referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 30. júna 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20147 016134442.892 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 89435642.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20123 08141 1662.99762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20126 050561 3882.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 27637842.97560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 88543433.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 26384833.01884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 710191 1443.002 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 90941 0263.012 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201111 331201 8732.991 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 316126402.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20118 311254 5782.982 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 51871 5812.981 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20114 97991 4443.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20114 42463343.00254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 35834282.97708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 69772692.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 07947042.98676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 03575802.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 29136873.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20114 38225352.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 03538562.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20117 10039712.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20114 52398642.97438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 31725892.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 43736953.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20114 107152 4982.981 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 77959053.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 67022652.9793 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20114 014157762.941 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 31713173.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20116 237222 7362.981 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 475148672.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 54842073.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 93721952.9985 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20116 207187323.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 641102863.01182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 63528092.99450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20114 959112 9422.951 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 72073722.94408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 24551 2552.98556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 31827332.96742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 34859382.98714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 48149412.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 89135302.95371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 47135002.97330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 08137243.00676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201015 058592 4132.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201030 498136 4922.941 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201011 420122 4572.991 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.