referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 28. januára 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 51079303.002 176 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 67542973.02410 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 70649033.012 197 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 75821722.9985 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 03784383.02884 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 05936902.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 13136123.001 074 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 13412843.02384 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 20047572.96714 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 280115032.99219 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 28721882.99111 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 404102623.01182 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 45873382.95408 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 50362452.99438 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 51165212.97458 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 51448003.02755 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 56304182.992 710 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 64734742.95371 slov
SlovenčinaTechnické vyúkové prostriedky16.4.20092 676103162.99490 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 71239703.00762 slov
SlovenčinaAk nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy5.2.20072 725495852.991 122 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 73327102.99919 slov
SlovenčinaProces výchovy pre život v rodine11.6.20092 73892562.97369 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 79875322.98560 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 80046232.98676 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 80226372.99676 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 91725282.98608 slov
SlovenčinaAtmosféra v rodine7.12.20092 924123932.97200 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 94355062.98276 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 95926452.95742 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 97736303.00989 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 98251 0832.99556 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 99433652.97708 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 00048482.99714 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 04047682.97867 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20083 04524982.991 227 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20093 06264723.01189 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 117105872.98397 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20083 16661 8722.981 615 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 18834222.96330 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 22026792.98450 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 22871 3612.991 989 slov
SlovenčinaPostavenie postihnutéhoSOŠ28.5.20093 25091 8143.021 231 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 27245083.01142 slov
SlovenčinaZrelosť na manželstvo7.12.20093 28197882.99645 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20093 31863742.98141 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 35522352.9793 slov
SlovenčinaPsychológia vyučovania1.10.20093 36187202.98618 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 43324003.04880 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 481126692.941 314 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.