referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 11. februára 2016
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20149 273157062.892 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 19537072.982 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20123 44741 4622.98762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20126 768591 6062.934 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 52338962.99560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 08143873.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 44285383.01884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 883191 3462.992 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 11541 2003.012 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201113 133352 2702.981 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 547127582.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20119 948285 5442.982 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 73471 7972.981 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20115 57891 6543.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20115 02373672.99254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 64634802.97708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 87573012.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 33748242.97676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 27176322.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 41837723.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20114 89426032.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 35141 0822.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20117 98131 1372.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20115 30199622.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 74226552.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20114 00337673.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20114 541152 7162.981 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20113 02551 0233.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 97423032.9793 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20114 451158862.951 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 49113623.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20117 028222 9732.981 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 942149942.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 79542412.99111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 06822242.9885 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20116 802188143.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 858103243.01182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20114 17229742.97450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20115 598113 8232.951 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 98374082.94408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 48251 4812.98556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 65038592.95742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 66451 0792.98714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 71341 1312.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 15036172.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 71845902.96330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 36338543.00676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201016 076602 7172.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201032 833137 7622.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201012 132122 5862.991 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.