referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 25. augusta 2016
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.201410 976159402.902 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 47038492.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20123 79941 7162.95762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20127 479681 9022.954 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 69851 0582.97560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 25944633.00410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 59396133.00884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20122 011201 5502.992 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 27741 3713.002 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201114 661352 7662.961 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 712128582.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.201111 364286 2402.972 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 94572 0512.981 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20116 168131 8562.98792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20115 45584183.01254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 91535442.96708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20113 01873352.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 53249332.96676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 50177172.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 50738672.981 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20115 43026852.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 59541 3192.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20118 66431 3012.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20116 00091 1512.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20114 11527322.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20114 41638433.01989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20114 923153 0732.981 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20113 27151 1853.00755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20114 28323372.9993 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20114 907159792.931 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 61914063.00384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20117 697223 2382.981 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20114 236141 1522.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20113 03942802.99111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 18622632.9885 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20117 288189113.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20113 070103573.00182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20114 50331 1012.97450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20116 096114 7742.951 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20113 21974542.96408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 66651 6902.98556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 96039722.95742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 89651 2392.97714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 92541 3412.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 36737072.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 90147292.95330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 56439723.00676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201016 876703 0642.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201034 772148 9232.961 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201012 647122 7052.981 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.