referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 18. januára 2017
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.201412 502661 0832.912 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 67039512.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20124 09541 8602.96762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20128 112722 1402.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 84151 1612.97560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 36444982.99410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 70496593.00884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20122 113231 6472.992 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 39541 4842.992 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201115 843353 0412.971 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 852129372.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.201112 529286 6642.972 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20114 07772 1972.981 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20116 682142 0332.98792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20115 77984453.01254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20114 10535722.96708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20113 12673512.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 67049932.96676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 70177722.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 59439132.981 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20115 81727332.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 76741 4732.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20119 09731 4172.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20116 42091 2682.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20114 30067932.97608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20114 63238833.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20115 208153 2172.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20113 41851 2993.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20114 49823523.0093 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20115 191161 0502.931 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 69914272.99384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20118 117223 3632.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20114 430141 2532.96867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20113 20343062.99111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 31122882.9885 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20117 626189783.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20113 180103782.98182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20114 68131 2002.97450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20116 391125 3742.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20113 40774772.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 85551 8112.97556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20114 21631 0222.95742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20114 05451 3072.97714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20113 06541 4872.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 59037502.97371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20114 05447752.95330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 75931 0352.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201017 474743 2392.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201035 890149 4112.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201013 218122 7762.971 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.