referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sobota, 22. júla 2017
Striedavý prúd v energetike
Dátum pridania:30.11.2002Oznámkuj:12345
Autor referátu:demo
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:1 456
Referát vhodný pre:Stredná odborná školaPočet A4:5.6
Priemerná známka:2.93Rýchle čítanie:9m 20s
Pomalé čítanie:14m 0s
 
Generátor striedavého prúdu
Faradayov objav elektromagnetickej indukcie umožnil skonštruovať zariadenie, v ktorom možno získať elektrickú energiu na energetické účely.
Tento spôsob výroby striedavého napätia a prúdu si vysvetlíme na príklade jednoduchého generátora, v ktorom sa otáča vodivá slučka,
príp. cievka v homogénnom magnetickom poli.
Cievka tvorí rotor generátora a permanentné magnety alebo elektromagnety, ktoré tvoria homogénne magnetické pole, nazývame stator. Keď sa vodivá slučka otáča uhlovou rýchlosťou , mení sa magnetický indukčný tok plochou S slučky. Indukčný tok je určený vzťahom =BS cos , kde =t je uhol medzi indukčnými čiarami a normálou plochy S slučky.
Podľa Faradayovho zákona U=-/t zmeny indukčného toku vyvolávajú vznik indukovaného napätia, ktoré nameriame na koncoch cievky. Keďže zmena indukčného napätia je najväčšia v okamihu, keď sa vodiče slučky pohybujú kolmo na indukčné čiary, má v tomto okamihu indukované napätie najväčšiu hodnotu. Naopak v okamihu, keď sa vodiče pohybujú v smere indukčných čiar je zmena magnetického indukčného toku najmenšia a indukované napätie je nulové. Závislosť indukovaného napätia od času zobrazíme sínusoidou a pre jeho okamžitú hodnotu platí vzťah u=Umsin t.
V otáčavej slučke sa indukuje harmonické napätie s amplitúdou Um. Veľkosť Um závisí nielen od veľkosti magnetickej indukcie B a plochy slučky S, ale aj od uhlovej frekvencie (Um=BS).
Pre činnosť generátora nie je dôležité, či sa otáča cievka v magnetickom poli, alebo naopak rotuje elektromagnet a cievka je v pokoji. Preto sa častejšie používa druhý spôsob, keď sa striedavý prúd z generátora odvádza pevnými svorkami. Odber prúdu je oveľa jednoduchší a vznikajú menšie straty, ako keby sa prúd odoberal z rotora.

Trojfázová sústava striedavých napätí
Zdrojom striedavého napätia v elektrárňach je trojfázový alternátor. Stator alternátora tvoria tri cievky, ktorých osi zvierajú navzájom uhly 120°. Uprostred medzi cievkami sa otáča magnet. Indukované napätia v jednotlivých cievkach sú fázovo posunuté o 1/3 periódy a platia pre ne rovnice
u1 =U1 sin t
u2 =U2 sin (t-2/3)
u3 =U3 sin (t-4/3)

Časový diagram týchto napätí je na obrázku:

Trojfázový alternátor má dve hlavné časti. Stator sa skladá z plášťa, ktorý je pevne priskrutkovaný na nosnú plošinu generátora, lebo musí odolávať veľkému momentu sily.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalejďalej
 
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.