referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 2. septembra 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20147 631135162.882 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 98635972.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20123 20741 2622.99762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20126 191561 4132.934 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 34638022.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 95243553.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 32184953.00884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 775191 1853.002 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 97441 0523.002 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201111 907201 9652.981 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 391126642.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20118 586274 7452.982 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 58871 6102.981 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20115 18191 4803.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20114 57963453.00254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 44934412.97708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 75572802.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 16547232.97676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 11275922.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 34137113.011 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20114 53925572.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 13938842.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20117 29631 0042.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20114 70998832.97438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 43126032.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 60637133.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20114 282152 5412.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 84859263.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 77222782.9793 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20114 132157982.951 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 38613313.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20116 452222 7712.981 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 584148832.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 62542173.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 98922042.9985 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20116 334187483.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 711102993.01182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 73228262.98450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20115 154113 1042.951 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 79973812.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 32451 2982.99556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 42727652.96742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 44859772.98714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 55849772.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 98535562.95371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 56035262.97330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 19337553.00676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201015 374592 4552.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201031 233136 7192.941 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201011 685122 4862.991 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.