referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nedeľa, 4. decembra 2016
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.201412 022661 0312.912 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 60639202.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20124 02241 8212.96762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20127 905702 0502.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 80251 1152.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 33144863.00410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 66896383.00884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20122 079231 6182.992 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 35541 4442.992 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201115 492352 9512.971 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 794129072.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.201112 233286 5482.972 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20114 03472 1492.981 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20116 600141 9692.98792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20115 67484363.01254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20114 04035642.96708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20113 09573462.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 62449682.96676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 61877482.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 57038942.981 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20115 69827112.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 71841 4122.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20118 99831 3882.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20116 29391 2372.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20114 25257782.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20114 57238643.01989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20115 106153 1582.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20113 37551 2553.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20114 43823473.0093 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20115 080151 0382.931 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 67514193.00384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20117 989223 3242.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20114 379141 2172.96867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20113 14742993.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 27322812.9785 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20117 563189603.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20113 147103682.99182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20114 62831 1622.97450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20116 315125 1592.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20113 33874692.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 79851 7742.97556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20114 14939992.95742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20114 01251 2842.97714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20113 02741 4462.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 52937362.97371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20114 00547622.95330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 69631 0053.00676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201017 266703 1662.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201035 635149 2752.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201013 059122 7502.981 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.