referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 27. augusta 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 14377512.982 176 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 23442563.01410 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 28527753.022 197 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 41321493.0085 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 58283793.03884 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 62835742.98560 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 73146122.99714 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 73712513.01384 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20111 79835313.001 074 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20111 84721673.00111 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20111 960102343.02182 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20121 97337733.03762 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 00373082.96408 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 01936863.00755 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 05603152.992 710 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 07662253.02438 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 171114582.98219 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 17124232.96371 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 21915943.00919 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 26945312.98676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 28564663.00560 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 29924653.00608 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20142 30851822.952 709 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 34964772.99458 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 36725722.99676 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 37335653.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 39933252.98708 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 42825772.97742 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 43446952.99867 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 45337363.00714 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 46158833.01556 slov
SlovenčinaTechnické vyúkové prostriedky16.4.20092 463102922.99490 slov
SlovenčinaProces výchovy pre život v rodine11.6.20092 59192402.97369 slov
SlovenčinaAk nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy5.2.20072 656495502.991 122 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 68926112.99450 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20112 694105092.99397 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 69633652.99330 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 72654652.99276 slov
SlovenčinaAtmosféra v rodine7.12.20092 733123722.98200 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20112 73871 1872.991 989 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20092 79764393.02189 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20112 83322112.9893 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20082 89524752.991 227 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20112 896105812.971 314 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20112 932141 7092.991 259 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20112 94214272.97558 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20082 95961 7863.001 615 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20092 99744803.01142 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20093 00663413.00141 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20113 00962743.00254 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.