referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pondelok, 27. marca 2017
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.201413 086661 1512.902 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 75339822.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20124 21441 9182.94762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20128 325722 2262.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 90651 2082.96560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 43045102.99410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 76196853.00884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20122 156231 7022.982 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 44241 5242.982 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201116 202363 1862.961 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 913129692.98397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.201113 032296 8952.962 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20114 13472 2502.971 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20116 766142 0902.98792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20115 87684633.01254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20114 16935862.96708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20113 17173642.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 70641 0152.96676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 76477882.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 63039452.991 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20115 92627512.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 83841 5412.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20119 27161 4832.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20116 55991 3222.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20114 38168202.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20114 72739073.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20115 337153 2872.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20113 48451 3423.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20114 59423633.0093 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20115 303161 0812.931 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 74014392.99384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20118 277223 4243.001 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20114 499141 2992.96867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20113 26943182.99111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 38723002.9785 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20117 693189963.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20113 217103892.99182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20114 76031 2432.97450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20116 560125 6222.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20113 46274892.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 93651 8752.97556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20114 30831 0602.95742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20114 12651 3552.97714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20113 12141 5892.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 67737762.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20114 13548252.95330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 86031 0642.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201017 742743 3332.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201036 256149 6852.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201013 409122 8012.971 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.