referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pondelok, 20. októbra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20143 44762192.912 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 31503462.982 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 43438473.01762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20124 574321 0402.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 87836012.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 50042733.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 84684013.02884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 37578072.972 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 52928153.012 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.20118 758201 3003.001 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20112 951105332.99397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20116 325223 3092.992 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 00871 2242.991 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20113 88191 1173.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20113 37862862.99254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 66333402.97708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 32362313.00438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 55345702.98676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 54964933.00560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 01035543.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20113 26614392.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 48916233.00919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20115 33927773.00540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20113 60387172.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 59724892.99608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 67335873.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20113 237141 7832.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 27537153.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 10322202.9893 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 169106082.951 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 97612613.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20114 837212 2952.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 70647152.99867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 09821753.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 62421562.9985 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20115 089176473.01836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 208102443.02182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 96326373.00450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20114 12991 9462.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 26473192.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 74259253.01556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 69726022.97742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 71937613.00714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 98246562.99714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 42424502.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 96233832.98330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 62726012.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201013 569582 0762.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201027 211135 2332.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201010 238122 3183.001 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.