referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 9. decembra 2016
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaFrazeológiaINÉ2.11.200717 590512 0732.99935 slov
SlovenčinaZ histórie slovenčinyINÉ26.1.200512 7881081 4672.96351 slov
SlovenčinaModálna stavba viet8.8.200640 0031539 0422.983 723 slov
SlovenčinaPojmy z rétoriky 217.7.20073 30151 0683.01756 slov
SlovenčinaNové vymedzenie čísloviek19.5.200511 796233 3302.981 477 slov
SlovenčinaRečnícke žánre17.1.200717 425523 5672.961 215 slov
SlovenčinaVýslovnosť spoluhlások m, n30.5.200510 764243 6892.97739 slov
SlovenčinaJazykoveda16.5.200834 2815311 6262.983 545 slov
SlovenčinaVyužitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov20.6.200523 386425 2102.93451 slov
SlovenčinaNácvik spisovnej výslovnosti1.7.200530 8638120 1022.961 363 slov
SlovenčinaJurij Lotman: Text a mimotextové umelecké štruktúry31.1.20084 09581 6813.022 090 slov
SlovenčinaČlenenie súvislého textu23.8.200711 182107 6332.991 533 slov
SlovenčinaMorfológia24.4.200815 833371 4322.98432 slov
SlovenčinaLexikálne prevzatia z angličtiny v ústnom a písomnom prejave mládeže7.4.20087 66172 1862.99931 slov
SlovenčinaKorekčné cvičenia pre dyslektika8.11.200710 364262 4992.94561 slov
SlovenčinaVeršovaná rozprávka v didaktickej komunikácii20.6.200510 415221 4052.96152 slov
SlovenčinaHyperbola a satira v didaktickej komunikácii20.6.200510 650222 5232.95644 slov
SlovenčinaGenitívna kvantitatívna modifikácia podmetu23.8.20073 96776782.99626 slov
SlovenčinaSpisovný jazyk a miestne nárečia21.4.200823 0494810 9922.992 116 slov
SlovenčinaĽudovít Štúr: Náuka reči slovenskej19.5.200517 0522751 2282.921 732 slov
SlovenčinaDetská literárna postava v didaktickej komunikácii20.6.200515 891477 8312.96886 slov
SlovenčinaRozvíjanie slovnej zásoby detí prostredníctvom jednotlivých typov lexikálnych cvičení27.6.200527 321933 5382.97626 slov
SlovenčinaJurij Lotman: Rétorika31.1.20086 037151 5212.963 151 slov
SlovenčinaPrincípy vyplývajúce zo zákonitostí textovej výstavby1.8.20075 36641 6713.00765 slov
SlovenčinaFonetický prepis textu23.8.200717 079197022.99449 slov
SlovenčinaPodraďovacie súvetie15.8.20075 59368142.99194 slov
SlovenčinaČastice v reči detí23.1.200610 850222 7933.002 456 slov
SlovenčinaZ histórie výskumu jazykovej a zvukovej stránky slovenčiny16.7.20072 95235503.00939 slov
SlovenčinaHumor v modernej detskej poézii a v didaktickej komunikácii22.6.200513 920291 1352.96286 slov
SlovenčinaPrincípy efektívnej komunikácie a spätosť jazyka a hry20.6.200513 969323 6792.97655 slov
SlovenčinaŠtylistický rozbor textu1.3.200615 024531 8663.002 090 slov
SlovenčinaMultiverbizácia a univerbizácia3.12.200454 5311042 7182.96569 slov
SlovenčinaPrimkýnanie ako spôsob realizácie syntagmatického vzťahu20.8.20073 84537732.99486 slov
SlovenčinaKomunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov1.7.200533 069564 6562.961 867 slov
SlovenčinaLexikálne a gramatické kategórie19.12.20077 840178473.01420 slov
SlovenčinaJurij Lotman: Text a mimotextové štruktúry31.1.20085 01821 2792.99876 slov
SlovenčinaSekundárne štýly10.8.200712 381212 1432.981 180 slov
SlovenčinaTeória o vývine Slovenského jazyka23.8.200620 1091125 5952.994 010 slov
SlovenčinaKomunikačné vyučovanie tvorenia slov a voľné slohové prejavy detí20.6.200517 444282 5102.97302 slov
SlovenčinaDejiny spisovnej slovenčiny27.6.200548 47733311 6082.986 578 slov
SlovenčinaJe slovenčina ťažký jazyk?30.7.20078 083179873.01429 slov
SlovenčinaTypy slovníkov - seminárna práca23.8.200730 6647510 3062.972 883 slov
SlovenčinaSlovenský jazyk ako vyučovací predmet28.4.200812 899142 0042.97926 slov
SlovenčinaHypotaxa15.8.20074 45023773.00202 slov
SlovenčinaČastice25.1.200656 70011316 4842.972 798 slov
SlovenčinaKlasifikácia hlások podľa dištinktívnych príznakov12.7.20074 76593 1582.99739 slov
SlovenčinaKomunikačno-poznávacie vyučovanie prídavných mien a prísloviek a nácvik opisného slohového postupu21.7.200512 038351 9962.96358 slov
SlovenčinaMetonýmia a jej druhy3.12.200433 212821 1192.95378 slov
SlovenčinaDruhy viet podľa komunikačného zámeru a ich využitie pri nácviku rituálov spoločenského styku20.6.200517 228271 3452.96530 slov
SlovenčinaAtektonika textu9.8.20075 22379182.99780 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.