referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 23. apríla 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20141 1183812.992 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20121 85302712.982 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20121 77136523.05762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20123 578278442.984 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 45135122.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 07132093.00410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 40683343.03884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 01666533.002 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 16526883.012 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.20116 438191 0493.001 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20112 562104672.99397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20115 258202 6183.002 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20112 58371 0903.001 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20113 25299923.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20112 74452453.00254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 23132902.98708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20111 92562043.02438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 09244902.99676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 10464353.01560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20111 71034813.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20112 65113972.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 04215363.00919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20114 33626712.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20113 06785582.99438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 07824163.00608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 13835153.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20112 662141 4562.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20111 86036303.00755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20112 61122032.9893 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20112 641105212.991 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 59512263.00384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20114 044211 6122.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 22346432.99867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20111 70821533.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 31921413.0085 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20114 243125423.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20111 821102103.02182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 46325553.00450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20113 38191 6582.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20111 87072792.96408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 25357943.01556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 21825202.98742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 25836613.00714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 58345472.99714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20111 97823912.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 48233442.99330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 16625103.00676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201011 994561 8802.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201024 807134 5212.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.20108 97292 1703.001 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.