referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 28. mája 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20146 624134062.892 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 82735332.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 97941 1043.00762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20125 874561 3282.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 21837682.97560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 83043313.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 21784693.01884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 667191 1083.002 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 86149933.002 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201110 956201 7912.991 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 266126282.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20118 115254 4662.982 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 44471 5512.991 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20114 79091 3823.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20114 29863272.99254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 27234192.97708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 64872622.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 00846812.98676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 97375632.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 24836693.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20114 24325192.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 96338172.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20116 91839292.98540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20114 35398452.97438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 21025702.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 30336783.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20113 981152 4012.981 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 72058813.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 60322532.9693 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 865137592.941 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 26413093.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20116 076222 6992.981 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 375148412.96867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 47632013.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 88821872.9985 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20116 070187203.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 586102803.01182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 53427902.98450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20114 826112 7702.951 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 66073602.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 18351 2112.99556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 23327022.96742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 27259122.98714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 42148892.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 82635132.95371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 40934832.96330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 00137003.00676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201014 840592 3692.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201030 089136 3452.941 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201011 229122 4352.991 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.