referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sobota, 22. novembra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 40978522.972 176 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 54842803.01410 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 59348413.012 197 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 65321602.9985 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 90184103.02884 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 92936262.98560 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 01812663.01384 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 02946982.99714 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 04035723.001 074 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 15021783.00111 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 221114772.99219 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 263102513.02182 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 32237353.00755 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 32273262.96408 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 37662352.99438 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 38903742.982 710 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 43965022.98458 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 48324582.95371 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 51238973.00762 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 55116403.00919 slov
SlovenčinaTechnické vyúkové prostriedky16.4.20092 567103042.99490 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 61065053.00560 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 63145862.98676 slov
SlovenčinaProces výchovy pre život v rodine11.6.20092 67092482.97369 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 68426122.99676 slov
SlovenčinaAk nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy5.2.20072 687495712.991 122 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 70025032.99608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 73335943.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 74733502.97708 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 77026142.96742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 79747892.99714 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 81047342.98867 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 81459563.00556 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 84454872.98276 slov
SlovenčinaAtmosféra v rodine7.12.20092 860123822.97200 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20092 95264583.02189 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20082 97224892.991 227 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 001105622.99397 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 03433942.97330 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 04026572.99450 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20083 05961 8502.991 615 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 07071 2612.991 989 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 15344973.01142 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 17322252.9893 slov
SlovenčinaPostavenie postihnutéhoSOŠ28.5.20093 17691 7723.031 231 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20093 17863613.00141 slov
SlovenčinaZrelosť na manželstvo7.12.20093 19597592.99645 slov
SlovenčinaPsychológia vyučovania1.10.20093 22086942.99618 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 235106222.941 314 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 31323873.04880 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.