referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 2. októbra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20143 21462072.912 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 28303312.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 39538183.02762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20124 487321 0242.944 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 85535882.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 47242673.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 81283973.03884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 35077812.982 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 49927983.012 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.20118 581201 2763.011 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20112 924105272.99397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20116 204223 2263.002 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20112 97171 2072.991 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20113 82891 1113.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20113 30962833.00254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 62533342.98708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 30062313.01438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 51145502.98676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 52164833.00560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20111 99735473.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20113 20114382.97558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 45916103.00919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20115 23427703.00540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20113 56187012.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 54424772.99608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 62635803.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20113 182141 7582.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 24737033.01755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 06822182.9893 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 136105982.951 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20111 95212573.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20114 749212 2012.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 67247082.98867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 07221723.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 61021552.9985 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20115 008176423.01836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 185102433.02182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20112 92226313.00450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20114 08291 9062.961 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 23573152.96408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 70859053.01556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 66725972.97742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 68337513.00714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20111 95746412.99714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 39724432.96371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20112 93133772.98330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 60125892.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201013 408562 0582.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201027 025135 1672.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201010 181122 3103.001 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.