referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sobota, 31. januára 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 57004202.992 710 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 13812843.02384 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20113 75314812.96558 slov
SlovenčinaMobilná terénna práca30.10.20095 93421 0133.00691 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 74327152.99919 slov
SlovenčinaPrípadová konferencia30.10.20095 41425102.99453 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 76021722.9985 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 92925282.98608 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 29321882.99111 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 43724003.04880 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 36222352.9793 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 22926832.98450 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 80826382.99676 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 96826472.95742 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20083 04924982.991 227 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 2. ročník OA27.8.20097 18923 2482.981 020 slov
SlovenčinaEdelweisspiraten - Nekonečná vojna s Hitlerovou mládežouSOŠ24.5.20074 97731 0143.001 583 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 65134742.95371 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 99236313.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 00733662.97708 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 13236173.001 074 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 71539733.00762 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 06236922.98560 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 19634242.96330 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20116 24238452.99540 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 81046262.98676 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 28045093.01142 slov
SlovenčinaUčivo1.10.20095 76541 5402.982 454 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 20547592.97714 slov
SlovenčinaEncoutrové skupiny30.10.20093 74545082.99460 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 67742983.02410 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 4. ročník OA27.8.20097 82442 8253.00995 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 00948512.99714 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 05247702.97867 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 52048013.02755 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 70949043.012 197 slov
SlovenčinaZariadenia náhradnej výchovy7.12.20094 90755702.94156 slov
SlovenčinaAgility25.10.20076 22556152.981 449 slov
SlovenčinaPsychohygienická a emocionálna a funkcia6.11.20094 74455982.98195 slov
SlovenčinaFormy pomoci7.12.20094 50457632.98695 slov
SlovenčinaFromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely30.10.20097 02452 0332.99659 slov
SlovenčinaDôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke.17.2.20107 15551 1353.011 132 slov
SlovenčinaRezidenciálna starostlivosť30.10.20097 26656682.99367 slov
SlovenčinaVoľba partnera7.12.20093 49253882.99380 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 94455072.98276 slov
SlovenčinaEtapy práce so skupinou30.10.20098 25058002.99541 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 98951 0872.99556 slov
SlovenčinaVzdelávacie poukazy na záujmovú činnosť žiakov12.3.20098 60962 8142.991 276 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 50762462.99438 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20093 32363742.99141 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.