referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 26. júla 2017
Pedosféra
Dátum pridania:30.11.2002Oznámkuj:12345
Autor referátu:commador
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:678
Referát vhodný pre:Stredná odborná školaPočet A4:2.8
Priemerná známka:2.96Rýchle čítanie:4m 40s
Pomalé čítanie:7m 0s
 
Základné poznatky o pedosfére
Pôdotvorné činitele: materská hornina, teploty a zrážky, živé organizmy, georeliéf, podzemné a podpovrchové vody a vplyv človeka, čas. Pôda sa skladá z neživej a živej zložky. Pedológia, Pedogeografia
Pedológia: zaoberá sa štúdiom pôd.
Pedogeografia: rozšírenie pôd, vzťah pôd a ostatných zložiek krajiny, úlohu pôd v krajine. Živá : živé organizmy- edafón
Neživá: anorganická a organická časť.
Anorganická: Pevný -minerálne a horninové časti
Kvapalný -pôdna voda,
Plynový -pôdny vzduch.
Organická: Humus( rozložené časti org.)
Pôdna voda a pôdny vzduch vo voľných priestoroch- pôdnych póroch. Vlastnosti pôdy: fyzikálne( zrnitosť a štruktúra)
chemické( reakcia pôdy- zásaditá, kyslá, neutrálna a sorbčný komplex)
biologické( úrodnosť- prirodzená a kultúrna)
zrnitosť- veľkosť minerálnych a horninových častíc
Častice väčšie ako 2mm tvoria skelet a jemnozem, menšie ako 2mm íl, prachový piesok, piesok.
Podľa zrnitosti určujeme pôdne druhy. Pôdny druh je skupina konkrétnych pôd, ktoré majú približne rovnakú zrnitosť( textúru). Základné pôdne druhy: pôdy ľahké(piesočnaté)
pôdy stredne ťažké(hlinité)
pôdy ťažké(ílovité)
V horských oblastiach tvorí významnú zložku skelet. Dôležitá je aj pôdna štruktúra- schopnosť pôdnych častíc zhlukovať sa alebo rozpadávať sa na štruktúrne agregáty. Od nej závisí úrodnosť pôdy. Najvhodnejšia je drobnohrudková štruktúra. Najdôležitejšia vlastnosť pôdy je úrodnosť- schopnosť pôdy poskytovať rastlinám také životné podmienky, ktoré môžu uspokojiť ich požiadavky na vodu, živiny a pôdny vzduch počas celého vegetačného obdobia.

Vznik a vývin pôdy
Základná schéma
pôdotvorné činitele + pôdotvorný proces + pôdne horizonty + pôdny profil + pôdny tip
Pôdotvorné činitele podmieňujú pôdotvorný proces.
Pôdotvorný proces je súhrn fyzikálnych, chemických a biologických javov, ktoré prebiehajú v pedosfére. Pôdne horizonty- zákonite usporiadané vrstvy, odlišujú sa farbou a vlastnosťami a možno ich pozorovať na pôdnom profile. Pôdny tip- základná jednotka delenia pôd.
 
   1  |  2    ďalejďalej
 
Podobné referáty
PedosféraSOŠ2.97862467 slov
PedosféraSOŠ2.9860490 slov
PedosféraGYM2.9703744 slov
Pedosféra2.9606961 slov
PedosféraGYM2.93411047 slov
PedosféraGYM2.99611011 slov
PedosféraGYM2.98231221 slov
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.