referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 31. októbra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 38078312.962 176 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 51242743.01410 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 54348243.012 197 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 62821562.9985 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 86184043.02884 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 89036042.98560 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 98712653.01384 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 99246742.99714 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 01535613.001 074 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 11421753.00111 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 211114722.99219 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 219102473.02182 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 27273222.96408 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 28437203.01755 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 33362343.00438 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 33603572.982 710 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 42564972.98458 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 43624522.95371 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 44938593.00762 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 50216273.00919 slov
SlovenčinaTechnické vyúkové prostriedky16.4.20092 538103012.99490 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 56764973.00560 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 57445752.98676 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 63024932.99608 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 64326032.99676 slov
SlovenčinaProces výchovy pre život v rodine11.6.20092 65392472.98369 slov
SlovenčinaAk nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy5.2.20072 677495702.991 122 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 68433422.97708 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 69035903.00989 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 71226052.97742 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 72247192.98867 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 73547673.00714 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 76259353.01556 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 81654822.99276 slov
SlovenčinaAtmosféra v rodine7.12.20092 834123792.97200 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20092 91864523.01189 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20082 95524852.991 227 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20112 965105452.99397 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 98433882.97330 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 99126443.00450 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 02271 2322.981 989 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20083 02761 8362.991 615 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 12122202.9893 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 12244933.01142 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20093 14563583.00141 slov
SlovenčinaPostavenie postihnutéhoSOŠ28.5.20093 15791 7633.031 231 slov
SlovenčinaZrelosť na manželstvo7.12.20093 17197412.99645 slov
SlovenčinaPsychológia vyučovania1.10.20093 18486762.99618 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 185106122.941 314 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20113 260141 7952.991 259 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.