referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 20. novembra 2014
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaFrazeológiaINÉ2.11.200714 783501 4973.00935 slov
SlovenčinaZ histórie slovenčinyINÉ26.1.200510 4581081 1252.96351 slov
SlovenčinaHyperbola a satira v didaktickej komunikácii20.6.20059 547222 2162.95644 slov
SlovenčinaĽudovít Štúr: Náuka reči slovenskej19.5.200516 1732759902.931 732 slov
SlovenčinaGenitívna kvantitatívna modifikácia podmetu23.8.20073 30074713.00626 slov
SlovenčinaSpisovný jazyk a miestne nárečia21.4.200820 052488 9222.992 116 slov
SlovenčinaDetská literárna postava v didaktickej komunikácii20.6.200514 527474 8472.98886 slov
SlovenčinaPrincípy vyplývajúce zo zákonitostí textovej výstavby1.8.20074 71241 4193.00765 slov
SlovenčinaRozvíjanie slovnej zásoby detí prostredníctvom jednotlivých typov lexikálnych cvičení27.6.200523 673932 6802.97626 slov
SlovenčinaJurij Lotman: Rétorika31.1.20084 669151 0282.983 151 slov
SlovenčinaFonetický prepis textu23.8.200710 111185233.01449 slov
SlovenčinaZ histórie výskumu jazykovej a zvukovej stránky slovenčiny16.7.20072 60334473.00939 slov
SlovenčinaHumor v modernej detskej poézii a v didaktickej komunikácii22.6.200512 685299282.98286 slov
SlovenčinaPodraďovacie súvetie15.8.20074 94066243.00194 slov
SlovenčinaČastice v reči detí23.1.20069 678222 3593.002 456 slov
SlovenčinaPrincípy efektívnej komunikácie a spätosť jazyka a hry20.6.200512 808322 6852.97655 slov
SlovenčinaŠtylistický rozbor textu1.3.200612 596491 6703.012 090 slov
SlovenčinaMultiverbizácia a univerbizácia3.12.200439 9041032 1062.97569 slov
SlovenčinaPrimkýnanie ako spôsob realizácie syntagmatického vzťahu20.8.20073 29435562.99486 slov
SlovenčinaKomunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov1.7.200530 457563 9142.961 867 slov
SlovenčinaLexikálne a gramatické kategórie19.12.20076 648176303.02420 slov
SlovenčinaKomunikačné vyučovanie tvorenia slov a voľné slohové prejavy detí20.6.200516 073281 8302.98302 slov
SlovenčinaJurij Lotman: Text a mimotextové štruktúry31.1.20084 10028513.01876 slov
SlovenčinaSekundárne štýly10.8.20079 066181 7552.991 180 slov
SlovenčinaTeória o vývine Slovenského jazyka23.8.200618 2551114 5002.994 010 slov
SlovenčinaJe slovenčina ťažký jazyk?30.7.20076 953177393.01429 slov
SlovenčinaDejiny spisovnej slovenčiny27.6.200545 0893318 2482.996 578 slov
SlovenčinaTypy slovníkov - seminárna práca23.8.200727 518757 5742.982 883 slov
SlovenčinaSlovenský jazyk ako vyučovací predmet28.4.20089 459131 4632.98926 slov
SlovenčinaKlasifikácia hlások podľa dištinktívnych príznakov12.7.20073 73592 6003.00739 slov
SlovenčinaKomunikačno-poznávacie vyučovanie prídavných mien a prísloviek a nácvik opisného slohového postupu21.7.200511 067351 6432.97358 slov
SlovenčinaHypotaxa15.8.20073 52323143.01202 slov
SlovenčinaČastice25.1.200650 9451139 7182.972 798 slov
SlovenčinaDruhy viet podľa komunikačného zámeru a ich využitie pri nácviku rituálov spoločenského styku20.6.200514 900271 1142.96530 slov
SlovenčinaMetonýmia a jej druhy3.12.200426 400829222.96378 slov
SlovenčinaAtektonika textu9.8.20074 17977023.00780 slov
SlovenčinaVyužitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov1.7.200561 36212812 4132.954 858 slov
SlovenčinaLexikológia17.8.2007100 49434327 0102.9613 082 slov
SlovenčinaPovesť východoslovenského regiónu v didaktickej komunikácii20.6.200519 976633 3452.95281 slov
SlovenčinaRoland Barthes: Úvod do štrukturálnej analýzy vyprávania31.1.20085 57871 5643.002 551 slov
SlovenčinaSystém v jazyku24.4.20068 429501 9683.001 949 slov
SlovenčinaImaginatívno-lyrická rozprávka v didaktickej komunikácii21.6.200510 801661 4642.97508 slov
SlovenčinaZhoda (korešpondencia) prísudku s podmetom24.8.20075 04254683.01564 slov
SlovenčinaObsah vyučovania28.4.20087 530141 5933.001 146 slov
SlovenčinaNulová realizácia syntagmatického vzťahu15.8.20071 94823862.98227 slov
SlovenčinaExpresívna lexika16.1.200612 614585 5002.98845 slov
SlovenčinaKomunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov20.6.200512 987361 5032.97620 slov
SlovenčinaKto hovorí po indoeurópsky?3.8.20074 90626792.99974 slov
SlovenčinaKultivovanie ústneho prejavu žiaka1.7.200510 076341 0362.98272 slov
SlovenčinaJazyk a písmo3.7.200817 900424 1902.981 151 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.