referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pondelok, 24. júla 2017
Slovenské národné obrodenie
Dátum pridania:14.10.2008Oznámkuj:12345
Autor referátu:adema
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:553
Referát vhodný pre:GymnáziumPočet A4:1.7
Priemerná známka:3.01Rýchle čítanie:2m 50s
Pomalé čítanie:4m 15s
 
SNO-proces form.moder.slov.naroda
obrodenie-obnova,znovuzrod.opätovný navrat k niečomu čo uz predtym exist.,veľkomorav.obd.
obč-nár.spoloč: združuje vš.prísluš.hovoriacich rovnak.jazykom bez ohľadu na soc.pôvod.Zn:vš.vrstvy spol.maju pravo zučastnovat sa na riadeni štatu
stav.spoloč: feud.spoloč. založ na stavov.prislušnosti,šľachta,duchov(moral),poddany(praca)
smery:osviet.,nacionalizmus
honoracia:nešľach.intelig.
nábož:Martin,BA evan.(biblic.češ.)katol(staroslov)
Vzdel:latinčina v banskych mestach
1780-1820=spis.slov.,širiť osvätu,(Bajza,Bernolak,Fandly)
1820-1835=ochrana pred pomaďar.,polemiky so zastancami Uhorska(Kollar Šafarik)
1835-1848=soc.otazky,zlepsie soc.postveni(Štúr,Hatalla)
jazyk:J.I.Bajza-autor 1.slov.romanu Rene mladenca príhodi a skusenosti=zapadoslov.nareč.
1787 1.kodifik.spis.spovenč.=A.Bernolák= Z-slov.Filologicko-kriticka rozprava o slov.písmenách,Slov.gramatika, O pôvode slov.slov Almalnach Nitra=1.kniha Slovensjke pohľady=lit-ved.časo.
1.gen: 2.Gen:Budín,Pešť-žilo najviac slov.aktivistov
Tovariš.:1792,Trnava,A.Bernolák,J.Fándly
katedra:evan.lýceum v BA,Bohuslav Tablic,prof:Juraj Palkovič
čit.spolok:nákup.slov.časopisov,kníh a org.lit. a jazyk.prednášky
nástupca:spolok milovníkov reči a lit.slov. s predsed: J.kollarom
idea:Ján Kollár, vplyv:zvýš.medzinár.postavenia Ruska po napoleon.vojnách. (J.Kollár,J.Šafárik)Kollárovo cháp.národa:národ tvorí spoločenst.ľudí rovnak.jazyka a spoloč.mravou a obyčaj.
Ruský(rusi,ukr,Biel)ČSR,Poľ(pol,lužič.srbi)Ilýrsky(srbi,chor,slovin,Bulh,Mace)
šírenie:Paugermanizmu,maďariz.
-obrana proti asimilač.maďar.politike a nadarď.maďar.
-obhajoba princípov rovnosti národov
Šafárik:his.a jazykoved.výskum spovanov.Dejiny slovan.reči a lit.,Slovan.starožit., Slovan.národopis
Bernolák.hnutie20r.19str.:Juraj Pakovič Kolár:slavy dcera,Holly:svatopluk,cyrilo..,Sláv, Fándly:pilný domajší,poľ.hospodár
nár.obrany:obhajovali rovnosť vš.národov Uhor.,kritizovali snahy Maďar.o nadradz. a postupnú asimilac.nemaďar.národov (Samuel Hojč,Ľud.M.šuhajda,J.Kollár)
divadlo:1830 Gašpar Fejérpataky-Belopotický v Lip.Sv.Mik. 1.hra:komédia j.Chlúpku Kocúrkovo
štúr.gen:Ml.Európa,Revolúcia 48,49,zle soc.pomery v Uhor.centrum:evan.lýceum v BA a katedra reči a lit.ČSR
Ml.Eur.:zmena absolut.režimu a demokr.verej.života
Spol.ČSR:vzdeláv. sa v mať.jazyku,štud.his.vlastn národa aj iných slovanov,oboznamo.sa s slov.lit.tvorbou
2.centrum šúr:tajný, radikal.orient.spolok Vzájomnosť s protifeud.zameraním Cieľ:šíriž medzi slov.vzdelanosť a princípy obč.a demokr.spoloč.
soc.prog.štúr:zruš.poddanstva,šľach.privilegii,rovnost pre vš.obyv,krajiny,uznanie slov.ako národ
Slov.prestolný prosbopis:1842-staž.proti národ.útlaku a požadov.zastav.maďarizácie. výsledok:odvolanie Ľ.Štúra z funk. námestníka.Na protest odišlo v 1844 z lýcea 22štud.
Tatrín:1844-1848 Lip.Sv.Mik. Michal mirosl.Hodža 7.snem.pridali sa predstavit. mladobernolák.
štúr,kalinčiak,chalupka,sladkovič,kral,botto,hodza,hurban,tomašik Ľ.Štúr:predt.národn.života pol 19.str.poslanec uhor.snemu,kodifik.súčast.spis.jazyka,1 z vedúc.účast. slov.povstania
 
Podobné referáty
Slovenské národné obrodenieSOŠ2.9767411 slov
Slovenské národné obrodenieSOŠ2.97731513 slov
Slovenské národné obrodenieSOŠ2.93674373 slov
Slovenské národné obrodenieGYM2.93632137 slov
Slovenské národné obrodenieGYM2.9554927 slov
Slovenské národné obrodenieGYM2.9773825 slov
Slovenské národné obrodenieGYM2.9906199 slov
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.