referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pondelok, 24. apríla 2017
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.201413 270661 1742.902 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 78639982.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20124 26041 9582.96762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20128 443772 2712.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 94051 2322.97560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 46345182.98410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 78997003.00884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20122 185231 7252.982 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 47641 5502.982 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201116 325363 2402.961 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 931129812.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.201113 254307 0282.962 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20114 15972 2752.971 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20116 844142 1382.98792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20115 92784713.01254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20114 20835932.96708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20113 20173692.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 73141 0232.96676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 78877952.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 64539542.981 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20115 96527602.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 85741 5742.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20119 32961 5022.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20116 63291 3612.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20114 40968292.97608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20114 76939163.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20115 384153 3252.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20113 50751 3623.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20114 63023703.0093 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20115 373161 0882.931 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 75814452.99384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20118 370223 4472.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20114 528141 3242.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20113 31243232.99111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 42323062.9885 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20117 738181 0132.99836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20113 241103952.99182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20114 80731 2712.97450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20116 654125 7162.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20113 49374952.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 98351 9012.97556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20114 35631 0762.95742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20114 16051 3762.97714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20113 14641 6402.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 70437852.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20114 17248372.95330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 89831 0742.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201017 839743 3822.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201036 405149 7552.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201013 493122 8162.971 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.