referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 16. septembra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 33877672.972 176 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 45042663.01410 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 48227913.012 197 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 60221543.0085 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 78983953.03884 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 83735862.98560 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 93712553.01384 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 94246272.99714 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20111 98635383.001 074 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 05321723.00111 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 169102423.02182 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 184114652.99219 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 21273122.96408 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 22836983.01755 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 25803262.992 710 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 28062283.02438 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 36037963.02762 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 37424372.96371 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 39764892.99458 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 43216013.00919 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 48245422.98676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 49464783.00560 slov
SlovenčinaTechnické vyúkové prostriedky16.4.20092 496102972.99490 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 51524732.99608 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 58225842.99676 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 58835733.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 60433312.98708 slov
SlovenčinaProces výchovy pre život v rodine11.6.20092 61392422.97369 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 64225912.97742 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 64447042.99867 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 66137463.00714 slov
SlovenčinaAk nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy5.2.20072 665495562.991 122 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 68158963.01556 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 76954712.99276 slov
SlovenčinaAtmosféra v rodine7.12.20092 798123772.98200 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20092 85864463.02189 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 89826262.99450 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20112 905105232.99397 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 91233712.99330 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20082 91624822.991 227 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20112 94371 1992.991 989 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20082 97961 8052.991 615 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 04622162.9893 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 04844883.01142 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20143 05252002.932 709 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20093 06063493.00141 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 106105932.951 314 slov
SlovenčinaPostavenie postihnutéhoSOŠ28.5.20093 11291 7383.031 231 slov
SlovenčinaZrelosť na manželstvo7.12.20093 12697172.99645 slov
SlovenčinaPsychológia vyučovania1.10.20093 13786622.99618 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.