referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 26. novembra 2015
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaFrazeológiaINÉ2.11.200716 346501 7962.99935 slov
SlovenčinaZ histórie slovenčinyINÉ26.1.200511 8891081 2992.96351 slov
SlovenčinaLexikálne a gramatické kategórie19.12.20077 264177523.02420 slov
SlovenčinaPrimkýnanie ako spôsob realizácie syntagmatického vzťahu20.8.20073 59736923.00486 slov
SlovenčinaKomunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov1.7.200532 018564 2722.961 867 slov
SlovenčinaKomunikačné vyučovanie tvorenia slov a voľné slohové prejavy detí20.6.200516 875282 1852.98302 slov
SlovenčinaJurij Lotman: Text a mimotextové štruktúry31.1.20084 62421 0463.00876 slov
SlovenčinaSekundárne štýly10.8.200711 004211 9332.991 180 slov
SlovenčinaTeória o vývine Slovenského jazyka23.8.200619 3021115 0292.994 010 slov
SlovenčinaJe slovenčina ťažký jazyk?30.7.20077 492178473.01429 slov
SlovenčinaDejiny spisovnej slovenčiny27.6.200546 98533210 2492.986 578 slov
SlovenčinaTypy slovníkov - seminárna práca23.8.200729 391758 9172.972 883 slov
SlovenčinaSlovenský jazyk ako vyučovací predmet28.4.200811 230141 7062.97926 slov
SlovenčinaKlasifikácia hlások podľa dištinktívnych príznakov12.7.20074 30692 8833.00739 slov
SlovenčinaKomunikačno-poznávacie vyučovanie prídavných mien a prísloviek a nácvik opisného slohového postupu21.7.200511 655351 8422.97358 slov
SlovenčinaHypotaxa15.8.20074 10223493.01202 slov
SlovenčinaČastice25.1.200654 41911312 7062.972 798 slov
SlovenčinaDruhy viet podľa komunikačného zámeru a ich využitie pri nácviku rituálov spoločenského styku20.6.200516 255271 2362.96530 slov
SlovenčinaMetonýmia a jej druhy3.12.200429 922821 0232.96378 slov
SlovenčinaAtektonika textu9.8.20074 80678063.00780 slov
SlovenčinaVyužitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov1.7.200565 35512813 3832.964 858 slov
SlovenčinaLexikológia17.8.2007111 10534333 5762.9613 082 slov
SlovenčinaPovesť východoslovenského regiónu v didaktickej komunikácii20.6.200521 056633 6152.95281 slov
SlovenčinaRoland Barthes: Úvod do štrukturálnej analýzy vyprávania31.1.20086 54871 8772.992 551 slov
SlovenčinaSystém v jazyku24.4.20068 848502 1343.001 949 slov
SlovenčinaImaginatívno-lyrická rozprávka v didaktickej komunikácii21.6.200511 365661 6152.97508 slov
SlovenčinaZhoda (korešpondencia) prísudku s podmetom24.8.20075 84855513.01564 slov
SlovenčinaObsah vyučovania28.4.20088 411141 8703.001 146 slov
SlovenčinaNulová realizácia syntagmatického vzťahu15.8.20072 13724732.98227 slov
SlovenčinaExpresívna lexika16.1.200613 267586 1362.97845 slov
SlovenčinaKomunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov20.6.200513 942361 7272.97620 slov
SlovenčinaJazyk a písmo3.7.200821 197435 3522.981 151 slov
SlovenčinaKto hovorí po indoeurópsky?3.8.20075 35828082.98974 slov
SlovenčinaKultivovanie ústneho prejavu žiaka1.7.200510 579341 2482.97272 slov
SlovenčinaPojmy z rétoriky 117.7.20077 693147 8213.003 227 slov
SlovenčinaRustikálno-folklórny model detskej poézie v didaktickej komunikácii29.6.200512 249251 1562.95314 slov
SlovenčinaPrídavné mená24.4.200663 22110910 6002.986 203 slov
SlovenčinaOsobitné skupiny frazeologizmov24.7.20077 515121 4282.98665 slov
SlovenčinaSkloňovací systém substantív vo vyučovacej praxi20.7.200510 845322 3192.97435 slov
SlovenčinaPojmy z rétoriky 217.7.20073 16459733.01756 slov
SlovenčinaNové vymedzenie čísloviek19.5.200511 523232 9392.981 477 slov
SlovenčinaModálna stavba viet8.8.200637 2011538 2562.983 723 slov
SlovenčinaRečnícke žánre17.1.200717 128523 2722.961 215 slov
SlovenčinaVýslovnosť spoluhlások m, n30.5.200510 158243 3352.97739 slov
SlovenčinaVyužitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov20.6.200522 604424 6092.94451 slov
SlovenčinaJazykoveda16.5.200830 2585210 0722.983 545 slov
SlovenčinaNácvik spisovnej výslovnosti1.7.200528 8138119 2502.961 363 slov
SlovenčinaJurij Lotman: Text a mimotextové umelecké štruktúry31.1.20083 71581 3653.022 090 slov
SlovenčinaČlenenie súvislého textu23.8.200710 553106 9903.001 533 slov
SlovenčinaMorfológia24.4.200814 645371 1982.99432 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6    ďalejďalej
Copyright © 1999-2015 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.