referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pondelok, 27. júna 2016
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.201410 512158772.912 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 39038172.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20123 68341 6592.97762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20127 362681 8492.954 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 64951 0262.99560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 20944443.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 55296003.01884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 981201 5203.002 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 23741 3313.012 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201114 227352 6702.971 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 661128392.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.201111 091286 1232.972 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 88672 0102.981 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20116 034131 8252.98792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20115 35883983.01254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 85135292.96708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 97973242.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 48249232.97676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 45276982.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 47538532.981 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20115 32226722.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 53141 2862.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20118 53731 2652.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20115 85491 1212.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20114 04027192.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20114 31638283.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20114 841153 0392.981 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20113 21851 1493.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20114 19323292.9893 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20114 831159652.941 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 59213963.00384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20117 539223 1862.981 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20114 164141 1262.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 98242702.99111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 14422522.9885 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20117 201188873.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20113 014103513.00182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20114 42131 0772.97450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20115 974114 6012.951 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20113 15374442.96408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 60151 6562.98556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 88439542.96742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 83951 2072.98714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 87441 2902.97714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 28536882.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 84447032.96330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 49939453.00676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201016 613702 9992.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201034 285148 6992.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201012 457122 6612.981 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.