referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 21. októbra 2016
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.201411 529159952.902 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 54738842.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20123 94141 7742.96762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20127 672681 9682.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 75651 0872.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 30544753.00410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 63696223.00884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20122 052231 5912.992 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 32141 4022.992 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201115 117352 8512.961 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 759128822.98397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.201111 816286 4072.972 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 99672 1052.981 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20116 344131 8842.98792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20115 55584303.00254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 98935512.96708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20113 06173382.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 58449542.96676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 55477402.97560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 54738802.981 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20115 58526962.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 65441 3522.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20118 84431 3462.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20116 16791 1892.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20114 20527482.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20114 51938543.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20115 008153 1112.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20113 33451 2193.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20114 37723413.0093 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20115 009151 0192.931 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 65514112.99384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20117 858223 2842.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20114 306141 1752.96867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20113 10542913.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 23722742.9885 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20117 440189383.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20113 115103623.00182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20114 56931 1262.97450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20116 235114 9382.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20113 28474642.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 74451 7362.97556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20114 06839792.95742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 96551 2622.97714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 98641 3892.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 46037212.97371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 96847442.95330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 64239893.00676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201017 094703 1252.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201035 239149 1062.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201012 874122 7282.981 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.