referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 4. marca 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 16612903.02384 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 63724412.982 710 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 00125372.98608 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 33821923.00111 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 48124043.04880 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 42222412.9793 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 30427102.98450 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 03326642.96742 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20083 07725062.991 227 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 2. ročník OA27.8.20097 27323 2922.981 020 slov
SlovenčinaMobilná terénna práca30.10.20096 00821 0233.00691 slov
SlovenčinaPrípadová konferencia30.10.20095 57725193.00453 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 78721772.9985 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20113 88024902.96558 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 15136313.001 074 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 84836562.99676 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 09537162.97560 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 24534402.96330 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20116 44338672.99540 slov
SlovenčinaEdelweisspiraten - Nekonečná vojna s Hitlerovou mládežouSOŠ24.5.20074 99331 0213.001 583 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 68934872.95371 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 80737442.99919 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 07936403.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 08533762.97708 slov
SlovenčinaEncoutrové skupiny30.10.20093 79145152.99460 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 71443083.01410 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 4. ročník OA27.8.20097 87542 8502.99995 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 78141 0073.00762 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 10747852.97867 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 57348203.02755 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 74749243.012 197 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 86146442.97676 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 32645153.01142 slov
SlovenčinaUčivo1.10.20095 85641 5732.982 454 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 25347922.96714 slov
SlovenčinaPsychohygienická a emocionálna a funkcia6.11.20094 81556102.98195 slov
SlovenčinaFormy pomoci7.12.20094 55657732.98695 slov
SlovenčinaFromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely30.10.20097 07652 0742.99659 slov
SlovenčinaDôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke.17.2.20107 22851 1573.011 132 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 07858672.98714 slov
SlovenčinaRezidenciálna starostlivosť30.10.20097 36256762.99367 slov
SlovenčinaVoľba partnera7.12.20093 54253942.99380 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 97455132.98276 slov
SlovenčinaEtapy práce so skupinou30.10.20098 36858152.99541 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 03251 1152.99556 slov
SlovenčinaAgility25.10.20076 29156332.981 449 slov
SlovenčinaHranice medzi pomáhajúcim profesionálom a klientom23.4.20094 97661 6423.011 189 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20113 99563142.99254 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20083 19661 8892.981 615 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 3. ročník OA27.8.20096 19563 0713.00913 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.