referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 25. mája 2016
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaFrazeológiaINÉ2.11.200717 022511 9452.99935 slov
SlovenčinaZ histórie slovenčinyINÉ26.1.200512 3841081 3882.96351 slov
SlovenčinaMetonýmia a jej druhy3.12.200431 807821 0692.95378 slov
SlovenčinaDruhy viet podľa komunikačného zámeru a ich využitie pri nácviku rituálov spoločenského styku20.6.200516 726271 3002.96530 slov
SlovenčinaAtektonika textu9.8.20075 04478842.99780 slov
SlovenčinaVyužitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov1.7.200566 39512814 1672.964 858 slov
SlovenčinaLexikológia17.8.2007115 72534837 8202.9613 082 slov
SlovenčinaSystém v jazyku24.4.20069 050502 2243.001 949 slov
SlovenčinaPovesť východoslovenského regiónu v didaktickej komunikácii20.6.200521 448643 7762.95281 slov
SlovenčinaRoland Barthes: Úvod do štrukturálnej analýzy vyprávania31.1.20086 89372 0622.992 551 slov
SlovenčinaImaginatívno-lyrická rozprávka v didaktickej komunikácii21.6.200511 528661 7062.97508 slov
SlovenčinaZhoda (korešpondencia) prísudku s podmetom24.8.20076 15856343.01564 slov
SlovenčinaObsah vyučovania28.4.20088 764142 0493.001 146 slov
SlovenčinaNulová realizácia syntagmatického vzťahu15.8.20072 22525332.98227 slov
SlovenčinaExpresívna lexika16.1.200613 516586 6192.97845 slov
SlovenčinaKomunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov20.6.200514 281361 8322.97620 slov
SlovenčinaJazyk a písmo3.7.200823 047465 8062.981 151 slov
SlovenčinaKto hovorí po indoeurópsky?3.8.20075 53628702.98974 slov
SlovenčinaKultivovanie ústneho prejavu žiaka1.7.200510 715341 3332.97272 slov
SlovenčinaPrídavné mená24.4.200666 08110911 7962.986 203 slov
SlovenčinaPojmy z rétoriky 117.7.20077 961148 2023.003 227 slov
SlovenčinaRustikálno-folklórny model detskej poézie v didaktickej komunikácii29.6.200512 592251 2282.95314 slov
SlovenčinaOsobitné skupiny frazeologizmov24.7.20078 034121 5132.98665 slov
SlovenčinaSkloňovací systém substantív vo vyučovacej praxi20.7.200511 009322 4222.97435 slov
SlovenčinaPojmy z rétoriky 217.7.20073 22851 0373.02756 slov
SlovenčinaNové vymedzenie čísloviek19.5.200511 662233 2152.981 477 slov
SlovenčinaModálna stavba viet8.8.200638 7321538 6722.983 723 slov
SlovenčinaRečnícke žánre17.1.200717 270523 4152.961 215 slov
SlovenčinaVýslovnosť spoluhlások m, n30.5.200510 450243 5402.97739 slov
SlovenčinaVyužitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov20.6.200522 999424 8102.93451 slov
SlovenčinaJazykoveda16.5.200832 3815210 9382.983 545 slov
SlovenčinaJurij Lotman: Text a mimotextové umelecké štruktúry31.1.20083 88381 5543.022 090 slov
SlovenčinaNácvik spisovnej výslovnosti1.7.200530 0618119 8312.961 363 slov
SlovenčinaČlenenie súvislého textu23.8.200710 861107 4053.001 533 slov
SlovenčinaMorfológia24.4.200815 264371 3322.99432 slov
SlovenčinaKorekčné cvičenia pre dyslektika8.11.200710 062262 2742.94561 slov
SlovenčinaVeršovaná rozprávka v didaktickej komunikácii20.6.200510 276221 3522.96152 slov
SlovenčinaLexikálne prevzatia z angličtiny v ústnom a písomnom prejave mládeže7.4.20087 33072 0183.00931 slov
SlovenčinaHyperbola a satira v didaktickej komunikácii20.6.200510 407222 4632.95644 slov
SlovenčinaSpisovný jazyk a miestne nárečia21.4.200822 4914810 6802.992 116 slov
SlovenčinaĽudovít Štúr: Náuka reči slovenskej19.5.200516 8902751 1882.931 732 slov
SlovenčinaGenitívna kvantitatívna modifikácia podmetu23.8.20073 75976182.99626 slov
SlovenčinaDetská literárna postava v didaktickej komunikácii20.6.200515 613477 4722.97886 slov
SlovenčinaJurij Lotman: Rétorika31.1.20085 668151 4242.963 151 slov
SlovenčinaPrincípy vyplývajúce zo zákonitostí textovej výstavby1.8.20075 21241 6183.01765 slov
SlovenčinaRozvíjanie slovnej zásoby detí prostredníctvom jednotlivých typov lexikálnych cvičení27.6.200526 679933 3822.97626 slov
SlovenčinaFonetický prepis textu23.8.200715 054196642.99449 slov
SlovenčinaZ histórie výskumu jazykovej a zvukovej stránky slovenčiny16.7.20072 85335313.00939 slov
SlovenčinaHumor v modernej detskej poézii a v didaktickej komunikácii22.6.200513 626291 0802.98286 slov
SlovenčinaPodraďovacie súvetie15.8.20075 43967712.99194 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.