referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 31. októbra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20143 56672242.902 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 33603572.982 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 44938593.00762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20124 610321 0452.934 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 89036042.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 51242743.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 86184043.02884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 38078312.962 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 54348243.012 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.20118 856201 3183.001 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20112 965105452.99397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20116 397223 3762.992 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 02271 2322.981 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20113 90291 1283.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20113 41062882.99254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 68433422.97708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 33362343.00438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 57445752.98676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 56764973.00560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 01535613.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20113 30314422.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 50216273.00919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20115 41837823.00540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20113 62587262.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 63024932.99608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 69035903.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20113 260141 7952.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 28437203.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 12122202.9893 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 185106122.941 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 98712653.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20114 904212 3562.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 72247192.98867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 11421753.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 62821562.9985 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20115 118176483.01836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 219102473.02182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 99126443.00450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20114 15291 9762.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 27273222.96408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 76259353.01556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 71226052.97742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 73547673.00714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 99246742.99714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 43624522.95371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 98433882.97330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 64326032.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201013 634582 0982.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201027 305135 2902.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201010 266122 3222.991 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.