referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sobota, 20. septembra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20143 11752012.932 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 26003262.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 37238003.03762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20124 444321 0122.954 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 84135872.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 45642663.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 79583963.03884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 33977702.982 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 48627923.012 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.20118 463201 2653.011 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20112 909105242.99397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20116 130223 1653.002 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20112 94771 2012.991 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20113 78991 1023.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20113 26662813.00254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 60933322.98708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 28662303.01438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 49145452.98676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 49964793.00560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20111 98935413.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20113 17014352.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 43516023.00919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20115 15127662.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20113 54086982.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 52124762.99608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 59635743.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20113 158141 7422.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 23436983.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 05022172.9893 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 111105942.951 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 94012563.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20114 697212 1102.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 65147042.98867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 05721723.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 60321542.9985 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20114 971176383.01836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 173102423.02182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 90326272.99450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20114 05391 8822.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 21973132.96408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 68858993.01556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 64725912.97742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 66437463.00714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 94446292.99714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 37924412.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 91633742.99330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 58725862.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201013 322562 0532.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201026 892135 1242.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201010 13592 3053.001 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.