referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 22. augusta 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 05003152.992 710 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20112 93614272.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 21415943.00919 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 73412513.01384 slov
SlovenčinaPrípadová konferencia30.10.20094 69824713.01453 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 41221493.0085 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 28924623.00608 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20111 84321663.00111 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20112 82522112.9893 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 15223623.04880 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 68426112.99450 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 36425682.99676 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 42625762.97742 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20082 89424732.991 227 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20114 85727513.00540 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 28327733.012 197 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 2. ročník OA27.8.20096 73122 9802.991 020 slov
SlovenčinaMobilná terénna práca30.10.20095 45329343.01691 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 16724212.96371 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 36835613.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 39533242.98708 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 44837313.00714 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20111 79435313.001 074 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20121 96837713.03762 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 62335742.98560 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 01436833.00755 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 69133642.99330 slov
SlovenčinaEdelweisspiraten - Nekonečná vojna s Hitlerovou mládežouSOŠ24.5.20074 83539552.991 583 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20092 98844803.01142 slov
SlovenčinaUčivo1.10.20095 19641 4042.992 454 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 72746112.99714 slov
SlovenčinaEncoutrové skupiny30.10.20093 46644723.00460 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 23042523.01410 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 4. ročník OA27.8.20097 49242 6693.00995 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 42746932.99867 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 26245292.98676 slov
SlovenčinaPsychohygienická a emocionálna a funkcia6.11.20094 24455512.99195 slov
SlovenčinaFormy pomoci7.12.20093 94256652.98695 slov
SlovenčinaFromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely30.10.20096 61451 8913.00659 slov
SlovenčinaDôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke.17.2.20106 23951 0283.021 132 slov
SlovenčinaRezidenciálna starostlivosť30.10.20096 50456173.00367 slov
SlovenčinaVoľba partnera7.12.20093 19453603.00380 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 72254652.99276 slov
SlovenčinaEtapy práce so skupinou30.10.20097 45557083.00541 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 45558803.01556 slov
SlovenčinaZariadenia náhradnej výchovy7.12.20094 37555112.93156 slov
SlovenčinaAgility25.10.20075 90155912.991 449 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20142 29051762.952 709 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 06962253.02438 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20092 99963393.00141 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.