referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 28. apríla 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaRozvoj reči, myslenia a vnímania u detí v 3. - 6. roku života18.10.200715 807863 1012.981 315 slov
SlovenčinaHluchota23.2.200619 906782 7463.012 196 slov
SlovenčinaPosunkový jazyk24.8.200514 521711 7382.96941 slov
SlovenčinaŽivot a práca telesne postihnutej mládeže a ich rodičov v Centre mládeže Radosť5.4.2005252 3351 59827 7302.9520 577 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 76943203.01410 slov
SlovenčinaPrincípy rodinnej politiky a ich aplikácia4.1.201010 176441 4222.991 174 slov
SlovenčinaSociálno-pedagogická pomoc v rodine12.11.20098 442131 6322.991 624 slov
SlovenčinaVnútorné a vonkajšie činitele efektívnosti vyučovacieho procesu1.10.20095 136178712.971 171 slov
SlovenčinaMetódy a prostriedky výchovy a vzdelávania.17.2.200952 94312814 6682.961 488 slov
SlovenčinaDemokracia, morálka, právo a mladá generácia26.7.200722 0281093 5912.982 880 slov
SlovenčinaŠtátny pedagogický ústav10.11.20068 983392 8082.971 752 slov
SlovenčinaNové prístupy k učeniu žiakov4.1.200613 6381519 2922.971 253 slov
SlovenčinaHyperbola a satira v didaktickej komunikácii20.6.20059 824222 3002.95644 slov
SlovenčinaŠpecifické aspekty didaktiky cirkevných škôl21.6.200537 9581813 6482.969 157 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 39921963.00111 slov
SlovenčinaTrestná činnosť detí a mládeže7.12.20099 169721 8962.99889 slov
SlovenčinaPegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou30.10.20092 345115352.99219 slov
SlovenčinaDidaktické princípy, zásady uplatňované v telesnej výchove30.4.20087 340251 1393.00633 slov
SlovenčinaUčiteľ vo vyučovaní, vplyv osobnosti učiteľa na edukačný proces v škole31.8.200717 2131586 2772.982 318 slov
SlovenčinaTelesná výchova predškolského veku6.3.200658 78149614 9162.962 334 slov
SlovenčinaAlkoholizmus6.10.2005136 89884511 2952.948 353 slov
SlovenčinaDôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke.17.2.20107 35451 1783.011 132 slov
SlovenčinaTýranie detí20.11.20096 016221 1693.00858 slov
SlovenčinaAko motivovať žiaka pre prácu14.10.20094 199126542.99970 slov
SlovenčinaCharakteristika, ciele a úlohy sociálnej pedagogiky13.3.200910 710501 1272.97546 slov
SlovenčinaHodnotenie dňa v škôlke - Kompetencie učiteľa a žiaka.5.11.200722 6959714 4062.981 690 slov
SlovenčinaHráčska závislosť14.2.200714 61020511 1573.012 012 slov
SlovenčinaUčebnica18.4.20088 459288332.97937 slov
SlovenčinaDopravná výchova7.2.200720 0671265 3112.942 740 slov
SlovenčinaRečové poruchy19.1.200642 2153159 0632.971 692 slov
SlovenčinaKomunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov1.7.200531 121564 1122.961 867 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 17658902.98714 slov
SlovenčinaPomoc a pomáhanie22.12.20095 177118583.00733 slov
SlovenčinaFunkcie rodiny6.11.200917 391432 8413.02598 slov
SlovenčinaPedagogicko-psychologické zásady výchovného pôsobenia25.9.20098 996141 6143.002 011 slov
SlovenčinaŠkolský systém v Thajsku30.10.20085 127341 0462.981 861 slov
SlovenčinaHra ako významný výchovný prostriedok17.8.200769 16434020 8832.964 523 slov
SlovenčinaSyndróm CAN15.7.200854 2752376 0812.954 703 slov
SlovenčinaDruhy učenia29.4.200827 867686 5313.001 299 slov
SlovenčinaProfesionálna náhradná výchova v rodine29.7.200817 0081233 3952.972 211 slov
SlovenčinaŠtudent a sociálne poistenia24.8.20109 242192 1943.00957 slov
SlovenčinaRola rodičov20.11.20096 827238332.98408 slov
SlovenčinaZáujmová činnosť v škole a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach22.10.20095 178137982.98676 slov
SlovenčinaRómska minorita na Slovensku9.4.200911 057512 2713.011 564 slov
SlovenčinaSociálna práca so spoločnosťou30.10.200910 990192 0262.99802 slov
SlovenčinaObsah výchovy vo voľnom čase24.7.20093 902176352.97473 slov
SlovenčinaTeoretické východiská Technológie vzdelávania7.4.20086 714552 7912.984 213 slov
SlovenčinaPokojné hry - námety14.4.200820 396594 2372.991 558 slov
SlovenčinaZajakavosť14.10.200518 421993 7572.991 424 slov
SlovenčinaMožnosti koordinátora protidrogovej prevencie v intenciách edukačného procesu25.1.200545 9921868 2582.964 205 slov
 
 
späťspäť   5  |  6  |  7  |  8  |   9  |  10  |  11  |  12  |  13    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.