referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 29. mája 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 675191 1133.002 176 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 83943323.01410 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 86949953.012 197 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 89421872.9985 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 22484703.01884 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 22537682.97560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 25536693.001 074 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 27013093.01384 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 366115462.99219 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 42848982.96714 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 48732013.00111 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 595102803.01182 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 61275492.97458 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 65672622.99438 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 66673612.95408 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 72758833.01755 slov
SlovenčinaAk nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy5.2.20072 780496112.981 122 slov
SlovenčinaProces výchovy pre život v rodine11.6.20092 82192662.97369 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 83635142.95371 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 83935352.992 710 slov
SlovenčinaTechnické vyúkové prostriedky16.4.20092 844103302.99490 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 97038192.99919 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 98075642.98560 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 99441 1073.00762 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 01037003.00676 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 01746812.98676 slov
SlovenčinaAtmosféra v rodine7.12.20093 028144162.97200 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20093 07955332.98276 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20083 17225232.991 227 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 19151 2152.98556 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 22125722.98608 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 24227022.96742 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20093 24664973.01189 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 274126282.97397 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 28034192.97708 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 28159122.98714 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20083 30461 9952.981 615 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 31436783.00989 slov
SlovenčinaPostavenie postihnutéhoSOŠ28.5.20093 38091 8973.031 231 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 384148422.96867 slov
SlovenčinaZrelosť na manželstvo7.12.20093 40098532.99645 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 41634832.96330 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 45471 5562.991 989 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 45845363.01142 slov
SlovenčinaPsychológia vyučovania1.10.20093 51087802.98618 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 54427912.98450 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20093 57993972.98141 slov
SlovenčinaVýchova mimo vyučovania zameraná na telovýchovnú činnosť22.10.20093 60188612.98701 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 60524323.04880 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 61022532.9693 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.