referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 26. februára 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20145 342103182.892 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 62024352.982 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 77041 0023.00762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20125 382491 1862.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 08837092.97560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 70443023.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 07184453.02884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 541189633.002 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 74349173.012 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201110 148201 5703.001 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 150125972.98397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20117 274224 0112.982 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 26371 4002.991 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20114 41191 2463.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20113 96963132.99254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 07433732.97708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 53472492.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 85246422.97676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 84075372.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 14836283.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20113 86224892.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 79537362.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20116 41138612.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20113 96887832.97438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 98525362.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 06636383.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20113 687152 1002.981 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 56248163.02755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 41222382.9793 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 606136912.941 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 15912873.02384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20115 658212 5562.981 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 09747812.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 32821913.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 78421762.9985 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20115 713186963.01836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 435102673.01182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 29027062.98450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20114 546112 3112.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 49573422.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 02551 1112.99556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 02226602.96742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 06558642.98714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 24447822.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 68534852.95371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 23534352.96330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 84136512.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201014 352582 2582.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201028 940135 9942.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201010 808122 3923.001 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.