referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 13. októbra 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20148 019135732.892 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 04236272.982 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20123 27741 3192.98762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20126 296561 4662.934 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 38038272.99560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 99043653.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 34585073.01884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 791191 2082.992 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 99641 0803.002 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201112 229202 0282.981 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 430127022.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20118 918284 9152.992 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 62171 6472.981 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20115 27191 5113.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20114 70363523.00254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 49034522.97708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 78272862.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 19847382.97676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 14476022.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 35837283.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20114 61725702.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 19339052.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20117 44331 0392.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20114 84899032.97438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 51426152.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 71837273.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20114 336152 5782.981 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 87259423.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 82722832.9793 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20114 191158162.951 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 40913403.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20116 576222 8222.981 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 679149052.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 66842253.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 00822122.9985 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20116 412187583.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 745103053.01182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 79328562.98450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20115 264113 2352.951 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 83673912.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 36951 3422.98556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 48227962.96742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 50059992.98714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 59041 0032.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 03435682.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 60435392.96330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 23537823.00676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201015 570592 5082.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201031 690136 9402.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201011 816122 5172.991 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2015 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.