referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pondelok, 22. decembra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 46778943.002 176 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 61342873.01410 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 66048733.012 197 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 71521652.9985 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 97084173.01884 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 00236532.98560 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 08112753.02384 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 08535893.001 074 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 12147282.97714 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 21821843.00111 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 247114902.99219 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 336102553.02182 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 39473332.95408 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 42037633.02755 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 44562372.99438 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 46965062.98458 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 49403932.992 710 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 57124662.95371 slov
SlovenčinaTechnické vyúkové prostriedky16.4.20092 610103122.99490 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 63039352.99762 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 64526613.00919 slov
SlovenčinaProces výchovy pre život v rodine11.6.20092 70092512.97369 slov
SlovenčinaAk nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy5.2.20072 703495782.991 122 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 70875172.99560 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 71645932.98676 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 75626232.99676 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 81325092.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 83636063.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 85133572.97708 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 88026282.96742 slov
SlovenčinaAtmosféra v rodine7.12.20092 890123892.98200 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 89154942.98276 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 90351 0113.00556 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 90448132.99714 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 92647502.98867 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20083 00624933.001 227 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20093 00964643.01189 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 067105712.98397 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 11034012.97330 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20083 11261 8592.981 615 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 12726652.99450 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 15871 3022.991 989 slov
SlovenčinaPostavenie postihnutéhoSOŠ28.5.20093 21191 7883.021 231 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 21545003.01142 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20093 23763652.99141 slov
SlovenčinaZrelosť na manželstvo7.12.20093 24197742.99645 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 26322292.9793 slov
SlovenčinaPsychológia vyučovania1.10.20093 30087062.99618 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 324116372.941 314 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 37723933.05880 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.