referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 26. júla 2017
Hodnoty a postoje mladých ľudí
Dátum pridania:05.05.2003Oznámkuj:12345
Autor referátu:Martulka
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:1 763
Referát vhodný pre:Stredná odborná školaPočet A4:6.3
Priemerná známka:2.89Rýchle čítanie:10m 30s
Pomalé čítanie:15m 45s
 

Vlastný hodnotový systém predstavuje u človeka vzájomné (hierarchické) usporiadanie, štruktúru uznávaných a želateľných hodnôt. Často v tejto súvislosti hovoríme aj o hierarchii hodnôt. Hodnotovou orientáciou sa rozumie zameranie osobnosti na určité hodnoty materiálnej a duchovnej kultúry spoločnosti. Hodnotové orientácie sú najdôležitejšou súčasťou štruktúry osobnosti, predstavujúcou určitú os vedomia, s ktorou úzko súvisia myšlienky a city človeka a z hľadiska ktorej sa rozhodujú mnohé životné otázky.
Systém hodnotových orientácii človeka predstavuje najvyššiu úroveň dispozičnej hierarchie, regulujúcej správanie človeka. Preto sa hovorí, že ak poznáme hodnotový systém toho ktorého človeka, získavame nielen obraz o jeho osobnosti, ale na jeho základe vieme do vysokej miery prognózovať aj jeho správanie.
Určité hodnoty sú obvykle navzájom pospájané, tvoria zhluky alebo trsy. Nemôžeme jednotlivé hodnoty vytrhávať a interpretovať izolovanie, pretože ich zmysel závisí od toho, s akými ďalšími hodnotami (ale aj cieľmi, ašpiráciami, záujmami a podobne) a akým spôsobom sú prepojené.4. KATEGORIZOVANIE HODNÔT

Sú autori, ktorí hodnoty triedia do nasledujúcich kategórií:

- hodnoty nepoznané, ktoré existujú ale mladý človek si ich zatiaľ neosvojil
- hodnoty poznané ale neuznávané, ktoré mladý človek už síce pozná ale ich odmieta
- hodnoty uznávané, ale neželané, mladý človek si ich cení u druhých ale sám ich odmieta
- hodnoty neželané, ktoré pre mladého človeka majú motivačnú silu a stávajú sa cieľom

V. E. Frankl uvádza a charakterizuje tri druhy hodnôt:
a) hodnoty kreatívne – zmysel spočíva v tom, čo človek sám vytvára a dáva svetu. Život človeka sa stáva hodnotným tým, že vykoná čin, vytvorí dielo.
b) hodnoty zážitkové – svoj odraz nachádzajú v tom, čo človek prijíma od sveta vo forme rôznych vzťahov, stretnutí a zážitkov (prežívanie citov lásky, priateľstva, dobra, pravdy)
c) hodnoty postojové – prejavujú sa v tom, ako je človek schopný vyrovnať sa s utrpením, s ťažkým, nepriaznivým osudom.5. VLASTNÝ VÝSKUM

Výskum hodnôt mladých ľudí som robila na základe ankety. Pre vlastný výskum mladých ľudí som si zvolila mladých ľudí, ktorí sa pohybujú v mojom okolí.
 
späťspäť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalejďalej
 
Zdroje: 1) Boroš, Július: K problematike hodnôt adolescentov (stredoškolákov a vysokoškolákov). In: Pedagogická revue, 48, 1996, č. 5-6, s. 257-265., 2) Boroš, Július: Mladý človek a hodnoty. In: Osvetová práca, 1990, č. 3, s. 4-7
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.