referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nedeľa, 1. mája 2016
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20149 955158042.902 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20123 32337822.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20123 58441 5902.97762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20127 142671 7502.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 59949782.99560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20122 15944233.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 51695833.00884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 948201 4613.002 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20122 20841 2923.012 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.201113 841352 5012.981 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 627128112.97397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.201110 701285 9552.982 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 82371 9172.981 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20115 826111 7692.99792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20115 19873853.00254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20113 76135192.96708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 92473172.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20113 42948922.97676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20113 38276742.97560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 44838342.991 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20115 07826492.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20113 46941 1862.99919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20118 26431 2112.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20115 58591 0592.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20113 91127002.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20114 17838063.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20114 727152 9242.981 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20113 13151 0993.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20114 10223202.9893 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20114 654159372.951 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 56013863.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20117 328223 1092.981 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20114 070141 0842.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 90742602.99111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20112 11322432.9885 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20117 053188643.00836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 948103423.00182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20114 30731 0462.97450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20115 821114 2442.951 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20113 08274332.94408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20113 55951 6092.98556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20113 78539252.95742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20113 78251 1702.98714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 81141 2302.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20113 23536702.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 79646772.97330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20113 44339112.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201016 399702 8922.983 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201033 778148 3772.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201012 332122 6332.991 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.