referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 18. apríla 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20141 1013792.992 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20121 84702712.982 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20121 76736473.05762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20123 560278322.984 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 44735112.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 06832083.00410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 40183343.03884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 01166493.012 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 16126863.012 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.20116 414191 0413.001 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20112 559104662.99397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20115 228202 5993.002 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20112 58171 0863.001 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20113 24199893.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20112 73452443.00254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 22632892.98708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20111 91762033.02438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 08944882.99676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 10264353.00560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20111 70434813.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20112 64213962.98558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 03415343.00919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20114 31526662.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20113 04985542.99438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 07124153.00608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 12735143.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20112 652141 4462.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20111 85236283.00755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20112 60522022.9893 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20112 637105202.991 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 59112263.00384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20114 030211 6052.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 21646402.99867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20111 70421533.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 31721403.0085 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20114 227125403.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20111 817102103.02182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 45525512.99450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20113 36891 6512.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20111 86772792.96408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 24957913.01556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 20925192.98742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 25036593.00714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 58045432.99714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20111 97523902.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 47633432.99330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 16025093.00676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201011 986561 8742.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201024 780134 5102.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.20108 96492 1693.001 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.