referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 18. apríla 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 01166493.012 176 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 06832083.00410 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20141 1013792.992 709 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 16126863.012 197 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 31721403.0085 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 40183343.03884 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 44735112.98560 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 58045432.99714 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 59112263.00384 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20111 70421533.00111 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20111 70434813.001 074 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20121 76736473.05762 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20111 817102103.02182 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20121 84702712.982 710 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20111 85236283.00755 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20111 86772792.96408 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20111 91762033.02438 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20111 97523902.96371 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 03415343.00919 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 07124153.00608 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 081114302.98219 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 08944882.99676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 10264353.00560 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 12735143.00989 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 16025093.00676 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 20925192.98742 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 21646402.99867 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 22632892.98708 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 24957913.01556 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 25036593.00714 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 25764512.99458 slov
SlovenčinaTechnické vyúkové prostriedky16.4.20092 350102812.99490 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 45525512.99450 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 47633432.99330 slov
SlovenčinaProces výchovy pre život v rodine11.6.20092 48992272.98369 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 55454382.98276 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20112 559104662.99397 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20112 58171 0863.001 989 slov
SlovenčinaAtmosféra v rodine7.12.20092 591123582.98200 slov
SlovenčinaAk nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy5.2.20072 601495322.981 122 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20112 60522022.9893 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20112 637105202.991 314 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20092 64163993.01189 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20112 64213962.98558 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20112 652141 4462.991 259 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20112 73452443.00254 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20092 76044673.02142 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20092 76663182.99141 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20082 77924552.991 227 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20082 81361 6813.001 615 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.