referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 24. júla 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20142 10551612.972 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 02503082.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20121 93237393.04762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20123 938319632.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 59935602.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 19742433.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 54683703.03884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 12077302.992 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 26127593.022 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.20117 285201 1693.011 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20112 667105032.99397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20115 708222 9993.002 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20112 71371 1692.991 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20113 47391 0633.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20112 95362693.00254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 36733222.98708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 03662203.02438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 22345222.98676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 24064563.00560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20111 77635193.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20112 89314232.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 17715863.00919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20114 80627413.00540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20113 28686632.99438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 24824563.00608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 31435533.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20112 886141 6772.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20111 98436723.00755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20112 78422092.9893 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20112 833105662.971 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 70612473.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20114 338211 7512.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 38546842.99867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20111 82121643.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 39421473.0085 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20114 659166143.01836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20111 929102313.02182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 64325992.99450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20113 75391 8102.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20111 97272982.96408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 42558663.01556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 38425612.97742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 41237213.00714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 70546002.99714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 12124132.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 64933592.99330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 32625583.00676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201012 487561 9612.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201025 754134 8672.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.20109 36492 2323.001 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.