referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 22. augusta 2017
Pozornosť
Dátum pridania:12.03.2004Oznámkuj:12345
Autor referátu:Slimacik
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:2 757
Referát vhodný pre:Stredná odborná školaPočet A4:11.1
Priemerná známka:2.93Rýchle čítanie:18m 30s
Pomalé čítanie:27m 45s
 
Všeobecná charakteristika pozornosti

V minulosti patrila pozornosť k málo rozpracovaným problémom vzhľadom na vplyvy behaviorizmu a geštaltizmu. Behavioristi totiž pozornosť neuznávali a redukovali ju na reflexné prispôsobovanie sa organizmu k prichádzajúcim podnetom, pričom pripisovali dôležitú úlohu motorickému zameraniu. Geštaltisti svoj psychologický prístup k pozornosti vysvetľovali pomocou figúry a pozadia, v podstate pomocou vlastností vnemového poľa a termín pozornosť vynechávali. Pocity, vnemy, pamäť, myslenie, predstavy sú psychické procesy, ktoré majú svoj špecifický obsah. Pozornosť takýto špecifický obsah nemá, ale prejavuje sa vo vnímaní, myslení, pamäti a v iných kognitývnych procesoch. Tieto procesy vystupujú ako činnosť zacielená na objekt. Človek v bdelom stave vždy niečo pozoruje. Zo všetkých podnetov, ktoré pôsobia na naše analyzátory si uvedomujeme len niektoré. Niektoré predmety človek starostlivo pozoruje, iné si nevšíma. Z toho vyplýva, že pozornosť je:
a, orientačná činnosť, ktorá spočíva v oboznamovaní sa s obklopujúcimi predmetmi a javmi
b, biologická funkcia – z množstva podnetov si vyberá len niektoré pre organizmus človeka dôležité. Z týchto funkcií vyplýva, že pozornosť je sústredenosť a zameranosť psychickej činnosti na objekt, ktorý má pre človeka určitý význam. Takto cielená činnosť vedie k čo najúplnejšiemu a najpresnejšiemu odrazu predmetov a javov vo vedomí. Svojou psychickou činnosťou sa človeka zameriava na to, čo je pre neho najdôležitejšie. Zameranosť sa ráta k hlavným fenoménom pozornosti. Pod zameranosťou rozumieme jej výberovosť a podržanie, jej zachovávanie počas istého časového intervalu na danom objekte. Človek nemôže a ani nepotrebuje naraz vnímať a reagovať na všetky podnety a javy vo svojom prostredí. Pod vplyvom zameranosti na istý predmet alebo jav sa tento predmet dostáva do centra nášho vedomia, v ktorom sa odráža jasnejšie, zreteľnejšie, presnejšie kým všetky ostatné predmety pôsobiace v tom istom čase na naše receptory ostávajú na okraji nášho vedomia. Podnety, na ktoré sa zameriava naša pozornosť, nazývame predmetmi pozornosti. Otázka ako udržať pozornosť je významná pre pedagógov, pre lektorov, autorov článkov, redaktorov, aranžérov aj pre pracovníkov v oblasti reklamy.
S pozornosťou ako zameranosťou psychickej činnosti veľmi úzko súvisí aj jej sústredenosť.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalejďalej
 
Zdroje: Boroš,J: Základy psychológie, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1982. 485s. ISBN nemá, Daniel,J a kolektív: Prehľad všeobecnej psychológie, Nitra: Fakulta sociálnych vied UKF v Nitre, 2002. 235s. ISBN 80-8050-551-9, Hyhlík, M- Nakonečný, M: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 338s. ISBN nemá, Greisinger,J –Jobánková,M a kolektív: Základy psychológie pre SZP, Martin: Osveta, 1990. 230s. ISBN 80-217-0123-4, Pardel, T- Boroš,J: Základy všeobecnej psychológie, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975. 571s. ISBN nemá
Podobné referáty
PozornosťSOŠ2.9687821 slov
PozornosťGYM2.9896773 slov
Pozornosť2.98621069 slov
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.