referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 27. júla 2017
Legovanie ocelí
Dátum pridania:15.12.2004Oznámkuj:12345
Autor referátu:Palo Hrabčák
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:743
Referát vhodný pre:Vysoká školaPočet A4:3
Priemerná známka:2.99Rýchle čítanie:5m 0s
Pomalé čítanie:7m 30s
 
1. ZÁKLADNÉ POJMY A ROZDELENIA

LEGOVANIE je zvyšovanie obsahu prímesových prvkov v oceli, za účelom zlepšenia mechanických vlastností, alebo pre získanie špeciálnych fyzikálnych a chemických vlastností. Prvky, ktorých obsah zvyšujeme sa nazývajú LEGÚRY.

Legované ocele môžeme rozdeliť podľa percentuálneho obsahu legúr do 3 základných skupín:
nízkolegované (do 5%)
strednelegované (5-10%)
vysokolegované (nad 10%)

Legúry delíme podľa ich vplyvu na oblasť:
Austenitotvorné- rozširujú oblasť γ (nikel, mangán, kobalt, dusík, uhlík ...)
Feritotvorné- uzatvárajú oblasť γ (molybdén, vanád, chróm, bór, tantal, síra...)

2. LEGUJÚCE PRVKY

Chróm
Je najčastejšie používanou legúrou. Zlepšuje pevnosť za tepla a zvyšuje odolnosť voči tvorbe okovín, hlavne pri vyšších obsahoch. Tepelná a elektrická vodivosť, teplotná rozťažnosť a vrubová húževnatosť sa s prísadou Cr znižujú. Karbidy Cr zvyšujú pevnosť ocelí a odolnosť voči oteru. Prísada Cr nad 13% robí oceľ odolnou voči korózii a iným chemickým vplyvom. Pri prítomnosti chrómu sa oceľ stáva kaliteľnou v oleji a na vzduchu.

Mangán
Má veľkú afinitu ku kyslíku, preto pôsobí silne dezoxidačne. So sírou tvorí sulfid, čím znižuje jej nepriaznivý vplyv na vlastnosti ocele. U konštrukčných ocelí zvyšuje medzu sklzu a pevnosť v ťahu, a tiež znižuje prekryštalizačné teploty a zväčšuje prekaliteľnosť. Ocele s obsahom Mn cez 12% sú veľmi oteru vzdorné. Mangán vplýva aj na tepelnú a elektrickú vodivosť- znižuje ich.

Molybdén
Karbidotvorný prvok, ktorý zvyšuje prekaliteľnosť, medzu sklzu a pevnosť ocele. Robí oceľ odolnejšou za vysokých teplôt, uľahčuje tvorbu jemnozrnej štruktúry. U rýchlorezných ocelí zvyšuje rezivosť. Pozitívne ovplyvňuje odolnosť ocele voči korózii a chemickým vplyvom.

Hliník
Najpoužívanejšie dezoxidovadlo. Silne zmenšuje náchylnosť ocele k stárnutiu. Obvykle sa ním legujú nitridačné ocele, lebo má sklon k tvorbe tvrdých nitridov. Zvyšuje odolnosť ocele voči tvorbe okovín a pri výrobe trvalých magnetov na báze Fe-Ni-Co-Al zvyšuje koercitívnu silu. V malých dávkach podporuje jemnozrnosť.

Bór
Pre veľkú schopnosť absorbovať neutróny sa využíva u ocelí pre jadrovú energetiku. Zlepšuje prekaliteľnosť a vrubovú húževnatosť ocelí určených k zušľachťovaniu a cementovaniu. Zvyšuje pevnosť pri vyšších teplotách, ale nevýhodou je znižovanie odolnosti voči korózii.

Vanád
Má značnú afinitu ku kyslíku, pôsobí denitridačne, zjemňuje štruktúru a zlepšuje húževnatosť. Je silne karbidotvorným prvkom, čim zvyšuje odolnosť proti opotrebeniu, rezivosť ocele a pevnosť za tepla. Najviac sa využíva v oceliach pre prácu za tepla, v oceliach žiaruvzdorných a rýchlorezných , a tiež pružinových.

Nikel
Zjemňuje zrno, tým značne zvyšuje medzu sklzu a vrubovú húževnatosť i v pásme nižších teplôt. Preto sa používa hlavne u konštrukčných ocelí určených k cementovaniu a zušľachťovaniu. U korozivzdorných ocelí s vysokým obsahom Cr podporuje tvorbu austenitickej štruktúry. Zvyšuje odolnosť voči chemikáliám s redukčným účinkom.
 
   1  |  2    ďalejďalej
 
Galéria k článku [2]
Podobné referáty
Legovanie oceliSOŠ2.97851716 slov
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.