referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nedeľa, 26. marca 2017
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSpráva na úseku zbraní a streliva27.8.200719 296496 5832.953 414 slov
SlovenčinaVývoj verejnej správy v Rakúsku27.8.20075 70051 6382.97642 slov
SlovenčinaPrávna úprava pasovej agendy27.8.20074 24551 2712.971 646 slov
SlovenčinaVýklad a používanie Trestného zákona27.8.20078 831232 7972.97741 slov
SlovenčinaTrestná činnosť27.8.20075 329203 2283.011 129 slov
SlovenčinaVerejná správa - dejiny27.8.20078 684563 2002.971 694 slov
SlovenčinaVývoj práva v Uhorsku v rokoch 1520 – 179027.8.200715 067563 0482.982 494 slov
SlovenčinaTeória štátu a práva24.8.200717 5501159 8382.991 864 slov
SlovenčinaŠtátna správa vo funkčnom a organizačnom zmysle24.8.20075 681368043.01529 slov
SlovenčinaSystém a pôsobnosť miestnej samosprávy24.8.20075 767414992.99458 slov
SlovenčinaSprávne právo, pojem, systém, charakteristika24.8.20079 539531 1532.97486 slov
SlovenčinaAdministratívnoprávna metóda regulácie spoločenských vzťahov24.8.20072 884101 4773.001 255 slov
SlovenčinaPojem a druhy administratívnoprávnych vzťahov24.8.20077 44293 7862.991 445 slov
SlovenčinaAdministratívnoprávne normy a ich členenie24.8.20078 681151 3732.98990 slov
SlovenčinaPojem orgán štátnej správy, pôsobnosť a právomoc24.8.200717 794432 1042.99686 slov
SlovenčinaVláda24.8.20079 223601 9153.011 473 slov
SlovenčinaSystém ústredných orgánov štátnej správy24.8.200710 036416 2212.971 661 slov
SlovenčinaMiestne orgány štátnej správy so všeobecnou a špeciálnou pôsobnosťou.24.8.20078 351261 1572.97855 slov
SlovenčinaOrgány obce, ich postavenie a pôsobnosť24.8.200715 234711 8062.97784 slov
SlovenčinaMetódy činnosti verejnej správy, charakteristika a klasifikácia24.8.20077 975251 4582.99656 slov
SlovenčinaFormy činnosti verejnej správy charakteristika a klasifikácia24.8.200711 511341 8422.98880 slov
SlovenčinaNormatívne správne akty24.8.20077 084191 7323.02907 slov
SlovenčinaIndividuálne správne akty24.8.20078 017225 4623.001 098 slov
SlovenčinaBezprostredný zákrok (Zásah)24.8.20073 75054392.98174 slov
SlovenčinaKontrola vo verejnej správe, pojem a systém.24.8.200712 7721112 0452.99842 slov
SlovenčinaPrávna úprava vybavovania sťažností a petícii24.8.20074 650118472.98411 slov
SlovenčinaSystém správnych deliktov24.8.200733 46413412 0732.955 647 slov
SlovenčinaAdministratívnoprávna zodpovednosť - pojem, druhy, jej uplatňovanie24.8.200712 756552 9153.00855 slov
SlovenčinaObjasňovanie priestupkov24.8.20079 872246 8883.011 356 slov
SlovenčinaZákon o správnom konaní, jeho pôsobnosť24.8.20077 967249692.99452 slov
SlovenčinaZásady správneho konania24.8.200715 098552 1533.00528 slov
SlovenčinaSubjekty správneho konania24.8.200718 010634 5312.992 372 slov
SlovenčinaPríslušnosť správneho orgánu na správne konanie24.8.20077 772201 0132.99476 slov
SlovenčinaÚčastníci správneho konania, ich práva a povinnosti24.8.200712 465241 4882.98641 slov
SlovenčinaZačatie správneho konania23.8.20077 400146702.98433 slov
SlovenčinaDokazovanie a dôkazné prostriedky v správnom konaní23.8.20079 345281 5292.98855 slov
SlovenčinaRozhodnutie v správnom konaní, jeho náležitosti 23.8.200725 2887114 3422.97810 slov
SlovenčinaOdvolanie a rozklad v správnom konaní23.8.200724 1584615 4222.961 103 slov
SlovenčinaMimoriadne opravné prostriedky v správnom konaní23.8.200717 264418 4312.981 235 slov
SlovenčinaPreskúmavanie správnych rozhodnutí súdom.23.8.200710 895344 7762.99860 slov
SlovenčinaVýkon rozhodnutia v správnom konaní23.8.200712 853202 6932.98752 slov
SlovenčinaBankové zmluvy (všeobecne)23.8.200713 534404 8222.991 113 slov
SlovenčinaMandátna zmluva23.8.200717 528724 7532.991 832 slov
SlovenčinaOchrana ľudských práv a slobôd23.8.200713 218986 8742.972 147 slov
SlovenčinaPolitológia a právoSOŠ22.8.20079 035491 8622.991 893 slov
SlovenčinaPodnikanie, podnik, obchodné meno v zmysle Obchodného zákonníka16.8.200715 553831 7662.98957 slov
SlovenčinaOdbory16.8.20075 961345742.96536 slov
SlovenčinaZákladné práva človeka16.8.200717 007972 8532.972 090 slov
SlovenčinaPrávo na život16.8.200721 896921 9772.961 066 slov
SlovenčinaSystém práva16.8.20077 573391 7822.97889 slov
 
 
späťspäť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.