referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sobota, 25. októbra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20143 48772202.892 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 32503522.982 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 44138533.01762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20124 590321 0412.934 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 88436012.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 50642743.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 85384043.02884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 37778222.962 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 53448183.012 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.20118 806201 3073.001 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20112 955105392.99397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20116 363223 3492.992 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 01171 2272.991 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20113 89291 1213.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20113 39162862.99254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 67433402.97708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 32862323.00438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 56145732.98676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 55864953.00560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 01335603.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20113 28214402.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 49316233.00919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20115 36837782.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20113 61387222.99438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 61724922.99608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 68135903.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20113 247141 7872.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 27837193.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 11022202.9893 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 174106092.941 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 97812643.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20114 869212 3352.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 71147182.98867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 10221753.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 62621562.9985 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20115 100176483.01836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 212102453.02182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 97826423.00450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20114 13991 9672.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 26773192.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 75059283.01556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 70326032.97742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 72847653.00714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 98446622.99714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 42824502.95371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 97433882.97330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 63526022.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201013 601582 0872.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201027 259135 2462.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201010 248122 3203.001 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.