referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 2. septembra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 14977582.972 176 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 24942593.01410 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 29327813.022 197 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 41621503.0085 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 59483883.02884 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 64035802.98560 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 74346152.99714 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 74312513.01384 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20111 80035333.001 074 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20111 85521683.00111 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20111 975102373.02182 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20121 98437793.03762 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 01673092.96408 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 03236893.01755 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 06303192.982 710 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 08562263.02438 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 172114612.99219 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 17824282.96371 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 23215983.00919 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 28445332.98676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 29764703.00560 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 31524673.00608 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 35264792.99458 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20142 35651912.952 709 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 37525742.99676 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 38935683.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 40833282.98708 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 43925822.97742 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 44747002.99867 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 46437393.00714 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 47258873.01556 slov
SlovenčinaTechnické vyúkové prostriedky16.4.20092 473102932.99490 slov
SlovenčinaProces výchovy pre život v rodine11.6.20092 59892402.97369 slov
SlovenčinaAk nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy5.2.20072 658495532.991 122 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 70326152.99450 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20112 710105122.99397 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 71233682.99330 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 73254672.99276 slov
SlovenčinaAtmosféra v rodine7.12.20092 739123732.98200 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20112 74771 1902.991 989 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20092 81164423.02189 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20112 84722132.9893 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20082 89924772.991 227 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20112 907105872.971 314 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20112 943141 7192.991 259 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20112 95914312.96558 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20082 96061 7893.001 615 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 01444833.02142 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20093 02163413.00141 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20113 02962762.99254 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.