referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pondelok, 24. novembra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20143 91872462.902 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 39503752.982 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 51739003.00762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20124 772321 0722.934 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 93436292.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 55142813.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 90684123.01884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 41278552.972 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 59548423.012 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.20119 140201 3573.001 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 005105632.99397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20116 581223 5352.992 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 07671 2622.991 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20113 99591 1573.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20113 50562942.99254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 75833502.97708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 38562362.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 63745872.98676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 61665062.99560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 04435743.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20113 40314452.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 55616423.00919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20115 61138003.00540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20113 67987442.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 70625032.99608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 73735963.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20113 325141 8443.001 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 32537363.00755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 18322252.9893 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 239106222.941 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 02112673.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20115 096212 4112.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 81747372.98867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 15221783.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 65521632.9985 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20115 215186563.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 265102513.02182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 04726582.99450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20114 23792 0342.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 32873272.96408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 81859573.00556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 77426152.96742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 79947912.99714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 03547002.99714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 48924582.95371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 04033942.97330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 68926132.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201013 782582 1312.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201027 682135 4182.941 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201010 370122 3383.001 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.