referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 18. decembra 2014
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20144 37092822.872 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 48503912.982 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 61539323.00762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20124 998331 1202.954 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20121 99536522.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 60342853.01410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20121 96084163.02884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 46078902.992 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 65448703.002 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.20119 525201 4053.001 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 063105702.98397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20116 764223 6562.992 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 15171 3002.991 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20114 11591 1783.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20113 61662982.99254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 84233562.98708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 43862372.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 70845932.98676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 69775172.99560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 08035863.011 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20113 51314592.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 63426573.00919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20115 84238183.00540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20113 76287562.98438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 80025082.99608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 82436053.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20113 416141 9052.991 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 40937613.00755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 25222282.9793 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 314116342.941 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 07512723.01384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20115 277212 4542.991 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20112 91247492.98867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 21321833.00111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 70721642.9985 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20115 323186653.01836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 325102553.02182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 11926652.99450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20114 33992 1042.951 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 38773312.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 89151 0073.00556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 86826282.96742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 89348112.99714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 11147232.98714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 56124652.95371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 10234012.97330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 74926212.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201013 989582 1693.003 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201028 030135 5302.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201010 541122 3533.001 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.