referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 28. júna 2017
Kúpna zmluva
Dátum pridania:07.05.2007Oznámkuj:12345
Autor referátu:veva123
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:120
Referát vhodný pre:Stredná odborná školaPočet A4:0.3
Priemerná známka:2.97Rýchle čítanie:0m 30s
Pomalé čítanie:0m 45s
 

Uzatvorená medzi:

.........................

/ďalej len "predávajúci"/

a

.............................

/ďalej len "kupujúci"/

 

I.

Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa ..........................................................................................................................

II.

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene: ................ SK, slovom: ................. SK. Uvedená kúpna cena je splatná dňom podpísania tejto zmluvy a odovzdania predmetu tejto zmluvy. Predávajúci prehlasuje, že finančné prostriedky v hotovosti preberá.

III.

Zmluvné strany sa dohodli, že uvedená zmluva je platná a účinná dňom podpísania zmluvnými stranami a je možné ju dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená v 2-vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

V ....................., dňa

...........................

Kupujúci

...........................

Predávajúci

 
Podobné referáty
Kúpna zmluvaSOŠ2.93854742 slov
Kúpna zmluvaSOŠ2.9603307 slov
Kúpna zmluva2.9554249 slov
Kúpna zmluvaSOŠ2.9616579 slov
Kúpna zmluvaSOŠ2.9750682 slov
Kúpna zmluvaSOŠ2.9765801 slov
Kúpna zmluvaSOŠ2.9773913 slov
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.