referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 20. júla 2017
Manažment
Dátum pridania:30.11.2002Oznámkuj:12345
Autor referátu:tomas
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:5 371
Referát vhodný pre:Stredná odborná školaPočet A4:25
Priemerná známka:2.96Rýchle čítanie:41m 40s
Pomalé čítanie:62m 30s
 
1. MANAŽMENT AKO SAMOSTATNÁ VEDNÁ DISCIPLÍNA; PODSTATA MANAŽMENTU A ZÁKLADNÉ PRÍSTUPY K JEHO VYMEDZENIU
manažment - teória a prax riadenia vo vyspelých krajinách s trh. hospodár-stvom, ktoré sa vyznačuje pružnou konkurenčnou štruktúrou a neblokova-nými cenami
významy: 1. M ako praktická činnosť - druh práce alebo aktivít, ktoré. sa musia vykonať na dosiahnutie cieľa?2. M ako teória či vedná disciplína - naaku-mulovaný a logický usporiadaný súbor poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia ?3. M ako osobitná skupina ľudí - ľudia, kt. poslaním je plniť manažérske funkcie
2. PODSTATA A SYSTÉMY MANAŽMENTU VO SVETE A ZÁKLADNÉ ROZDIELY MEDZI NIMI
1.) americký (M vznikol v USA) - tradícia; metódy just in time, riadenie kvality, totálna údržba, logistika, totálna akosť
2.) euro-americký (západoeurópsky, západný, nemecký výrobný spôsob) - Nemecko - rovnocenné (málo štrajkov, krátky prac.čas), odborná príprava
3.) japonský - Edwards Deming (zdokonaľovanie kvality), Joseph M. Juran (just in time), Peter Drucker (manažment v marketingu)
Americký model1. Indiv.proces prijímania rozhodnutí2. Individuálna zodpovednosť3. Prísne formalizovaná štruktúra4. Prísne formalizov.postupy kontroly5. Individ.kontrola zo strany vedenia6. Rýchle hodnotenie a realizácia7. Orientácia procesu výberu na pro-fesionálne návyky a iniciatívu8. Štýl vedenia orient.na jednotlivca9. Orientácia vedúcich na dosahova-nie individuálnych výsledkov10. Cieľové formálne pracovné vzťa-hy s podriadenými11. Postup založený na individuál-nych úspechoch a výsledkoch12. Špeciálna odborná príprava (úzko zameraní odborníci)13. Úzka závislosť výšky príjmov od individ.výsledkov a produktivity14. Krátkodobá zamestnanosť Japonský model1. podľa princípu konsenzu2. Kolektívna zodpovednosť3. Pružný neformálny prístup4. Všeobecné, neformálne5. Skupinové formy kontroly6. Pomalé hodnotenie a realizácia7. Výber vedúcich podľa schopnosti koordinovať a kontrolovať8. na skupinu9. na dosahovanie harmónie v skupine a skupinové výsledky10. Osobné, neformálne vzťahy s podriadenými11. Postup podľa veku a odpracova-ných rokov12. Nešpecializovaná odborná prí-prava (vedúci univerzálneho typu)13.Urč.výšky príjmov od iných fakto-rov (odprac.roky, výsl.skup.práce)14. Dlhodobá zamestnanosť
3. PODSTATA A HLAVNÉ SMERY TRADIČNEJ ŠKOLY MANAŽMENTU
a.) "Vedecké riadenie" - taylorizmus
- základy - Frederick W. Taylor (1856-1915)?nevytvoril teóriu riadenia fir-my??skúmanie človeka ako objektu riadenia?štandardizácia, resp.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalejďalej
 
Podobné referáty
ManažmentSOŠ2.92122216 slov
ManažmentSOŠ3.00903484 slov
ManažmentSOŠ2.97402121 slov
Manažment2.98792046 slov
Manažment2.97191268 slov
ManažmentGYM2.95372075 slov
Manažment2.95851654 slov
Manažment2.95052012 slov
ManažmentSOŠ2.9833733 slov
ManažmentSOŠ2.9904532 slov
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.