referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 2. júla 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaRozvoj reči, myslenia a vnímania u detí v 3. - 6. roku života18.10.200716 036863 2072.981 315 slov
SlovenčinaHluchota23.2.200620 161782 7953.012 196 slov
SlovenčinaPosunkový jazyk24.8.200514 630711 7672.96941 slov
SlovenčinaŽivot a práca telesne postihnutej mládeže a ich rodičov v Centre mládeže Radosť5.4.2005253 7701 59828 0522.9520 577 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 88543433.01410 slov
SlovenčinaPrincípy rodinnej politiky a ich aplikácia4.1.201010 486441 4592.991 174 slov
SlovenčinaSociálno-pedagogická pomoc v rodine12.11.20098 634131 6762.991 624 slov
SlovenčinaVnútorné a vonkajšie činitele efektívnosti vyučovacieho procesu1.10.20095 261178952.971 171 slov
SlovenčinaMetódy a prostriedky výchovy a vzdelávania.17.2.200954 92813015 4092.961 488 slov
SlovenčinaDemokracia, morálka, právo a mladá generácia26.7.200722 2551093 6422.992 880 slov
SlovenčinaŠtátny pedagogický ústav10.11.20069 011392 8452.971 752 slov
SlovenčinaNové prístupy k učeniu žiakov4.1.200613 7131519 4192.971 253 slov
SlovenčinaHyperbola a satira v didaktickej komunikácii20.6.20059 946222 3362.95644 slov
SlovenčinaŠpecifické aspekty didaktiky cirkevných škôl21.6.200538 2231813 7132.969 157 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 54842073.00111 slov
SlovenčinaTrestná činnosť detí a mládeže7.12.20099 447721 9442.99889 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 387115612.99219 slov
SlovenčinaDidaktické princípy, zásady uplatňované v telesnej výchove30.4.20087 607251 1793.00633 slov
SlovenčinaUčiteľ vo vyučovaní, vplyv osobnosti učiteľa na edukačný proces v škole31.8.200717 3451586 3552.982 318 slov
SlovenčinaTelesná výchova predškolského veku6.3.200659 60749715 3882.962 334 slov
SlovenčinaAlkoholizmus6.10.2005138 14984511 6122.948 353 slov
SlovenčinaDôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke.17.2.20107 64051 2113.011 132 slov
SlovenčinaTýranie detí20.11.20096 180221 2063.00858 slov
SlovenčinaAko motivovať žiaka pre prácu14.10.20094 296126812.99970 slov
SlovenčinaCharakteristika, ciele a úlohy sociálnej pedagogiky13.3.200910 847501 1422.97546 slov
SlovenčinaHodnotenie dňa v škôlke - Kompetencie učiteľa a žiaka.5.11.200723 1079714 7672.981 690 slov
SlovenčinaHráčska závislosť14.2.200714 80420511 3853.012 012 slov
SlovenčinaUčebnica18.4.20088 623288472.97937 slov
SlovenčinaDopravná výchova7.2.200721 3571275 5072.942 740 slov
SlovenčinaRečové poruchy19.1.200642 9683159 2772.971 692 slov
SlovenčinaKomunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov1.7.200531 429564 1692.961 867 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 34959382.98714 slov
SlovenčinaPomoc a pomáhanie22.12.20095 282118863.00733 slov
SlovenčinaFunkcie rodiny6.11.200917 784433 3223.01598 slov
SlovenčinaPedagogicko-psychologické zásady výchovného pôsobenia25.9.20099 325141 7073.002 011 slov
SlovenčinaŠkolský systém v Thajsku30.10.20085 241341 0762.981 861 slov
SlovenčinaHra ako významný výchovný prostriedok17.8.200770 12534021 5542.954 523 slov
SlovenčinaSyndróm CAN15.7.200855 4002376 1782.954 703 slov
SlovenčinaDruhy učenia29.4.200828 754686 9603.001 299 slov
SlovenčinaProfesionálna náhradná výchova v rodine29.7.200817 1631233 4412.972 211 slov
SlovenčinaŠtudent a sociálne poistenia24.8.20109 559192 2713.00957 slov
SlovenčinaRola rodičov20.11.20097 108238622.98408 slov
SlovenčinaZáujmová činnosť v škole a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach22.10.20095 287138372.98676 slov
SlovenčinaRómska minorita na Slovensku9.4.200911 274512 3233.011 564 slov
SlovenčinaSociálna práca so spoločnosťou30.10.200911 309192 0642.99802 slov
SlovenčinaObsah výchovy vo voľnom čase24.7.20094 113176772.97473 slov
SlovenčinaTeoretické východiská Technológie vzdelávania7.4.20086 795572 8912.984 213 slov
SlovenčinaPokojné hry - námety14.4.200820 881594 3982.991 558 slov
SlovenčinaZajakavosť14.10.200518 711993 8292.991 424 slov
SlovenčinaMožnosti koordinátora protidrogovej prevencie v intenciách edukačného procesu25.1.200546 3191868 3542.964 205 slov
 
 
späťspäť   5  |  6  |  7  |  8  |   9  |  10  |  11  |  12  |  13    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.