referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pondelok, 21. augusta 2017
Charakteristika, ciele a úlohy sociálnej pedagogiky
Dátum pridania:13.03.2009Oznámkuj:12345
Autor referátu:MagisterRia
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:546
Referát vhodný pre:Vysoká školaPočet A4:1.7
Priemerná známka:2.96Rýchle čítanie:2m 50s
Pomalé čítanie:4m 15s
 

Téma: Charakteristika, ciele a úlohy sociálnej pedagogiky

Sociálna pedagogika – ucelený systém špecifickej disciplíny, ktorý odráža rôzne aspekty procesov cieleného ovplyvňovania

Pedagogika voľného času, vychovávateľstvo, vychovávateľstvo pre deti v náhradnom prostredí, vzdelávanie dospelých, vychovávateľstvo pre osoby vo výkone trestu,
psychoedukácia detí s poruchami učenia, správania a citového prežívania, sociálna práca so znevýhodnenou populáciou.

/1/ s. 14
– aplikované odvetvie pedagogiky, ktoré sa zaoberá výchovným pôsobením na rizikové a sociálne znevýhodnené skupiny mládeže a dospelých.
– zameriava sa na pomoc rodine s problémovými deťmi – praktická realizácia prebieha v zariadení ústavnej pomoci a výchovy
– orientuje sa na skupiny mládeže ohrozené drogou a jednotlivcov prepustených z väzby. /2/ s. 4
– interdisciplinárny vedný odbor, ktorý svojím obsahom patrí do pedagogiky a sociológie Uplatnenie sociálnej pedagogiky pre súčasnosť
- v školstve pri príprave žiakov, úrade starostlivosti o mládež, v poradni pre pár, rodinu a jednotlivca, poradni pre deti a mládež, inštitúcia, ktorá poskytuje právnu ochranu mládeže, v detských domovoch, športové a kultúrne organizácie, štátne a samosprávne orgány. /1/ s. 33-34

Uplatnenie profesie sociálny pedagóg

– Absolvent odboru sociálny pedagóg by tak mohol nájsť platnenie v rezortoch: sociálnych vecí a rodiny, školstva, zdravotníctva, Ministerstva vnútra a spravodlivosti, iná oblasť médiá, tretí sektor /1/ s. 78-79

Cieľ sociálnej pedagogiky
– je výchova k svojpomoci, obnovenie normality človeka a snaha o zlepšenie spoločenských podmienok v ktorých žije. /1/ s. 21
– cieľom je premena detí a mládeže a dospelých prostredníctvom výchovy i výchovné pôsobenie na rizikové a sociálne znevýhodnené skupiny detí a mládeže a dospelých. /3/ s. 10

Úloha sociálnej pedagogiky
Vstupom Slovenska do Európskej únie sa zvýrazňuje, rozvoj pomáhajúcej profesie, napr. riešenie rómskej problematiky, nárast sociálno – patologických javov u detí a mládeže, problém, ktorý súvisí s krízou rodiny. 1/ s. 21

Sociálny pedagóg – absolvent magisterského štúdia odbor sociálna pedagogika, odboru pedagogika, zameraný na špecializáciu sociálna pedagogika.
- je to odborník, ktorého všeobecné kompetencie spočívajú v pomoci deťom, mládeži, rodičom, dospelým, v situácii narovnania deficitu socializácie a hľadania možnosti zlepšenia kvality života detí, mládeže a rodín prostredníctvom výchovy, vzdelávania, prevencie a poradenstva. /1/ s. 24
– má uplatnenie v podmienkach školy
– poskytuje pomoc pedagógom, rodičom a deťom, v organizovaní voľného času, deťom počas školského roka a v období počas rekreácie cez prázdniny.
– aktivita sociálny pedagógov v oblasti poradenstva a socializačnej pomoci žiakom základnej a strednej školy.
Na regionálnej úrovni je možnosť uplatnenia sociálnych pedagógov v preventívnom pôsobení na mládež, v spoluúčasti na organizovaní náplne činnosti žiakov cez deň a koordinuje školské a mimoškolské aktivity v regióne. /1/ s. 34

 
Zdroje: Sociálny pedagóg Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Bratislava 24.9.2004. Univerzita Komenského Bratislava 2006, ISBN 80-223-2205-9, BAKOŠOVÁ, Zlatica. et. al. : 2005. Sociálna pedagogika pre pedagogické a sociálne akadémie. 1 vydanie Bratislava : SPN Mladé letá, 2005. 168 s. ISBN 80-10-00485-5
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.