referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 20. júla 2017
Psychológia
Dátum pridania:08.07.2008Oznámkuj:12345
Autor referátu:Očka
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:1 114
Referát vhodný pre:GymnáziumPočet A4:3.7
Priemerná známka:2.95Rýchle čítanie:6m 10s
Pomalé čítanie:9m 15s
 
PSYCHOLÓGIA

-náuka o človeku a jeho psychike -z gréckeho slova psyché= duša, logos= veda-veda o ľudskom prežívaní a správaní

1.prežívanie- vnútorné osobné psychické procesy a stavy- pocity, predstavy, myšlienky -vedomé a nevedomé (neuvedomujeme si príčinu
2.správanie- súbor vonkajších prejavov človeka- konanie, reč (ako sa vyjadrujeme),výrazy (mimika, haptika, gestika)
a. expresívne- skutočné zmýšľanie a pocity
b. adaptívne- predstieranie, štylizácia -vývin ľudskej osobnosti- má biologický a psychologický základ - v priebehu : socializácie- včlenenie sa do spoločnosti, prispôsobenie; výchova alebo sebavýchova individualizácie naberanie špecifických čŕt a vlastností, odlišovanie sa od ostatných vplyv na to môže mať dedičnosť prostredie -vývoj spoločnosti- proces objavovania istých znakov a javov, ich rastu a postupnej zmeny

PSYCHOLOGICKÉ VEDY

základné: všeobecná psychológia- skúma základné teoretické otázky psychológie a podáva celkový obraz o človeku psychológia osobnosti
vývinová- skúma človeka v procese vývinu
sociálna psychológia- skúma človeka v sociálnom prostredí- ako sa správa v spoločnosti
psychopatológia- zaoberá sa otázkami psychických porúch a ťažkostí
pedagogická- skúma účinné vyučovanie a poznávanie žiaka
klinická- diagnostika duševných chorôb
poradenská- zaoberá sa školským, výchovným, profesijným, manželským poradenstvom
súdna- štúdium zločinnosti, psychológia páchateľov trestných činov

PREDMETY PSYCHOLÓGIE

behaviorizmus- veda o správaní človeka, reakcia na podnety -vplyv má výchova
freudizmus- Z. Freud - 3časti osobnosti: id (ono)- pudy inštinkty, nevedomie ego(ja) –stred vedomia, harmonizuje vzťahy superego(nadja)-dôsledok výchovy a morálneho nátlaku

METÓDY VÝSKUMU

pozorovanie- metóda, ktorou sledujeme človeka a jeho prejavy bez zámerného zásahu psychológa
experiment- vedecká metóda, v ktorej zámerne zasahujeme
exploračná (zisťujúca) metóda- slúži na zber dát, využíva rôzne techniky- exploračné rozhovory, dotazníky
psychodiagnostická-súbor metód zahŕňajúcich úroveň vývinu človeka, vlastnosti jeho osobnosti, jeho aktuálny stav- výkonné testy, testy osobnosti, rozhovor
 
   1  |  2  |  3    ďalejďalej
 
Podobné referáty
PsychológiaSOŠ2.98335214 slov
PsychológiaSOŠ2.96563270 slov
PsychológiaGYM2.97572023 slov
Psychológia2.93537422 slov
PsychológiaSOŠ2.9785267 slov
Psychológia2.96081876 slov
PsychológiaGYM2.9737211 slov
PsychológiaGYM2.9764203 slov
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.