referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 22. augusta 2017
Elektrina
Dátum pridania:04.06.2009Oznámkuj:12345
Autor referátu:habitat
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:1 412
Referát vhodný pre:GymnáziumPočet A4:3.6
Priemerná známka:3.00Rýchle čítanie:6m 0s
Pomalé čítanie:9m 0s
 
Elektrina

Coulombov zákon
– veľkosť sily Fe, je priamo úmerná súčinu náboja Q1 a Q2 a nepriamo úmerná druhej mocnine ich vzdialenosti r.
k – konštanta úmernosti vyjadruje vlas. prostredia v kt. sa náboj nachádza
= 9.109 Nm2C-2 (k = 1/4πε)   Fe = 1/4πε. Q1. Q2 / r2
e – elementárny áaboj = 1,602.10-19C

Intenzita el. poľa
– silové pôsobenie el. poľa náboja Q na vložený náboj Q‘
E = Fe / Q‘
(je vek. veličina a má smer súhlasný ako elek. sila)

1. homogénne
- má vo všetkých miestach rovnako veľký vektor E a rovnaký smer
- nachádza sa medzi dvomi rovnobežnými nabitými doskami
el. siločiary – sú rozložené s rovnakou hustotou, sú rovnobežné.

2. radiálne
- vyskytuje sa v okolí bodového náboja alebo nabitej rovnorodej gule
- v rovnakej vzdialenosti od bodového náboja je vektor rovnako veľký a smeruje od kladného náboja
siločiary síl – myslená čiara kt. dotyčnica v ľubo. bode určuje smer vektora intenzity

Vlastnosti silociar
- sú to spojité krivky, vychádzajú s klad. náb., končia na zápornom, nepretínajú sa, sú kolmé na povrch telesa, v prípade samost. náboja alebo v prípade súhlas. náb. sa rozbiehajú do nekonečna.

Silové pôsobenie
Fe = k. Q2 / r2 => E = k. Q2 / r2 |Q => E = k . Q/r2  – (intenzita el. poľa)

Práca v hom. el. poli
- Prácu v el. poli vykonávajú sily el. poľa. Potenciálna E Ep náboja v istom mieste el. poľa je určená prácou kt. el. pole vykoná pri priemiestnení náboja v tomto poli.
Fe = Q. E , W = Fe (d1-d2) => W = Q. E (d1-d2)

Elektrický potenciál
- fyz. veličina charakterizuje el. pole, nemá smer 
φe = Ep / Q = W / Q = Q. E. d / Q = E.d
El. pot - podiel potenciálnej energie kladného el. náboja a veľkosti tohto náboja
Ekvipotenciálne plochy, potenciálne hladiny - množina bodov v ktorých je el. potenciál rovnako veľký

Napätie v el. poli
- absolútna hodnota rozdielu potenciálov medzi 2 bodmi v el. poli vyjadruje el. napätie; fyz. veličina U [V]  
U = |φ2–φ1| ; φ = E.d ; U = φ; U = E.d => E = U/d[Vm-1]
W = |E|.Q.d => W = Q.U / d . d => W = Q.U – veľkosť práce vykonanej pri premiesnení náboja Q medzi 2 bodmi medzi kt. je näpatie U

Millikanov pokus – 1x sa zmeral elementárny náboj
- pozoroval pohyb malých olejových kvapôčiek jemne rozprášených v homgénnom el. poli medzi 2 vodorovnými vodivými platňami, z kt. horná je nabitá záporne.
Fe = m.g; Fe = Q.Ee; Fg = Fe; m.g = Q.|E|; m.g = Q.U/d => Q = m.g.d |U

Rozmiestnenie el náboja vo vodiči
- voľný el. náboj je rozmiestnený len na vonkajšom povrchu vodiča
- vzhľadom na rozmiestnenie el. náboja na vodiči zavádzame veličinu poslna hustota el. náboja σ ako podiel veľkosti náboja W a obsahu z tej časti plochy na kt. je náboj
rovnomerne rozmiestnený (R-polomer gule)
σ = Q / S [c.m-2], σ = Q / 4.π.R2; |E| = k.Q / R2;
|E| = 1/4.π.ε0 . Q / R; σ = Q / 4.π.R2; |E| = 1/ε0.σ => σ =  ε0.|E|
 
   1  |  2  |  3    ďalejďalej
 
Podobné referáty
ElektrinaSOŠ2.9689601 slov
ElektrinaSOŠ2.9415671 slov
Elektrina2.9841318 slov
Elektrina2.9677505 slov
ElektrinaSOŠ2.9743439 slov
Elektrina2.9773431 slov
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.