referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sobota, 23. júla 2016
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.201410 745159142.912 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 42838382.982 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20123 73741 6822.97762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20127 412681 8692.954 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 67151 0412.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 23244533.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 57096083.00884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 994201 5353.002 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 25841 3523.002 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201114 428352 7212.971 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 687128472.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.201111 210286 1722.972 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 91372 0292.981 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20116 111131 8392.99792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20115 41184083.01254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 88635392.97708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 99873312.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 50849282.96676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 47977092.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 49238642.981 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20115 37826812.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 55941 3052.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20118 61031 2822.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20115 93491 1362.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20114 07427292.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20114 37038353.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20114 880153 0592.981 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20113 24651 1693.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20114 23423322.9993 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20114 868159712.941 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 60614013.00384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20117 619223 2092.981 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20114 198141 1412.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20113 01142772.99111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 16422562.9885 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20117 245188983.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20113 037103543.00182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20114 46231 0882.97450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20116 029114 6912.951 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20113 19274492.96408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 63051 6752.98556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 91939642.96742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 87051 2222.98714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 90041 3172.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 32837002.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 86947172.96330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 53239613.00676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201016 729703 0342.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201034 517148 8052.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201012 526122 6882.981 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.