referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sobota, 25. apríla 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20146 117133732.882 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 74335032.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 86841 0623.00762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20125 637561 2652.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 15037422.97560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 76743203.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 14784573.01884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 600191 0523.002 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 80149693.002 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201110 581201 6833.001 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 205126162.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20117 747254 3152.982 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 35771 4792.991 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20114 60391 3183.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20114 13563212.99254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 16433972.97708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 58872572.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 91946652.97676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 90775542.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 18436513.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20114 05925042.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 87837832.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20116 69038952.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20114 13498212.97438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 10325582.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 19136603.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20113 851152 2662.981 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 64458573.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 50922442.9793 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 736137332.941 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 20812993.02384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20115 896212 6512.981 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 260148182.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 39521963.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 83121812.9985 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20115 899187113.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 510102733.01182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 39627402.98450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20114 695112 5742.951 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 58073502.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 11051 1752.99556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 13826822.96742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 17158882.98714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 33148532.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 74935002.95371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 32934622.96330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 91336852.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201014 581592 3232.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201029 632136 2182.941 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201011 012122 4132.991 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.