referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 18. decembra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 48503912.982 710 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20113 51314592.96558 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 07512723.01384 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 70721642.9985 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 80025082.99608 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 21321833.00111 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 36923933.05880 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 25222282.9793 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 11926652.99450 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 74926212.99676 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 86826282.96742 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20083 00024932.991 227 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 2. ročník OA27.8.20097 05023 1762.991 020 slov
SlovenčinaMobilná terénna práca30.10.20095 82321 0003.00691 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 56124652.95371 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 63426573.00919 slov
SlovenčinaPrípadová konferencia30.10.20095 24325023.00453 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 82436053.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 84233562.98708 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 08035863.011 074 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 61539323.00762 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 99536522.98560 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 40937613.00755 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 10234012.97330 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20115 84238183.00540 slov
SlovenčinaEdelweisspiraten - Nekonečná vojna s Hitlerovou mládežouSOŠ24.5.20074 94039983.001 583 slov
SlovenčinaUčivo1.10.20095 61641 5072.992 454 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 11147232.98714 slov
SlovenčinaEncoutrové skupiny30.10.20093 68845012.99460 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 60342853.01410 slov
SlovenčinaTematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 4. ročník OA27.8.20097 74142 7943.00995 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 89348112.99714 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 91247492.98867 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 65448703.002 197 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 70845932.98676 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 21145003.01142 slov
SlovenčinaPsychohygienická a emocionálna a funkcia6.11.20094 61855882.98195 slov
SlovenčinaFormy pomoci7.12.20094 40157422.98695 slov
SlovenčinaFromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely30.10.20096 92251 9972.99659 slov
SlovenčinaDôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke.17.2.20107 01151 1143.021 132 slov
SlovenčinaRezidenciálna starostlivosť30.10.20097 09756602.99367 slov
SlovenčinaVoľba partnera7.12.20093 43053803.00380 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 88854942.98276 slov
SlovenčinaEtapy práce so skupinou30.10.20098 00557772.99541 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 89151 0073.00556 slov
SlovenčinaZariadenia náhradnej výchovy7.12.20094 81855572.94156 slov
SlovenčinaAgility25.10.20076 13456062.991 449 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20093 23063642.99141 slov
SlovenčinaHranice medzi pomáhajúcim profesionálom a klientom23.4.20094 80161 5663.011 189 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20113 61662982.99254 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.