referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 20. augusta 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20142 28051742.952 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 05003152.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20121 96637673.03762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20124 014319832.954 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 62235722.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 22842523.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 57783763.03884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 13577472.992 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 28127733.022 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.20117 533201 1893.021 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20112 689105062.99397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20115 803223 0463.002 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20112 73271 1832.991 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20113 52791 0743.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20112 99862723.00254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 39333242.98708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 06862253.02438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 26045292.98676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 27764633.00560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20111 79335283.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20112 93214262.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 21215933.00919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20114 85327513.00540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20113 31886772.99438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 28524623.00608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 36435613.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20112 922141 6952.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 01136813.00755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20112 82322112.9893 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20112 884105782.971 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 73312503.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20114 416211 9302.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 42546932.99867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20111 84221663.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 41221493.0085 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20114 705166193.01836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20111 955102343.02182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 68226112.99450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20113 81491 8342.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20111 99573072.96408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 45558783.01556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 42425742.97742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 44737303.00714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 72646092.99714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 16424212.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 69033632.99330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 36225662.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201012 587561 9772.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201025 987134 9512.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.20109 46992 2413.001 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.