov1.7.200563 52212812 9022.964 858 slov
SlovenčinaLexikológia17.8.2007106 77834331 2202.9613 082 slov
SlovenčinaSystém v jazyku24.4.20068 695502 0693.001 949 slov
SlovenčinaPovesť východoslovenského regiónu v didaktickej komunikácii20.6.200520 599633 4712.95281 slov
SlovenčinaRoland Barthes: Úvod do štrukturálnej analýzy vyprávania31.1.20086 09571 7242.992 551 slov
SlovenčinaImaginatívno-lyrická rozprávka v didaktickej komunikácii21.6.200511 135661 5672.97508 slov
SlovenčinaZhoda (korešpondencia) prísudku s podmetom24.8.20075 49055103.01564 slov
SlovenčinaObsah vyučovania28.4.20087 989141 7323.001 146 slov
SlovenčinaNulová realizácia syntagmatického vzťahu15.8.20072 06124402.98227 slov
SlovenčinaExpresívna lexika16.1.200612 958585 9092.97845 slov
SlovenčinaKomunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov20.6.200513 480361 6342.97620 slov
SlovenčinaJazyk a písmo3.7.200819 841434 6752.981 151 slov
SlovenčinaKto hovorí po indoeurópsky?3.8.20075 17227622.99974 slov
SlovenčinaKultivovanie ústneho prejavu žiaka1.7.200510 366341 1412.97272 slov
SlovenčinaPrídavné mená24.4.200660 4871099 9982.986 203 slov
SlovenčinaPojmy z rétoriky 117.7.20077 398147 5032.993 227 slov
SlovenčinaRustikálno-folklórny model detskej poézie v didaktickej komunikácii29.6.200511 771251 1042.95314 slov
SlovenčinaOsobitné skupiny frazeologizmov24.7.20077 088121 3792.99665 slov
SlovenčinaSkloňovací systém substantív vo vyučovacej praxi20.7.200510 571322 2022.97435 slov
SlovenčinaPojmy z rétoriky 217.7.20073 08959233.01756 slov
SlovenčinaNové vymedzenie čísloviek19.5.200511 337232 8152.991 477 slov
SlovenčinaModálna stavba viet8.8.200635 8911537 9952.993 723 slov
SlovenčinaRečnícke žánre17.1.200716 986523 0762.961 215 slov
SlovenčinaVýslovnosť spoluhlások m, n30.5.20059 862243 1632.97739 slov
SlovenčinaVyužitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov20.6.200522 046424 2612.94451 slov
SlovenčinaJazykoveda16.5.200828 609529 4282.983 545 slov
SlovenčinaJurij Lotman: Text a mimotextové umelecké štruktúry31.1.20083 55581 2423.022 090 slov
SlovenčinaNácvik spisovnej výslovnosti1.7.200527 8738118 8672.961 363 slov
SlovenčinaČlenenie súvislého textu23.8.200710 144106 7763.001 533 slov
SlovenčinaMorfológia24.4.200814 060371 0782.99432 slov
SlovenčinaLexikálne prevzatia z angličtiny v ústnom a písomnom prejave mládeže7.4.20086 80571 6513.00931 slov
SlovenčinaKorekčné cvičenia pre dyslektika8.11.20079 305261 8072.95561 slov
SlovenčinaVeršovaná rozprávka v didaktickej komunikácii20.6.200510 065221 1882.97152 slov
SlovenčinaHyperbola a satira v didaktickej komunikácii20.6.20059 873222 3222.95644 slov
SlovenčinaSpisovný jazyk a miestne nárečia21.4.200821 045489 6582.992 116 slov
SlovenčinaĽudovít Štúr: Náuka reči slovenskej19.5.200516 3892751 0622.931 732 slov
SlovenčinaGenitívna kvantitatívna modifikácia podmetu23.8.20073 50275132.99626 slov
SlovenčinaDetská literárna postava v didaktickej komunikácii20.6.200514 982475 9092.97886 slov
SlovenčinaJurij Lotman: Rétorika31.1.20084 999151 1602.973 151 slov
SlovenčinaPrincípy vyplývajúce zo zákonitostí textovej výstavby1.8.20074 94241 4873.00765 slov
SlovenčinaRozvíjanie slovnej zásoby detí prostredníctvom jednotlivých typov lexikálnych cvičení27.6.200524 895932 9352.97626 slov
SlovenčinaFonetický prepis textu23.8.200711 911195883.00449 slov
SlovenčinaČastice v reči detí23.1.200610 000222 4983.002 456 slov
SlovenčinaZ histórie výskumu jazykovej a zvukovej stránky slovenčiny16.7.20072 71034743.00939 slov
SlovenčinaHumor v modernej detskej poézii a v didaktickej komunikácii22.6.200513 039299932.97286 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.