referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pondelok, 4. mája 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 21513013.01384 slov
SlovenčinaPrípadová konferencia30.10.20095 89325402.99453 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 83721842.9985 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20114 10225082.96558 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 12125602.98608 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 40521973.00111 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 52322462.9793 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 56324223.04880 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 42427612.98450 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 16126902.96742 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20083 14525162.991 227 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 2. ročník OA27.8.20097 46423 3332.981 020 slov
SlovenčinaMobilná terénna práca30.10.20096 20021 0533.00691 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 76335062.95371 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 89337922.99919 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 21136643.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 19034062.97708 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 75735122.992 710 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 19636573.001 074 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 93136893.00676 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 16537462.97560 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 34534652.96330 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20116 74239022.99540 slov
SlovenčinaEdelweisspiraten - Nekonečná vojna s Hitlerovou mládežouSOŠ24.5.20075 02931 0433.001 583 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 41445323.01142 slov
SlovenčinaUčivo1.10.20096 03141 6312.982 454 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 34948602.96714 slov
SlovenčinaEncoutrové skupiny30.10.20093 86745322.99460 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 77543233.02410 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 4. ročník OA27.8.20097 95142 8853.00995 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 88241 0732.99762 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 80849742.992 197 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 93546732.97676 slov
SlovenčinaAgility25.10.20076 42156442.981 449 slov
SlovenčinaPsychohygienická a emocionálna a funkcia6.11.20094 94556262.98195 slov
SlovenčinaFormy pomoci7.12.20094 65057902.98695 slov
SlovenčinaFromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely30.10.20097 20752 1562.99659 slov
SlovenčinaDôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke.17.2.20107 37251 1823.011 132 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 18958992.98714 slov
SlovenčinaRezidenciálna starostlivosť30.10.20097 53756952.99367 slov
SlovenčinaVoľba partnera7.12.20093 62154072.99380 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20093 05255262.98276 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 65758653.01755 slov
SlovenčinaEtapy práce so skupinou30.10.20098 61558432.99541 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 12251 1822.99556 slov
SlovenčinaVzdelávacie poukazy na záujmovú činnosť žiakov12.3.20098 87162 9412.991 276 slov
SlovenčinaZariadenia náhradnej výchovy7.12.20095 03965972.94156 slov
SlovenčinaHranice medzi pomáhajúcim profesionálom a klientom23.4.20095 08361 7033.011 189 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20114 17063232.99254 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20083 27261 9452.981 615 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.