referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nedeľa, 19. apríla 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 593191 0483.002 176 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 76243163.02410 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 79649573.012 197 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 82921812.9885 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 14284543.02884 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 14537372.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 18136483.001 074 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 20412973.02384 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 32348472.96714 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 340115322.99219 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 39121943.00111 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 502102733.01182 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 57273492.95408 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 58075392.97458 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 58472572.99438 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 63658543.01755 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 73034982.992 710 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 74234982.95371 slov
SlovenčinaAk nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy5.2.20072 765496052.981 122 slov
SlovenčinaProces výchovy pre život v rodine11.6.20092 79492632.97369 slov
SlovenčinaTechnické vyúkové prostriedky16.4.20092 800103222.99490 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 85741 0543.00762 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 86537792.99919 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 89975532.98560 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 90636803.00676 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 91346572.97676 slov
SlovenčinaAtmosféra v rodine7.12.20092 990144082.97200 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20093 02655232.98276 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 09125572.98608 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 10251 1652.99556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 12326792.96742 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20083 13125142.991 227 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 15733932.97708 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 16058842.98714 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 17536563.00989 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20093 18764853.01189 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 200126132.97397 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 247148102.97867 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20083 25661 9262.981 615 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 31934612.96330 slov
SlovenčinaPostavenie postihnutéhoSOŠ28.5.20093 33891 8773.021 231 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 34871 4692.991 989 slov
SlovenčinaZrelosť na manželstvo7.12.20093 35998332.99645 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 38627332.98450 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 39245273.01142 slov
SlovenčinaPsychológia vyučovania1.10.20093 45687612.98618 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20093 47593892.98141 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 49922432.9793 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 53624173.04880 slov
SlovenčinaVýchova mimo vyučovania zameraná na telovýchovnú činnosť22.10.20093 55888482.98701 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.