referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 26. mája 2016
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.201410 271158412.902 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 35937972.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20123 62541 6192.97762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20127 251681 7892.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 61741 0042.99560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 18444333.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 53495903.01884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 964201 5063.002 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 22141 3093.002 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201114 052352 5862.981 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 644128292.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.201110 852286 0392.982 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 85971 9652.981 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20115 903111 7962.99792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20115 27083923.00254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 79535232.96708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 94773212.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 45049092.97676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 40576822.97560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 46038472.991 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20115 19726632.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 49141 2342.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20118 38931 2392.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20115 71291 0912.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 97927102.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20114 23238183.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20114 776152 9942.981 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20113 16151 1213.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20114 13123232.9893 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20114 740159482.941 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 57213923.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20117 410223 1432.981 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20114 102141 1062.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 93742652.99111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 12422472.9885 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20117 115188783.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 970103453.00182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20114 34931 0622.97450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20115 870114 4252.951 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20113 10974392.94408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 58051 6352.98556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 82539392.95742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 80451 1942.98714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 83541 2652.97714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 25636802.95371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 81846922.97330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 46939293.00676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201016 495702 9612.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201034 018148 5302.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201012 380122 6452.981 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.