referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pondelok, 21. apríla 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20121 85202712.982 710 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20112 64613972.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 04015363.00919 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 59312263.00384 slov
SlovenčinaPrípadová konferencia30.10.20094 22124273.02453 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 31921403.0085 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 07524163.00608 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20111 70621533.00111 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20112 60822032.9893 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20092 91223273.04880 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 45825522.99450 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 16225093.00676 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 21525202.98742 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20082 78024562.991 227 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20114 32826702.99540 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 16426863.012 197 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 2. ročník OA27.8.20096 38922 9002.991 020 slov
SlovenčinaMobilná terénna práca30.10.20095 12328773.01691 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20111 97623912.96371 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 13435143.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 22932892.98708 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 06932093.00410 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 25336603.00714 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20111 70534812.991 074 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20121 77036513.05762 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 44935122.98560 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20111 85736293.00755 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 47933442.99330 slov
SlovenčinaEdelweisspiraten - Nekonečná vojna s Hitlerovou mládežouSOŠ24.5.20074 71139172.991 583 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20141 1113812.992 709 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20092 76444673.01142 slov
SlovenčinaUčivo1.10.20094 87041 2822.992 454 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 58245462.99714 slov
SlovenčinaEncoutrové skupiny30.10.20093 31944473.00460 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 4. ročník OA27.8.20097 28242 6313.00995 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 21946412.99867 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 09144882.99676 slov
SlovenčinaPsychohygienická a emocionálna a funkcia6.11.20094 00855162.99195 slov
SlovenčinaFormy pomoci7.12.20093 74956262.99695 slov
SlovenčinaFromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely30.10.20096 29851 7863.00659 slov
SlovenčinaDôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke.17.2.20105 86359803.011 132 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20112 74252453.00254 slov
SlovenčinaRezidenciálna starostlivosť30.10.20096 09555753.00367 slov
SlovenčinaVoľba partnera7.12.20092 99753383.01380 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 55854392.98276 slov
SlovenčinaEtapy práce so skupinou30.10.20097 02856683.01541 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 25357933.01556 slov
SlovenčinaZariadenia náhradnej výchovy7.12.20094 14754842.93156 slov
SlovenčinaAgility25.10.20075 62255492.981 449 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20111 92162043.02438 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.