referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sobota, 28. marca 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20145 772103462.912 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 68924732.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 82541 0302.99762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20125 547531 2282.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 11837302.97560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 74243133.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 11484533.01884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 574191 0253.002 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 77649403.002 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201110 349201 6282.991 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 180126042.98397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20117 490234 1712.982 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 30971 4462.991 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20114 51791 2743.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20114 06063192.99254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 13033862.97708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 56272542.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 89146492.97676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 87175492.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 17236403.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20113 96524992.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 83537632.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20116 54638822.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20114 05197982.97438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 05925432.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20113 12636453.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20113 774152 1802.981 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 60558443.02755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 46322422.9793 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 669137132.941 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 18812953.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20115 794212 6002.981 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 187147982.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 36421943.01111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 80921812.9985 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20115 815187053.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 469102713.01182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 35327212.99450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20114 616112 4212.951 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 54473472.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 07251 1412.98556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 09026732.96742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 12258732.98714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 29148192.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 72334952.95371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 28234522.96330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 87936662.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201014 474582 2882.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201029 326136 1302.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201010 910122 4042.991 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.