referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 21. júla 2017
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.201414 036661 2532.902 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 90641 0512.962 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20124 43942 0482.94762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20128 788772 4162.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20123 04751 2912.97560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 57245462.98410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 88897402.99884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20122 294231 8162.982 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 57941 6102.972 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201116 992363 4662.961 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20114 017121 0202.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.201113 722307 2422.962 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20114 22572 3512.971 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20117 069142 2752.98792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20116 162104893.01254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20114 29936042.96708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20113 25673812.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 79941 0502.97676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 94278272.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 71339822.981 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20116 13327772.98558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 93441 7262.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20119 57361 5742.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20116 87991 4502.97438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20114 48568612.97608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20114 92439513.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20115 502153 4442.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20113 57551 4253.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20114 76723903.0093 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20115 561161 1242.931 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 81614592.99384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20118 652223 5482.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20114 643141 3752.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20113 42443382.99111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 53123212.9885 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20117 885181 0572.98836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20113 313104122.99182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20114 95631 3002.97450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20116 844126 1452.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20113 58375072.96408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20114 14251 9922.96556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20114 45631 1272.94742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20114 29351 4372.97714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20113 21541 7782.95714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 80738142.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20114 27648862.95330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20114 02331 1152.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201018 224743 4712.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201037 0121410 1242.941 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201013 838122 8352.971 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.