referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 22. augusta 2017
Právo
Dátum pridania:12.06.2009Oznámkuj:12345
Autor referátu:lilo441
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:2 919
Referát vhodný pre:GymnáziumPočet A4:8.2
Priemerná známka:2.99Rýchle čítanie:13m 40s
Pomalé čítanie:20m 30s
 
Právo

Základné ľudské práva a slobody

ĽP - sú práva FO kt, vyplývajú z príslušnosti ľud. rodu, vychádzajú z ľud. prirodzenosti a princípov humanity

Znaky ĽP:
* univerzálne - platné pre všetkých
* nezrušiteľné - nemožnosť odvolania
* nepremlčateľné - č. nemôže byť pozbavených týchto práv, aj keď sa nedodržiavajú
* nezadateľné - nikto nám ich nemôže dať, ani vziať, ani zmeniť

- základný dokumentom - Všeobecná deklarácia ĽP vydaná OSN
- 1950 - Európsky dohovor o ĽP - hov. o ochrane ĽP

Realiazácia ochrany ĽP sa org:

1. na medzinár. úrovni prostred. 3 etáp:
a) vo vyhláseniach a deklaráciách
b) vypracovaním medzinár. práv. dohovoru o jeho ratifikáciou rôzn. št.
c) zakladaním medzinár. org. cez kt. sa kontroluje realizácia o dohovoroch o ochrane ĽP

- zabezp. ju OSN , v rámci nej Výbor pre ĽP, Výbor na ochranu práv detí
- v EU sa ochrana zabezp. Rada Európy, v rámci nej Európska komisia pre ĽP, EU súd pre ĽP - zaoberá sa sťažnosťami
- v rámci EU - Európsky súdny dvor, kt.garantuje ochranu ĽP vš. občanom EU
Ombudsman - prijíma sťažnosti v akejkoľvek veci patriaci oblasti aktivít EÚ, sťažn. podáva občan al. prosted. člena E. parlamentu

2.vnútroštátna úroveň
- vš. št. zabezp. ochranu ĽP a S, ochrana sa realizuje prostred. súdov, najv. rozhodnutie vydáva ústavný súd

3 org. je ombudsman
- rieši práva ľudí, SR - vydaná Listina zákl. práv a slobôd 1991

Ľudské práva na Slovensku

- od r. 1993 v Ústave, samostat. prijatá už v r. 1991

1. základné ľudské práva a slobody
- zaručuje dôstojnosť v zákl. činn. človeka
- p. na majetok, ochranu mena, na slobodu myslenia, vyznania...

2. politické práva
- vytv. možnosť podieľať sa na polit. a verejnom živote spoločnosti
- právo slobod. prejavu, P. na informácie, Volebné Právo

3. práva národnostných menšín a etnických skupín
- ochr. pred diskrimináciou, tlak zo str. väčšieho národ.
- ochr. pred násilnou asimiláciou
- P. na vzdelanie v mater. jazyk., P. na všestranný rozvoj vlast. kultúry

4. hospodárske, sociálne a kultúrne práva
- garantujú minimál. štandard živ. úrovne s cieľom zabezp. dôstojnú existenciu a umožniť človeku rozvíjať jeho osobnosť
- P. slobod. voľby povolania, P. podnikať, P. na vzdelanie, na dôchodok a soc. zabezp.

5. právo na súdnu a inú právnu ochranu
- zais. korektnosť a spravodlivosť súd. konania
- P. na obhajobu, Prezumpcia neviny

6. právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva
- zabezp. dobré živ. prostredie, povinnosť št. na šetrnné využ. prírod. zdrojov
- P. na ochranu rastlín a živ. druhov, P. na šetrnné využ. prírod. zdrojov, P. na živ. prostredie
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalejďalej
 
Podobné referáty
PrávoSOŠ2.9830513 slov
PrávoSOŠ2.94744342 slov
Právo2.96328531 slov
PrávoGYM2.94331084 slov
Právo2.95348833 slov
PrávoSOŠ3.0017166 slov
Právo2.9743678 slov
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.