referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sobota, 28. marca 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 574191 0253.002 176 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 74243133.01410 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 77649403.002 197 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 80921812.9985 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 11484533.01884 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 11837302.97560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 17236403.001 074 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 18812953.01384 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 29148192.96714 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 329115202.99219 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 36421943.01111 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 469102713.01182 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 54473472.95408 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 56272542.99438 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 57075342.97458 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 60558443.02755 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 68924732.992 710 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 72334952.95371 slov
SlovenčinaAk nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy5.2.20072 754496012.981 122 slov
SlovenčinaTechnické vyúkové prostriedky16.4.20092 775103212.99490 slov
SlovenčinaProces výchovy pre život v rodine11.6.20092 78592612.97369 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 82541 0302.99762 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 83537632.99919 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 87175492.98560 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 87936662.99676 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 89146492.97676 slov
SlovenčinaAtmosféra v rodine7.12.20092 973144062.97200 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20093 00655182.98276 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 05925432.98608 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 07251 1412.98556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 09026732.96742 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20083 10525112.991 227 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 12258732.98714 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 12636453.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 13033862.97708 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20093 16164823.01189 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 180126042.98397 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 187147982.97867 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20083 23661 9182.981 615 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 28234522.96330 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 30971 4462.991 989 slov
SlovenčinaPostavenie postihnutéhoSOŠ28.5.20093 32791 8613.021 231 slov
SlovenčinaZrelosť na manželstvo7.12.20093 34198242.99645 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 35327212.99450 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 36545213.01142 slov
SlovenčinaPsychológia vyučovania1.10.20093 43487522.98618 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20093 43893852.98141 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 46322422.9793 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 50824093.04880 slov
SlovenčinaVýchova mimo vyučovania zameraná na telovýchovnú činnosť22.10.20093 54588352.98701 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.