referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 30. septembra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 34777782.982 176 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 47042673.01410 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 49627973.012 197 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 60921542.9985 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 80883973.02884 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 85135882.98560 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 95112573.01384 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 95446382.99714 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20111 99635443.001 074 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 07021723.00111 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 183102433.02182 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 190114682.99219 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 23373152.96408 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 24437023.01755 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 27703302.992 710 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 29762313.01438 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 39238153.02762 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 39424432.96371 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 40664902.99458 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 44816083.00919 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 50645492.98676 slov
SlovenčinaTechnické vyúkové prostriedky16.4.20092 510102982.99490 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 51664833.00560 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 54124772.99608 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 59925892.99676 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 61935793.00989 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 62233342.98708 slov
SlovenčinaProces výchovy pre život v rodine11.6.20092 62592432.97369 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 66125942.97742 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 67047072.98867 slov
SlovenčinaAk nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy5.2.20072 670495612.991 122 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 68137503.00714 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 70659033.01556 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20092 78254732.99276 slov
SlovenčinaAtmosféra v rodine7.12.20092 808123772.97200 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20092 87764483.02189 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 91926303.00450 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20112 923105252.99397 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 92833762.98330 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20082 93224822.991 227 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20112 96571 2072.991 989 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20082 99661 8082.991 615 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 06422182.9893 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 07744883.01142 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20093 08563513.00141 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 130105962.951 314 slov
SlovenčinaPostavenie postihnutéhoSOŠ28.5.20093 13391 7443.031 231 slov
SlovenčinaZrelosť na manželstvo7.12.20093 13997252.99645 slov
SlovenčinaPsychológia vyučovania1.10.20093 15586672.99618 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20113 179141 7582.991 259 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.