referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 1. júla 2015
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaFrazeológiaINÉ2.11.200715 865501 7062.99935 slov
SlovenčinaZ histórie slovenčinyINÉ26.1.200511 4211081 2622.95351 slov
SlovenčinaMetonýmia a jej druhy3.12.200428 807829832.96378 slov
SlovenčinaDruhy viet podľa komunikačného zámeru a ich využitie pri nácviku rituálov spoločenského styku20.6.200515 786271 1922.96530 slov
SlovenčinaAtektonika textu9.8.20074 63077783.00780 slov
SlovenčinaVyužitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov1.7.200563 94812812 9662.964 858 slov
SlovenčinaLexikológia17.8.2007108 26934332 0262.9613 082 slov
SlovenčinaSystém v jazyku24.4.20068 733502 0853.001 949 slov
SlovenčinaPovesť východoslovenského regiónu v didaktickej komunikácii20.6.200520 719633 5082.95281 slov
SlovenčinaRoland Barthes: Úvod do štrukturálnej analýzy vyprávania31.1.20086 17671 7512.992 551 slov
SlovenčinaImaginatívno-lyrická rozprávka v didaktickej komunikácii21.6.200511 187661 5772.97508 slov
SlovenčinaZhoda (korešpondencia) prísudku s podmetom24.8.20075 58455213.01564 slov
SlovenčinaObsah vyučovania28.4.20088 119141 7683.001 146 slov
SlovenčinaNulová realizácia syntagmatického vzťahu15.8.20072 07924492.98227 slov
SlovenčinaExpresívna lexika16.1.200613 025585 9922.97845 slov
SlovenčinaKomunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov20.6.200513 588361 6542.97620 slov
SlovenčinaJazyk a písmo3.7.200820 288434 7572.981 151 slov
SlovenčinaKto hovorí po indoeurópsky?3.8.20075 21727742.99974 slov
SlovenčinaKultivovanie ústneho prejavu žiaka1.7.200510 418341 1812.97272 slov
SlovenčinaPrídavné mená24.4.200661 11410910 2012.986 203 slov
SlovenčinaPojmy z rétoriky 117.7.20077 480147 5782.993 227 slov
SlovenčinaRustikálno-folklórny model detskej poézie v didaktickej komunikácii29.6.200511 901251 1122.95314 slov
SlovenčinaOsobitné skupiny frazeologizmov24.7.20077 229121 3872.99665 slov
SlovenčinaSkloňovací systém substantív vo vyučovacej praxi20.7.200510 635322 2162.97435 slov
SlovenčinaPojmy z rétoriky 217.7.20073 10259363.01756 slov
SlovenčinaNové vymedzenie čísloviek19.5.200511 376232 8632.991 477 slov
SlovenčinaModálna stavba viet8.8.200636 2571538 0832.993 723 slov
SlovenčinaRečnícke žánre17.1.200717 021523 1082.961 215 slov
SlovenčinaVýslovnosť spoluhlások m, n30.5.20059 926243 2262.97739 slov
SlovenčinaVyužitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov20.6.200522 178424 2842.94451 slov
SlovenčinaJazykoveda16.5.200829 013529 6312.983 545 slov
SlovenčinaJurij Lotman: Text a mimotextové umelecké štruktúry31.1.20083 58681 2563.022 090 slov
SlovenčinaNácvik spisovnej výslovnosti1.7.200528 0868118 9392.961 363 slov
SlovenčinaČlenenie súvislého textu23.8.200710 263106 8313.001 533 slov
SlovenčinaMorfológia24.4.200814 250371 1102.99432 slov
SlovenčinaLexikálne prevzatia z angličtiny v ústnom a písomnom prejave mládeže7.4.20086 88571 6803.00931 slov
SlovenčinaKorekčné cvičenia pre dyslektika8.11.20079 395261 8272.95561 slov
SlovenčinaVeršovaná rozprávka v didaktickej komunikácii20.6.200510 099221 2062.97152 slov
SlovenčinaHyperbola a satira v didaktickej komunikácii20.6.20059 945222 3362.95644 slov
SlovenčinaSpisovný jazyk a miestne nárečia21.4.200821 282489 8122.992 116 slov
SlovenčinaĽudovít Štúr: Náuka reči slovenskej19.5.200516 4442751 0722.931 732 slov
SlovenčinaGenitívna kvantitatívna modifikácia podmetu23.8.20073 53475212.99626 slov
SlovenčinaDetská literárna postava v didaktickej komunikácii20.6.200515 068476 0252.97886 slov
SlovenčinaJurij Lotman: Rétorika31.1.20085 070151 1932.963 151 slov
SlovenčinaPrincípy vyplývajúce zo zákonitostí textovej výstavby1.8.20074 97241 5013.00765 slov
SlovenčinaRozvíjanie slovnej zásoby detí prostredníctvom jednotlivých typov lexikálnych cvičení27.6.200525 123932 9812.97626 slov
SlovenčinaFonetický prepis textu23.8.200712 200195943.00449 slov
SlovenčinaČastice v reči detí23.1.200610 099222 5293.002 456 slov
SlovenčinaZ histórie výskumu jazykovej a zvukovej stránky slovenčiny16.7.20072 72634813.00939 slov
SlovenčinaHumor v modernej detskej poézii a v didaktickej komunikácii22.6.200513 125291 0032.97286 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.