referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 28. augusta 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 770191 1813.002 176 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 95043533.01410 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 96541 0523.002 197 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 98722042.9985 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 31984933.00884 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 33937113.001 074 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 34338022.98560 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 38313303.01384 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 420115712.99219 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 55049752.96714 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 62342163.00111 slov
SlovenčinaCharakteristika sociálnej pedagogiky22.12.20092 67275712.98458 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 707102993.01182 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 75272802.99438 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 79473802.95408 slov
SlovenčinaAk nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy5.2.20072 817496202.981 122 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 84359223.01755 slov
SlovenčinaProces výchovy pre život v rodine11.6.20092 88492722.97369 slov
SlovenčinaTechnické vyúkové prostriedky16.4.20092 911103392.99490 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 97835552.95371 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 97935952.992 710 slov
SlovenčinaAtmosféra v rodine7.12.20093 105144282.97200 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 10875922.98560 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 13238832.99919 slov
SlovenčinaPosilňovanie komunity30.10.20093 15955552.98276 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 16047222.97676 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 18737553.00676 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20123 19541 2562.99762 slov
SlovenčinaDejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C.16.4.20083 25825362.991 227 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 31951 2952.99556 slov
SlovenčinaŠpeciálne školské zariadenia30.10.20093 33865133.01189 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 387126632.97397 slov
SlovenčinaKorunovačné slávnosti27.11.20083 41262 0422.981 615 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 41927622.96742 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 42726022.98608 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 43759742.98714 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 44534412.97708 slov
SlovenčinaPostavenie postihnutéhoSOŠ28.5.20093 47391 9243.031 231 slov
SlovenčinaZrelosť na manželstvo7.12.20093 48398842.99645 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 55635242.97330 slov
SlovenčinaPracovno-technické záujmové činnosti22.10.20093 55745543.01142 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 577148832.97867 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 58671 6082.981 989 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 59537133.00989 slov
SlovenčinaPsychológia vyučovania1.10.20093 62988312.98618 slov
SlovenčinaVýchova mimo vyučovania zameraná na telovýchovnú činnosť22.10.20093 65788982.98701 slov
SlovenčinaZoznam tematických oblastí pre podávanie nových projektov v r. 200527.7.20073 707105202.97590 slov
SlovenčinaPredaj z dvora pre farmárov v roku 20097.10.20093 72524473.05880 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 72528252.98450 slov
SlovenčinaSpoločenskovedné záujmové činnosti22.10.20093 74694122.98141 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.