referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 6. októbra 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 791191 2012.992 176 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 98343623.01410 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 99441 0773.002 197 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 00622092.9985 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 34285053.01884 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 35637253.001 074 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 37538212.99560 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 40613373.01384 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 447115792.99219 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 58649982.96714 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 66642233.00111 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 69275772.98458 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 740103043.01182 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 77872852.99438 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 83373882.95408 slov
SlovenčinaAk nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy5.2.20072 839496232.981 122 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 87059353.01755 slov
SlovenčinaProces výchovy pre život v rodine11.6.20092 90292772.97369 slov
SlovenčinaTechnické vyúkové prostriedky16.4.20092 933103432.99490 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 02635652.95371 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 02836182.992 710 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 13876002.98560 slov
SlovenčinaAtmosféra v rodine7.12.20093 145144322.97200 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 18739022.99919 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20093 19155642.98276 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 19347332.97676 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 23237793.00676 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20123 26741 3142.99762 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20083 28025422.991 227 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 36451 3352.98556 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20093 37865193.01189 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 424126992.97397 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20083 44362 0572.981 615 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 47827932.96742 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 48534492.97708 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 49559952.98714 slov
SlovenčinaPostavenie postihnutéhoSOŠ28.5.20093 50091 9383.031 231 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 50426122.98608 slov
SlovenčinaZrelosť na manželstvo7.12.20093 51098992.99645 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 60135382.96330 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 60445623.01142 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 61771 6382.981 989 slov
SlovenčinaPsychológia vyučovania1.10.20093 66688542.98618 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 670148942.97867 slov
SlovenčinaVýchova mimo vyučovania zameraná na telovýchovnú činnosť22.10.20093 68889132.99701 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 70537223.00989 slov
SlovenčinaZoznam tematických oblastí pre podávanie nových projektov v r. 200527.7.20073 734105252.97590 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 77424543.05880 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 78628512.98450 slov
SlovenčinaVoľba partnera7.12.20093 80354312.99380 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.