referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sobota, 25. februára 2017
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.201412 832661 1092.902 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 71039663.002 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20124 15741 8852.94762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20128 229722 1922.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 87651 1832.97560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 39945012.99410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 73296683.00884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20122 131231 6732.992 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 41841 5042.992 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201116 023363 1102.971 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 881129552.98397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.201112 820296 7662.962 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20114 10972 2222.981 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20116 728142 0682.98792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20115 83484523.01254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20114 13835802.96708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20113 14073592.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 68941 0042.96676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 74077762.97560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 61339302.991 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20115 87927402.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 80441 5202.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20119 18431 4562.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20116 48591 2992.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20114 34668042.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20114 67638953.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20115 290153 2512.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20113 45451 3183.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20114 55423583.0093 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20115 254161 0682.931 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 72114342.99384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20118 208223 3922.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20114 467141 2772.96867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20113 23643132.99111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 34622942.9785 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20117 663189863.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20113 200103832.99182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20114 72431 2232.96450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20116 458125 5672.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20113 43974822.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 89051 8392.97556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20114 26731 0422.95742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20114 09251 3332.97714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20113 09041 5412.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 63637612.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20114 09947992.95330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 81231 0522.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201017 620743 2922.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201036 087149 5702.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201013 325122 7862.971 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.