referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nedeľa, 23. júla 2017
Striedavý prúd
Dátum pridania:01.11.2002Oznámkuj:12345
Autor referátu:Player2
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:1 124
Referát vhodný pre:Stredná odborná školaPočet A4:4.3
Priemerná známka:2.99Rýchle čítanie:7m 10s
Pomalé čítanie:10m 45s
 
Generátor striedavého prúdu
Faradayov objav elektromagnetickej indukcie umožnil skonštruovať zariadenie, v ktorom možno získať elektrickú energiu na energetické účely. Tento spôsob výroby striedavého napätia a prúdu si vysvetlíme na príklade jednoduchého generátora, v ktorom sa otáča vodivá slučka,
príp. cievka v homogénnom magnetickom poli. Cievka tvorí rotor generátora a permanentné magnety alebo elektromagnety, ktoré tvoria homogénne magnetické pole, nazývame stator. Keď sa vodivá slučka otáča uhlovou rýchlosťou , mení sa magnetický indukčný tok plochou S slučky. Indukčný tok je určený t je uhol medzi indukčnými čiarami a normálou plochy=, kde =BS cos vzťahom S slučky. t zmeny indukčného toku vyvolávajú/Podľa Faradayovho zákona U=- vznik indukovaného napätia, ktoré nameriame na koncoch cievky. Keďže zmena indukčného napätia je najväčšia v okamihu, keď sa vodiče slučky pohybujú kolmo na indukčné čiary, má v tomto okamihu indukované napätie najväčšiu hodnotu. Naopak v okamihu, keď sa vodiče pohybujú v smere indukčných čiar je zmena magnetického indukčného toku najmenšia a indukované napätie je nulové. Závislosť indukovaného napätia od času zobrazíme sínusoidou a pre jeho okamžitú hodnotu t.platí vzťah u=Umsin
V otáčavej slučke sa indukuje harmonické napätie s amplitúdou Um. Veľkosť Um závisí nielen od veľkosti magnetickej indukcie B a ).(Um=BSplochy slučky S, ale aj od uhlovej frekvencie
Pre činnosť generátora nie je dôležité, či sa otáča cievka v magnetickom poli, alebo naopak rotuje elektromagnet a cievka je v pokoji. Preto sa častejšie používa druhý spôsob, keď sa striedavý prúd z generátora odvádza pevnými svorkami. Odber prúdu je oveľa jednoduchší a vznikajú menšie straty, ako keby sa prúd odoberal z rotora. Trojfázová sústava striedavých napätí
Zdrojom striedavého napätia v elektrárňach je trojfázový alternátor. Stator alternátora tvoria tri cievky, ktorých osi zvierajú navzájom uhly 120°. Uprostred medzi cievkami sa otáča magnet. Indukované napätia v jednotlivých cievkach sú fázovo posunuté o 1/3 periódy.

Trojfázový alternátor má dve hlavné časti. Stator sa skladá z plášťa, ktorý je pevne priskrutkovaný na nosnú plošinu generátora, lebo musí odolávať veľkému momentu sily. Jadro statora je zložené z tenkých izolovaných plechov a v jeho drážkach je uložené vinutie fázových cievok.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalejďalej
 
Podobné referáty
Striedavý prúdSOŠ2.95671210 slov
Striedavý prúdGYM2.9907581 slov
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.