referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 24. apríla 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 01666533.002 176 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 07132093.00410 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20141 1433812.992 709 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 16626883.012 197 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 32021413.0085 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 40883343.03884 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 45335122.98560 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 58745492.99714 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 59612263.00384 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20111 70821533.00111 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20111 71234813.001 074 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20121 77236533.05762 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20111 822102103.02182 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20121 85802712.982 710 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20111 86036303.00755 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20111 87172792.96408 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20111 92762043.02438 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20111 97923912.96371 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 04215363.00919 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 08024163.00608 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 085114312.98219 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 09444902.99676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 10564363.01560 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 14135153.00989 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 16725103.00676 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 22025212.98742 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 22446432.99867 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 23132902.98708 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 25757953.01556 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 26036613.00714 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 26064512.99458 slov
SlovenčinaTechnické vyúkové prostriedky16.4.20092 355102813.00490 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 46425553.00450 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 48233442.99330 slov
SlovenčinaProces výchovy pre život v rodine11.6.20092 49292282.98369 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 56554392.98276 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20112 567104672.99397 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20112 58671 0923.001 989 slov
SlovenčinaAtmosféra v rodine7.12.20092 596123582.98200 slov
SlovenčinaAk nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy5.2.20072 603495322.981 122 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20112 61522032.9893 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20112 641105212.991 314 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20092 64564023.01189 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20112 65213972.97558 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20112 663141 4592.991 259 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20112 74952453.00254 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20092 77044673.01142 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20092 77763192.99141 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20082 78024562.991 227 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20082 81461 6833.001 615 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.