referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 24. novembra 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 827191 2613.002 176 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 02043723.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 03422172.9885 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 04541 1112.992 197 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 37385153.00884 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 38137463.001 074 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 44038472.99560 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 44213463.01384 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 478115952.99219 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 63441 0452.96714 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 71242322.99111 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 72375852.98458 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 784103143.01182 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 81272922.99438 slov
SlovenčinaAk nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy5.2.20072 856496252.981 122 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 88573962.94408 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 92559783.01755 slov
SlovenčinaProces výchovy pre život v rodine11.6.20092 93092792.97369 slov
SlovenčinaTechnické vyúkové prostriedky16.4.20092 960103482.99490 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 07235812.96371 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 09636532.982 710 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 18876142.98560 slov
SlovenčinaAtmosféra v rodine7.12.20093 194144392.97200 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20093 23355752.98276 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 24147672.97676 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 24949402.99919 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 28838063.00676 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20083 32525532.991 227 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20123 33941 3762.99762 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 40651 3962.98556 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20093 44065253.01189 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 472127252.97397 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20083 48062 0892.971 615 slov
SlovenčinaPostavenie postihnutéhoSOŠ28.5.20093 52891 9763.031 231 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 53538172.96742 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 54134642.97708 slov
SlovenčinaZrelosť na manželstvo7.12.20093 54799282.99645 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 55351 0292.98714 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 60526322.98608 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 63935502.97330 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 66345713.01142 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 66871 6912.981 989 slov
SlovenčinaPsychológia vyučovania1.10.20093 69989052.97618 slov
SlovenčinaVýchova mimo vyučovania zameraná na telovýchovnú činnosť22.10.20093 71989412.99701 slov
SlovenčinaZoznam tematických oblastí pre podávanie nových projektov v r. 200527.7.20073 751105332.97590 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 794149172.97867 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 81637393.00989 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 81924643.05880 slov
SlovenčinaDeň otvorených dverí v 2. ročníku ZŠ13.12.20073 84171 5342.99893 slov
SlovenčinaVoľba partnera7.12.20093 85354392.99380 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2015 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.