referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pondelok, 26. januára 2015
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ6.2.20144 95393072.882 709 slov
SlovenčinaSlávni ľudia v školských laviciachINÉ13.7.20122 56104182.992 710 slov
SlovenčinaTematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ18.5.20122 70839673.00762 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika18.5.20125 271341 1672.954 207 slov
SlovenčinaTéza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika11.4.20122 05736862.98560 slov
SlovenčinaVymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied11.4.20121 67342973.02410 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky11.4.20122 03484373.02884 slov
SlovenčinaDiagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom11.4.20121 50979293.012 176 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov7.2.20121 70549003.012 197 slov
SlovenčinaZnaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami12.10.20119 919201 5073.001 973 slov
SlovenčinaZásady a metódy logopedickej intervencie29.7.20113 115105872.98397 slov
SlovenčinaMetodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek29.7.20117 030223 8372.982 835 slov
SlovenčinaTeória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami29.7.20113 22371 3572.991 989 slov
SlovenčinaKomplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)29.7.20114 31791 2183.00792 slov
SlovenčinaŠpeciálnopedagogické poradenstvo29.7.20113 83863092.99254 slov
SlovenčinaEdukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach29.7.20112 98233652.97708 slov
SlovenčinaVymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu21.7.20112 50262452.99438 slov
SlovenčinaPostavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame21.7.20112 79246202.98676 slov
SlovenčinaSystém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní21.7.20112 79475312.98560 slov
SlovenčinaZákladné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike21.7.20112 12936113.001 074 slov
SlovenčinaNorma a normalita v špeciálnej pedagogike21.7.20113 72914792.96558 slov
SlovenčinaVývin a vývinové anomálie21.7.20112 72527053.00919 slov
SlovenčinaLateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém21.7.20116 18738442.99540 slov
SlovenčinaIntegrácia a segregácia postihnutých21.7.20113 87887732.97438 slov
SlovenčinaPredprofesijná a profesijná príprava postihnutých21.7.20112 90925272.98608 slov
SlovenčinaVznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti21.7.20112 96136273.00989 slov
SlovenčinaMetodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike21.7.20113 579151 9912.981 259 slov
SlovenčinaDiagnostika a prognostika postihnutých21.7.20112 50547983.02755 slov
SlovenčinaDepistáž a dispenzarizácia postihnutých21.7.20113 35022342.9793 slov
SlovenčinaSústava špeciálnych škôl a zariadení21.7.20113 464126682.941 314 slov
SlovenčinaRiadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach21.7.20112 13312843.02384 slov
SlovenčinaFormy a metódy špeciálneho vyučovania21.7.20115 504212 5022.981 764 slov
SlovenčinaŠpeciálno-pedagogické zásady21.7.20113 03147672.97867 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova21.7.20112 28421872.99111 slov
SlovenčinaŠpeciálna výchova detí mimo vyučovania21.7.20111 75621722.9985 slov
SlovenčinaPorovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika21.7.20115 538186853.01836 slov
SlovenčinaPostihnuté deti a ich rodinná výchova21.7.20112 400102623.01182 slov
SlovenčinaOsobnosť špeciálneho pedagóga21.7.20113 21226782.98450 slov
SlovenčinaPedagogika mentálne postihnutých21.7.20114 47692 2272.951 120 slov
SlovenčinaPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených21.7.20112 45673382.95408 slov
SlovenčinaPedagogika psychosociálne narušených21.7.20112 97951 0802.99556 slov
SlovenčinaPedagogika sluchovo postihnutých21.7.20112 95426432.95742 slov
SlovenčinaPedagogika zrakovo postihnutých21.7.20112 99448472.99714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou21.7.20112 19547562.96714 slov
SlovenčinaPedagogika detí s poruchami učenia21.7.20112 64334742.95371 slov
SlovenčinaPedagogika viacnásobne postihnutých21.7.20113 18234222.96330 slov
SlovenčinaPedagogika nadaných a talentovaných21.7.20112 79826372.99676 slov
SlovenčinaMetódy v psychológii20.10.201014 228582 2112.993 278 slov
SlovenčinaVýpočet starobného a predčasného dôchodku20.10.201028 508135 7732.951 738 slov
SlovenčinaRodičovská dovolenka13.10.201010 719122 3773.001 361 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.