referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sobota, 20. septembra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 26003262.992 710 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20113 17014352.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 43516023.00919 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 94012563.01384 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 60321542.9985 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 52124762.99608 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 05721723.00111 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 21423753.04880 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 05022172.9893 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 90326272.99450 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 58725862.99676 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 64725912.97742 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20082 92124822.991 227 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20115 15127662.99540 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 48627923.012 197 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 2. ročník OA27.8.20096 81023 0092.991 020 slov
SlovenčinaMobilná terénna práca30.10.20095 56129593.01691 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 37924412.96371 slov
SlovenčinaPrípadová konferencia30.10.20094 83024813.01453 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 59635743.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 60933322.98708 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 66437463.00714 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20111 98935413.001 074 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 37238003.03762 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 84135872.98560 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 23436983.01755 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 91633742.99330 slov
SlovenčinaEdelweisspiraten - Nekonečná vojna s Hitlerovou mládežouSOŠ24.5.20074 86939703.001 583 slov
SlovenčinaUčivo1.10.20095 28741 4222.992 454 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 94446292.99714 slov
SlovenčinaEncoutrové skupiny30.10.20093 53344853.00460 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 45642663.01410 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 4. ročník OA27.8.20097 56742 6813.00995 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 65147042.98867 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 49145452.98676 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 06244883.01142 slov
SlovenčinaPsychohygienická a emocionálna a funkcia6.11.20094 34855632.99195 slov
SlovenčinaFormy pomoci7.12.20094 19457102.99695 slov
SlovenčinaFromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely30.10.20096 71851 9303.00659 slov
SlovenčinaDôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke.17.2.20106 70551 0813.021 132 slov
SlovenčinaRezidenciálna starostlivosť30.10.20096 67456303.00367 slov
SlovenčinaVoľba partnera7.12.20093 28353673.00380 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 77154712.99276 slov
SlovenčinaEtapy práce so skupinou30.10.20097 59757353.00541 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 68858993.01556 slov
SlovenčinaZariadenia náhradnej výchovy7.12.20094 63455372.94156 slov
SlovenčinaAgility25.10.20075 94155962.991 449 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20143 11752012.932 709 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20093 06763513.00141 slov
SlovenčinaHranice medzi pomáhajúcim profesionálom a klientom23.4.20094 58761 4453.011 189 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.