referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 28. septembra 2016
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.201411 332159762.922 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 52138713.002 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20123 89141 7542.96762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20127 590681 9342.954 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 73951 0722.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 28844713.00410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 62196203.00884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20122 035201 5742.982 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 30841 3903.002 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201114 961352 8212.961 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 747128752.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.201111 571286 3222.972 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 97172 0782.981 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20116 254131 8732.98792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20115 50784273.01254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 96035482.96708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20113 04773372.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 56249442.97676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 52977352.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 53538732.991 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20115 51226932.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 63641 3332.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20118 74431 3282.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20116 08891 1732.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20114 17127442.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20114 48238483.01989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20114 967153 0902.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20113 31351 2083.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20114 34623393.0093 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20114 969151 0122.931 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 64214093.00384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20117 797223 2672.981 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20114 280141 1662.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20113 07542892.99111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 21822722.9885 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20117 358189243.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20113 097103612.99182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20114 54331 1152.97450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20116 174114 8652.951 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20113 26174602.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 72351 7072.97556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20114 03039772.95742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 94251 2552.97714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 96641 3692.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 42637152.97371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 94347392.95330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 61639843.00676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201017 027703 0952.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201035 048149 0472.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201012 792122 7192.981 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.