referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 25. mája 2017
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.201413 501661 2012.902 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 82031 0242.972 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20124 31341 9942.95762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20128 599772 3212.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 97351 2592.96560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 49045282.98410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 81297173.00884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20122 215231 7632.972 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 50541 5782.972 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201116 469363 3172.961 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 954129982.96397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.201113 458307 1152.962 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20114 18572 3172.971 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20116 928142 2162.98792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20115 98084753.01254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20114 24135972.96708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20113 21473742.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 75441 0352.96676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 82278102.97560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 66239642.981 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20116 03627682.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 87941 6552.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20119 40761 5322.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20116 75391 4092.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20114 43268432.97608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20114 82639343.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20115 428153 3882.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20113 52751 3903.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20114 67123832.9993 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20115 443161 0982.931 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 77414532.99384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20118 500223 4992.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20114 576141 3452.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20113 35243282.99111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 45723092.9885 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20117 799181 0302.99836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20113 259104012.99182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20114 85231 2872.97450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20116 726125 9422.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20113 52875032.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20114 03551 9452.97556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20114 38931 0882.95742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20114 21251 3972.97714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20113 17141 7032.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 73637962.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20114 19948582.95330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 94031 0872.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201017 950743 4302.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201036 569149 8792.941 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201013 593122 8252.971 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.