referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 21. októbra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 31803462.982 710 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 48916233.00919 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 97612613.01384 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20113 26914392.97558 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 69826022.97742 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20082 95024842.991 227 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 2. ročník OA27.8.20096 89323 0762.991 020 slov
SlovenčinaMobilná terénna práca30.10.20095 64729743.00691 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 42424502.96371 slov
SlovenčinaPrípadová konferencia30.10.20094 98624863.01453 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 62521562.9985 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 60324902.99608 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 09821753.00111 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 26423823.04880 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 10322202.9893 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 96326373.00450 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 62726012.99676 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 27537173.01755 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 96433832.98330 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20115 34337773.00540 slov
SlovenčinaEdelweisspiraten - Nekonečná vojna s Hitlerovou mládežouSOŠ24.5.20074 89839813.001 583 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 67535883.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 66833402.97708 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 01135543.001 074 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 43538483.00762 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 87936012.98560 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 53248163.012 197 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 55345712.98676 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 10744923.01142 slov
SlovenčinaUčivo1.10.20095 38941 4432.992 454 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 98246572.99714 slov
SlovenčinaEncoutrové skupiny30.10.20093 57344883.00460 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 50142733.01410 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 4. ročník OA27.8.20097 61742 7013.00995 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 72047613.00714 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 70747162.98867 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 80554782.99276 slov
SlovenčinaEtapy práce so skupinou30.10.20097 72357473.00541 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 74359263.01556 slov
SlovenčinaZariadenia náhradnej výchovy7.12.20094 68455412.94156 slov
SlovenčinaAgility25.10.20076 01156002.991 449 slov
SlovenčinaPsychohygienická a emocionálna a funkcia6.11.20094 43755722.99195 slov
SlovenčinaFormy pomoci7.12.20094 23657202.98695 slov
SlovenčinaFromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely30.10.20096 78651 9542.99659 slov
SlovenčinaDôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke.17.2.20106 77751 0943.021 132 slov
SlovenčinaRezidenciálna starostlivosť30.10.20096 86256423.00367 slov
SlovenčinaVoľba partnera7.12.20093 33353713.00380 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 42164962.98458 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20092 90164523.01189 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 54964933.00560 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.