referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 18. augusta 2017
Bezpečnosť práce
Dátum pridania:18.01.2004Oznámkuj:12345
Autor referátu:dadulienka.k
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:3 457
Referát vhodný pre:Stredná odborná školaPočet A4:14
Priemerná známka:2.95Rýchle čítanie:23m 20s
Pomalé čítanie:35m 0s
 
ÚVOD

Moja práca sa opiera o vyhlášku Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/96 Z. z., z 30. januára 1996. Táto vyhláška sa však nevzťahuje len na elektrické zariadenia, ale aj na iné technické zariadenia. V mojej práci sa budem zaoberať len elektrickými zariadeniami.
Taktiež vychádza z kmeňovej normy STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach.
V súčasnej dobe sme v neustálom kontakte s elektrickými zariadeniami. Elektrické zariadenia sú našimi pomocníkmi, ale nesprávnym používaním a obsluhou môžeme prísť k:
- materiálovým stratám
- ujmám na zdraví
Horeuvedené dôvody boli motívom pre napísanie mojej semestrálnej práce.

REŠERŠ LITERATÚRY

Elektrické zariadenia a prístroje
Prístroje musia byť umiestnené tak, aby údaje a označenia potrebné pre obsluhu a revízie, boli viditeľné. Po namontovaní sa nesmú zmeniť vlastnosti prístrojov, k prístrojom musí byť dobrý prístup, musí tam byť dobrá cirkulácia vzduchu, prostredie musí byť udržované (sucho, čistota), horľavé a výbušné látky nesmú byť v okolí namontovaných prístrojov (pokiaľ to konštrukcia prístrojov nedovoľuje). Rozdelenie elektrických zariadení
1. spínače do 1000 V – pákové spínače sa musia inštalovať tak, aby sa samé nemohli zapnúť alebo vypnúť. Spínače majú byť 0,9 až 1,2 m nad podlahou. Konštrukcia spínačov musí zabraňovať vyšľahnutiu elektrického oblúka a musí zabraňovať dotyku živých častí.
2. spínače nad 1000 V – musia mať najmä dostatočnú izoláciu a dostatočnú skratovú odolnosť. Kostry spínačov musia byť spojené so zemou. Použité spínače musia byť vhodné pre dané prostredie. Ku spínačom na 1000 V môžu mať prístup len pracovníci znalí.
3. zásuvky a vidlice – rozmiestnenie zásuviek sa volí tak, aby pohyblivé prívody čo najmenej prekážali a aby zásuvky neboli vystavené mechanickému poškodeniu. Nástenné zásuvky majú byť nad podlahou najmenej 90 cm. V podlahe môžu byť len zásuvky odolné mechanickému poškodeniu a mokrému čisteniu podláh. Konštrukcia zásuviek a vidlíc musí vyhovovať príslušnému prostrediu. Zásuvkové spoje musia byť dostatočne dimenzované pre prípad náhodného zasunutia alebo vytiahnutia vidlice pri prúdovom zaťažení.
4. spúšťače, odporníky a riadiace prístroje – musia byť vyhotovené a umiestnené tak, aby pri ich správnej obsluhe nevznikol trvalý oblúk. Tam, kde môže na spúšťačoch alebo odporníkoch nastať oteplenie nad 50C, musia byť v dostatočnej vzdialenosti od horľavých látok.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalejďalej
 
Zdroje: Viliam Kopecký a kol. – Elektrotechnická spôsobilosť – zošit č. 1; Markab Žilina; 1998; 32 strán;, Viliam Kopecký a kol. – Elektrotechnická spôsobilosť – zošit č. 2; Markab Žilina; 1998; 32 strán;, Viliam Kopecký a kol. – Elektrotechnická spôsobilosť – zošit č. 3; Markab Žilina; 1998; 32 strán;, Zákony III./2002; Poradca Žilina; 2002; 608 strán
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.