referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sobota, 28. novembra 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20148 570156182.902 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 10036632.982 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20123 34341 3852.99762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20126 469581 5092.934 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 44238482.99560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 02343733.02410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 37485153.00884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 828191 2663.002 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 04941 1132.992 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201112 555202 1042.991 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 478127282.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20119 367285 1912.982 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 67071 6982.981 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20115 40891 5743.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20114 83373563.00254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 54334642.97708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 81572922.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 24347712.97676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 19076142.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 38337473.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20114 70425812.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 25249472.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20117 66331 0772.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20115 01599262.97438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 61126322.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 83037433.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20114 412152 6172.981 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 92859793.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 89422912.9793 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20114 284158412.951 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 44413463.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20116 760222 8962.981 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 801149192.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 71842322.99111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 03522172.9885 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20116 583187883.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 788103143.01182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20114 01329362.98450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20115 430113 4452.951 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 89073962.94408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 41051 4012.98556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 53838192.96742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 56151 0342.97714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 63941 0532.97714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 07835842.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 64335532.97330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 28938083.00676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201015 792592 5852.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201032 142137 1952.941 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201011 941122 5522.991 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2015 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.