referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 2. septembra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 06303192.982 710 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20112 95914312.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 23215983.00919 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 74312513.01384 slov
SlovenčinaPrípadová konferencia30.10.20094 72624783.01453 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 41621503.0085 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 31524673.00608 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20111 85521683.00111 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20112 84722132.9893 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 17823643.04880 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 70326152.99450 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 37525742.99676 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 43925822.97742 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20082 89924772.991 227 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20114 89227563.00540 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 29327813.022 197 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 2. ročník OA27.8.20096 75122 9872.991 020 slov
SlovenčinaMobilná terénna práca30.10.20095 47429513.01691 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 17824282.96371 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 38935683.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 40833282.98708 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 46437393.00714 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20111 80035333.001 074 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20121 98437793.03762 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 64035802.98560 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 03236893.01755 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 71233682.99330 slov
SlovenčinaEdelweisspiraten - Nekonečná vojna s Hitlerovou mládežouSOŠ24.5.20074 84139612.991 583 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 01444833.02142 slov
SlovenčinaUčivo1.10.20095 22041 4132.992 454 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 74346152.99714 slov
SlovenčinaEncoutrové skupiny30.10.20093 48844793.00460 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 24942593.01410 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 4. ročník OA27.8.20097 51242 6723.00995 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 44747002.99867 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 28445332.98676 slov
SlovenčinaPsychohygienická a emocionálna a funkcia6.11.20094 27555542.99195 slov
SlovenčinaFormy pomoci7.12.20093 95356732.98695 slov
SlovenčinaFromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely30.10.20096 63151 9013.00659 slov
SlovenčinaDôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke.17.2.20106 25251 0353.021 132 slov
SlovenčinaRezidenciálna starostlivosť30.10.20096 55056243.00367 slov
SlovenčinaVoľba partnera7.12.20093 21453643.00380 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 73254672.99276 slov
SlovenčinaEtapy práce so skupinou30.10.20097 50057193.00541 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 47258873.01556 slov
SlovenčinaZariadenia náhradnej výchovy7.12.20094 39355112.93156 slov
SlovenčinaAgility25.10.20075 90655912.991 449 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20142 35651912.952 709 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 08562263.02438 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20093 02163413.00141 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.