referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 31. októbra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 33603572.982 710 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 50216273.00919 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 98712653.01384 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20113 30314422.97558 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 2. ročník OA27.8.20096 92223 0812.991 020 slov
SlovenčinaMobilná terénna práca30.10.20095 66529753.00691 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 43624522.95371 slov
SlovenčinaPrípadová konferencia30.10.20095 02124893.01453 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 62821562.9985 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 63024932.99608 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 11421753.00111 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 28023833.04880 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 12122202.9893 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 99126443.00450 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 64326032.99676 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 71226052.97742 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20082 95524852.991 227 slov
SlovenčinaEdelweisspiraten - Nekonečná vojna s Hitlerovou mládežouSOŠ24.5.20074 90339853.001 583 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 69035903.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 68433422.97708 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 01535613.001 074 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 44938593.00762 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 89036042.98560 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 28437203.01755 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 98433882.97330 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20115 41837823.00540 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 57445752.98676 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 12244933.01142 slov
SlovenčinaUčivo1.10.20095 41541 4562.992 454 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 99246742.99714 slov
SlovenčinaEncoutrové skupiny30.10.20093 58844913.00460 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 51242743.01410 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 4. ročník OA27.8.20097 62842 7103.00995 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 73547673.00714 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 72247192.98867 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 54348243.012 197 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 76259353.01556 slov
SlovenčinaAgility25.10.20076 02356002.991 449 slov
SlovenčinaZariadenia náhradnej výchovy7.12.20094 69655422.94156 slov
SlovenčinaPsychohygienická a emocionálna a funkcia6.11.20094 46155752.99195 slov
SlovenčinaFormy pomoci7.12.20094 25257222.98695 slov
SlovenčinaFromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely30.10.20096 79851 9572.99659 slov
SlovenčinaDôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke.17.2.20106 79851 0963.021 132 slov
SlovenčinaRezidenciálna starostlivosť30.10.20096 90956433.00367 slov
SlovenčinaVoľba partnera7.12.20093 35253733.00380 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 81654822.99276 slov
SlovenčinaEtapy práce so skupinou30.10.20097 75757522.99541 slov
SlovenčinaPráca s bájkouGYM22.8.20074 83568653.01784 slov
SlovenčinaPedagogikaGYM23.2.20109 57561 0713.01723 slov
SlovenčinaVzdelávacie poukazy na záujmovú činnosť žiakov12.3.20098 26562 6662.991 276 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.