referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 22. augusta 2017
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSpráva na úseku zbraní a streliva27.8.200719 541496 7252.953 414 slov
SlovenčinaVývoj verejnej správy v Rakúsku27.8.20075 80651 7062.96642 slov
SlovenčinaPrávna úprava pasovej agendy27.8.20074 35151 2872.971 646 slov
SlovenčinaVýklad a používanie Trestného zákona27.8.20078 932232 8972.97741 slov
SlovenčinaTrestná činnosť27.8.20075 414203 2693.011 129 slov
SlovenčinaVerejná správa - dejiny27.8.20078 803563 2602.971 694 slov
SlovenčinaVývoj práva v Uhorsku v rokoch 1520 – 179027.8.200715 555563 1702.992 494 slov
SlovenčinaTeória štátu a práva24.8.200717 80511510 1022.991 864 slov
SlovenčinaŠtátna správa vo funkčnom a organizačnom zmysle24.8.20075 769368283.01529 slov
SlovenčinaSystém a pôsobnosť miestnej samosprávy24.8.20075 850415132.99458 slov
SlovenčinaSprávne právo, pojem, systém, charakteristika24.8.20079 742531 2222.97486 slov
SlovenčinaAdministratívnoprávna metóda regulácie spoločenských vzťahov24.8.20072 947101 5113.011 255 slov
SlovenčinaPojem a druhy administratívnoprávnych vzťahov24.8.20077 654113 9732.991 445 slov
SlovenčinaAdministratívnoprávne normy a ich členenie24.8.20078 908151 5042.98990 slov
SlovenčinaPojem orgán štátnej správy, pôsobnosť a právomoc24.8.200718 269432 2372.98686 slov
SlovenčinaVláda24.8.20079 365602 0893.001 473 slov
SlovenčinaSystém ústredných orgánov štátnej správy24.8.200710 151416 3412.961 661 slov
SlovenčinaMiestne orgány štátnej správy so všeobecnou a špeciálnou pôsobnosťou.24.8.20078 449261 2782.97855 slov
SlovenčinaOrgány obce, ich postavenie a pôsobnosť24.8.200715 692711 9322.97784 slov
SlovenčinaMetódy činnosti verejnej správy, charakteristika a klasifikácia24.8.20078 198251 4982.99656 slov
SlovenčinaFormy činnosti verejnej správy charakteristika a klasifikácia24.8.200711 970341 8992.98880 slov
SlovenčinaNormatívne správne akty24.8.20077 186191 8013.01907 slov
SlovenčinaIndividuálne správne akty24.8.20078 238225 7653.001 098 slov
SlovenčinaBezprostredný zákrok (Zásah)24.8.20073 84154452.98174 slov
SlovenčinaKontrola vo verejnej správe, pojem a systém.24.8.200713 1081112 1042.99842 slov
SlovenčinaPrávna úprava vybavovania sťažností a petícii24.8.20074 736118842.98411 slov
SlovenčinaSystém správnych deliktov24.8.200733 95513412 5112.955 647 slov
SlovenčinaAdministratívnoprávna zodpovednosť - pojem, druhy, jej uplatňovanie24.8.200713 108553 0493.00855 slov
SlovenčinaObjasňovanie priestupkov24.8.200710 149247 0963.001 356 slov
SlovenčinaZákon o správnom konaní, jeho pôsobnosť24.8.20078 093241 0172.99452 slov
SlovenčinaZásady správneho konania24.8.200715 494552 2162.99528 slov
SlovenčinaSubjekty správneho konania24.8.200718 394634 6312.982 372 slov
SlovenčinaPríslušnosť správneho orgánu na správne konanie24.8.20077 914201 0682.99476 slov
SlovenčinaÚčastníci správneho konania, ich práva a povinnosti24.8.200712 797241 5322.98641 slov
SlovenčinaZačatie správneho konania23.8.20077 590156882.97433 slov
SlovenčinaDokazovanie a dôkazné prostriedky v správnom konaní23.8.20079 635281 5962.97855 slov
SlovenčinaRozhodnutie v správnom konaní, jeho náležitosti 23.8.200725 8407115 2212.97810 slov
SlovenčinaOdvolanie a rozklad v správnom konaní23.8.200724 7604615 9732.961 103 slov
SlovenčinaMimoriadne opravné prostriedky v správnom konaní23.8.200717 597418 7612.971 235 slov
SlovenčinaPreskúmavanie správnych rozhodnutí súdom.23.8.200711 043344 9992.99860 slov
SlovenčinaVýkon rozhodnutia v správnom konaní23.8.200713 156202 7862.98752 slov
SlovenčinaBankové zmluvy (všeobecne)23.8.200713 995414 9392.991 113 slov
SlovenčinaMandátna zmluva23.8.200717 805724 8752.981 832 slov
SlovenčinaOchrana ľudských práv a slobôd23.8.200713 398987 0322.972 147 slov
SlovenčinaPolitológia a právoSOŠ22.8.20079 207491 9172.991 893 slov
SlovenčinaPodnikanie, podnik, obchodné meno v zmysle Obchodného zákonníka16.8.200715 701831 8322.98957 slov
SlovenčinaOdbory16.8.20076 129345952.96536 slov
SlovenčinaZákladné práva človeka16.8.200717 283972 9392.972 090 slov
SlovenčinaPrávo na život16.8.200722 953932 0342.951 066 slov
SlovenčinaSystém práva16.8.20077 728391 8542.97889 slov
 
 
späťspäť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.