referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 24. marca 2017
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.201413 069661 1492.902 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 74839812.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20124 20441 9162.94762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20128 314722 2232.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 90451 2012.96560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 42645102.99410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 75996843.00884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20122 151231 6982.982 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 44041 5242.982 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201116 188363 1822.961 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 912129692.98397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.201113 020296 8872.962 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20114 13472 2492.971 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20116 760142 0892.98792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20115 87184613.01254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20114 16935862.96708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20113 17173642.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 70641 0132.96676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 76377872.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 62939452.991 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20115 92227502.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 83741 5382.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20119 26361 4812.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20116 55491 3212.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20114 38168182.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20114 72139073.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20115 332153 2802.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20113 48251 3413.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20114 59023633.0093 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20115 298161 0792.931 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 74014392.99384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20118 276223 4233.001 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20114 498141 2972.96867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20113 26743182.99111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 38423002.9785 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20117 688189953.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20113 216103892.99182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20114 75631 2422.97450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20116 550125 6202.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20113 45674892.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 93451 8682.97556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20114 30631 0602.95742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20114 12351 3552.97714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20113 11041 5872.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 67137762.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20114 13148242.95330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 86031 0642.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201017 734743 3322.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201036 240149 6832.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201013 403122 8012.971 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.