referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sobota, 1. augusta 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20147 272134692.892 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 93335752.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20123 13241 2092.99762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20126 117561 3982.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 30637932.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 91143483.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 28984893.00884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 736191 1673.002 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 93341 0343.002 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201111 615201 9122.991 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 350126482.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20118 444254 6472.982 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 55771 5982.981 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20115 09091 4593.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20114 49663393.00254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 39834322.97708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 72272722.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 11747142.97676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 06975842.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 31136923.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20114 46325442.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 08538692.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20117 19739852.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20114 62498722.97438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 38025962.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 51737003.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20114 199152 5212.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 80859143.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 71922702.9793 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20114 071157842.951 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 35013223.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20116 346222 7512.981 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 533148752.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 58242113.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 95921982.9885 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20116 267187393.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 672102913.01182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 67628152.99450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20115 038113 0232.951 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 75473762.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 28451 2742.99556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 36627452.96742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 39359522.98714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 50849572.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 93435392.95371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 50935102.97330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 13937383.00676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201015 199592 4292.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201030 862136 6112.941 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201011 540122 4702.991 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.