referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 22. augusta 2017
Ústava SR
Dátum pridania:11.06.2009Oznámkuj:12345
Autor referátu:aduliatko
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:3 158
Referát vhodný pre:GymnáziumPočet A4:9
Priemerná známka:3.00Rýchle čítanie:15m 0s
Pomalé čítanie:22m 30s
 
Ústava Slovenskej republiky

1. hlava

1. oddiel: Základné ustanovenia

Čl. 1
- Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát
- neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo

Čl. 2
- štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo
- štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon
- každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá

Čl. 3
- územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné
- hranice Slovenskej republiky sa môžu meniť len ústavným zákonom

Čl. 4
- nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vlastníctvom Slovenskej republiky

Čl. 5
- nadobúdanie a stratu občianstva Slovenskej republiky ustanoví zákon
- nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli

Čl. 6
- štátnym jazykom je slovenský jazyk
- používanie iných jazykov než štátneho jazyka v úradnom styku ustanoví zákon

Čl. 7
- Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi, o vstúpení alebo vystúpení do štátneho zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom
- Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu
- právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky
- prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády
- Slovenská republika sa môže s cieľom zachovať mier, bezpečnosť a demokratický poriadok za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou zaradiť do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti

- na platnosť medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodných politických zmlúv, medzinárodných zmlúv vojenskej povahy, medzinárodných zmlúv, z ktorých vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodných organizáciách, medzinárodných hospodárskych zmlúv všeobecnej povahy, medzinárodných zmlúv, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, sa vyžaduje pred ratifikáciou súhlas NRSR
- medzinárodné zmluvy o ľudských právach a slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi
- Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničných, podporuje ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou

2. oddiel: Štátne symboly

Čl. 8
- štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna

Čl. 9
- štátny znak Slovenskej republiky tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia
- štátna vlajka sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov – bieleho, modrého a červeného, na prednej polovici listu štátnej vlajky Slovenskej republiky je štátny znak Slovenskej republiky
- štátnu pečať Slovenskej republiky tvorí štátny znak, kolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis Slovenská republika
- štátnou hymnou Slovenskej republiky sú prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska.
- podrobnosti o štátnych symboloch a ich používaní ustanoví zákon
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalejďalej
 
Podobné referáty
Ústava SRSOŠ2.9771953 slov
Ústava SRSOŠ2.96141334 slov
Ústava SRSOŠ2.93673214 slov
Ústava SRSOŠ2.97031465 slov
Ústava SRGYM2.98071043 slov
Ústava SRGYM2.97951494 slov
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.