referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Nedeľa, 24. mája 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaRozvoj reči, myslenia a vnímania u detí v 3. - 6. roku života18.10.200715 904863 1552.981 315 slov
SlovenčinaHluchota23.2.200620 027782 7693.012 196 slov
SlovenčinaPosunkový jazyk24.8.200514 566711 7522.96941 slov
SlovenčinaŽivot a práca telesne postihnutej mládeže a ich rodičov v Centre mládeže Radosť5.4.2005252 9321 59827 8852.9520 577 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 81543313.01410 slov
SlovenčinaPrincípy rodinnej politiky a ich aplikácia4.1.201010 312441 4372.991 174 slov
SlovenčinaSociálno-pedagogická pomoc v rodine12.11.20098 530131 6532.991 624 slov
SlovenčinaVnútorné a vonkajšie činitele efektívnosti vyučovacieho procesu1.10.20095 194178892.971 171 slov
SlovenčinaMetódy a prostriedky výchovy a vzdelávania.17.2.200953 97813015 0572.961 488 slov
SlovenčinaDemokracia, morálka, právo a mladá generácia26.7.200722 1181093 6112.982 880 slov
SlovenčinaŠtátny pedagogický ústav10.11.20068 995392 8212.971 752 slov
SlovenčinaNové prístupy k učeniu žiakov4.1.200613 6691519 3642.971 253 slov
SlovenčinaHyperbola a satira v didaktickej komunikácii20.6.20059 873222 3222.95644 slov
SlovenčinaŠpecifické aspekty didaktiky cirkevných škôl21.6.200538 0841813 6742.969 157 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 45732013.00111 slov
SlovenčinaTrestná činnosť detí a mládeže7.12.20099 294721 9092.99889 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 362115462.99219 slov
SlovenčinaDidaktické princípy, zásady uplatňované v telesnej výchove30.4.20087 460251 1603.00633 slov
SlovenčinaUčiteľ vo vyučovaní, vplyv osobnosti učiteľa na edukačný proces v škole31.8.200717 2611586 3172.982 318 slov
SlovenčinaTelesná výchova predškolského veku6.3.200659 13949715 1482.962 334 slov
SlovenčinaAlkoholizmus6.10.2005137 38284511 4272.948 353 slov
SlovenčinaDôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke.17.2.20107 46551 1913.011 132 slov
SlovenčinaTýranie detí20.11.20096 081221 1813.00858 slov
SlovenčinaAko motivovať žiaka pre prácu14.10.20094 246126672.99970 slov
SlovenčinaCharakteristika, ciele a úlohy sociálnej pedagogiky13.3.200910 784501 1322.97546 slov
SlovenčinaHodnotenie dňa v škôlke - Kompetencie učiteľa a žiaka.5.11.200722 8649714 5762.981 690 slov
SlovenčinaHráčska závislosť14.2.200714 69820511 2543.012 012 slov
SlovenčinaUčebnica18.4.20088 527288402.97937 slov
SlovenčinaDopravná výchova7.2.200720 6111265 4212.942 740 slov
SlovenčinaRečové poruchy19.1.200642 5393159 1662.971 692 slov
SlovenčinaKomunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov1.7.200531 235564 1372.961 867 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 25659112.98714 slov
SlovenčinaPomoc a pomáhanie22.12.20095 225118733.00733 slov
SlovenčinaFunkcie rodiny6.11.200917 576433 0863.01598 slov
SlovenčinaPedagogicko-psychologické zásady výchovného pôsobenia25.9.20099 147141 6583.002 011 slov
SlovenčinaŠkolský systém v Thajsku30.10.20085 187341 0582.981 861 slov
SlovenčinaHra ako významný výchovný prostriedok17.8.200769 58234021 2352.964 523 slov
SlovenčinaSyndróm CAN15.7.200854 7422376 1242.964 703 slov
SlovenčinaDruhy učenia29.4.200828 309686 7603.001 299 slov
SlovenčinaProfesionálna náhradná výchova v rodine29.7.200817 0751233 4132.972 211 slov
SlovenčinaŠtudent a sociálne poistenia24.8.20109 358192 2153.00957 slov
SlovenčinaRola rodičov20.11.20096 956238492.98408 slov
SlovenčinaZáujmová činnosť v škole a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach22.10.20095 226138222.98676 slov
SlovenčinaRómska minorita na Slovensku9.4.200911 156512 2873.011 564 slov
SlovenčinaSociálna práca so spoločnosťou30.10.200911 136192 0412.99802 slov
SlovenčinaObsah výchovy vo voľnom čase24.7.20093 993176602.97473 slov
SlovenčinaTeoretické východiská Technológie vzdelávania7.4.20086 756572 8342.984 213 slov
SlovenčinaPokojné hry - námety14.4.200820 580594 3122.991 558 slov
SlovenčinaZajakavosť14.10.200518 543993 7882.991 424 slov
SlovenčinaMožnosti koordinátora protidrogovej prevencie v intenciách edukačného procesu25.1.200546 1391868 3032.964 205 slov
 
 
späťspäť   5  |  6  |  7  |  8  |   9  |  10  |  11  |  12  |  13    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.