referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 4. marca 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 546199793.002 176 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 71443083.01410 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 74749243.012 197 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 78721772.9985 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 08084473.01884 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 09537162.97560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 15136313.001 074 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 16612903.02384 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 25347922.96714 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 309115102.99219 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 33821923.00111 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 442102683.01182 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 51573442.95408 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 54072512.99438 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 54275272.97458 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 57348203.02755 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 63724412.982 710 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 68934872.95371 slov
SlovenčinaTechnické vyúkové prostriedky16.4.20092 737103192.99490 slov
SlovenčinaAk nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy5.2.20072 741495952.981 122 slov
SlovenčinaProces výchovy pre život v rodine11.6.20092 76092602.97369 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 78141 0073.00762 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 80737442.99919 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 84836562.99676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 85075392.98560 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 86146442.97676 slov
SlovenčinaAtmosféra v rodine7.12.20092 950143982.97200 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 97455132.98276 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 00125372.98608 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 03251 1152.99556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 03326642.96742 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20083 07725062.991 227 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 07858672.98714 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 07936403.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 08533762.97708 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 10747852.97867 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20093 11964783.01189 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 158125982.98397 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20083 19661 8892.981 615 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 24534402.96330 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 27071 4092.991 989 slov
SlovenčinaPostavenie postihnutéhoSOŠ28.5.20093 29891 8423.021 231 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 30427102.98450 slov
SlovenčinaZrelosť na manželstvo7.12.20093 32198102.99645 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 32645153.01142 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20093 38293792.98141 slov
SlovenčinaPsychológia vyučovania1.10.20093 40087342.98618 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 42222412.9793 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 48124043.04880 slov
SlovenčinaVýchova mimo vyučovania zameraná na telovýchovnú činnosť22.10.20093 52188182.98701 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.