referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sobota, 28. marca 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 18812953.01384 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20113 96524992.96558 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 68924732.992 710 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 05925432.98608 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 36421943.01111 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 46322422.9793 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 50824093.04880 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 35327212.99450 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 09026732.96742 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20083 10525112.991 227 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 2. ročník OA27.8.20097 35923 3092.981 020 slov
SlovenčinaMobilná terénna práca30.10.20096 08521 0393.00691 slov
SlovenčinaPrípadová konferencia30.10.20095 72625282.99453 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 80921812.9985 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 13033862.97708 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 17236403.001 074 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 87936662.99676 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 11837302.97560 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 28234522.96330 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20116 54638822.99540 slov
SlovenčinaEdelweisspiraten - Nekonečná vojna s Hitlerovou mládežouSOŠ24.5.20075 00831 0263.001 583 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 72334952.95371 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 83537632.99919 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 12636453.00989 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 29148192.96714 slov
SlovenčinaEncoutrové skupiny30.10.20093 81645232.99460 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 74243133.01410 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 4. ročník OA27.8.20097 90242 8632.99995 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 82541 0302.99762 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 77649403.002 197 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 89146492.97676 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 36545213.01142 slov
SlovenčinaUčivo1.10.20095 91541 5962.982 454 slov
SlovenčinaPsychohygienická a emocionálna a funkcia6.11.20094 85756182.98195 slov
SlovenčinaFormy pomoci7.12.20094 60157812.98695 slov
SlovenčinaFromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely30.10.20097 13652 1192.99659 slov
SlovenčinaDôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke.17.2.20107 28951 1703.011 132 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 12258732.98714 slov
SlovenčinaRezidenciálna starostlivosť30.10.20097 43356832.99367 slov
SlovenčinaVoľba partnera7.12.20093 57554002.99380 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20093 00655182.98276 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 60558443.02755 slov
SlovenčinaEtapy práce so skupinou30.10.20098 46458272.99541 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 07251 1412.98556 slov
SlovenčinaAgility25.10.20076 35856382.981 449 slov
SlovenčinaHranice medzi pomáhajúcim profesionálom a klientom23.4.20095 03161 6763.011 189 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20114 06063192.99254 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20083 23661 9182.981 615 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 3. ročník OA27.8.20096 23463 0873.00913 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20093 16164823.01189 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.