referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 16. augusta 2017
Rodina
Dátum pridania:20.11.2009Oznámkuj:12345
Autor referátu:MagisterRia
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:526
Referát vhodný pre:Vysoká školaPočet A4:1.5
Priemerná známka:2.99Rýchle čítanie:2m 30s
Pomalé čítanie:3m 45s
 

Rodina má pre dieťa a jeho vývoj veľmi dôležitý význam, najmä z hľadiska emocionálneho vývinu. Okrem uspokojovania základných biologických potrieb vznikajú medzi rodičmi a dieťaťom sociálne kontakty, vzájomná interakcia a vo veľkej miere citové väzby.

Rodina je miestom vzniku života, poskytuje dieťaťu pocit istoty, bezpečia, zázemia a zostáva s dieťaťom a pri dieťati po jeho celý život. Od týchto hodnôt závisí, aká bude atmosféra v každej rodine.
Kopasová, D (1997, s.50) uvádza :

„Psychológia definovala základné duševné potreby dieťaťa a zhrnula ich do nasledovných šiestich bodov, ktoré oficiálne hlása svetová organizácia UNESCO.

Sú to :

1.dieťa potrebuje byť milované,
2.dieťa potrebuje byť akceptované,
3.dieťa potrebuje bezpečie,
4.dieťa potrebuje vzor dospelého,
5.dieťa sa potrebuje voľne prejavovať bez zábran a strachu,
potrebuje láskavé slovo, úsmev, povzbudenie, pochvalu a odmenu,
ktoré posilňujú jeho sebadôveru, životný optimizmus, vieru v ľudí,
v šťastnú budúcnosť,
6.dieťa sa potrebuje všestranne rozvíjať.

Rodina ako primárny zdroj kvality života detí
:

Jeden z najkrajších momentov v partnerskom vzťahuje dlho očakávaná rodinná udalosť - narodenie dieťaťa.

Rané detstvo je najdôležitejším obdobím aj preto, lebo sa v ňom kladú základy pre ďalšie vývinové obdobia dieťaťa, ktoré sa uskutočňujú dvoma dôležitými procesmi - zrením a učením.

Aj keď sa proces učenia môže u dieťaťa urýchliť, postup fáz zrenia sa nemôže zmeniť alebo preskočiť.

Všetky deti prechádzajú preto rovnakými fázami vývinu, avšak rozdiely v ich telesnom, citovom ako aj celkovom osobnostnom vývine sú dané individuálnymi zvláštnosťami dieťaťa.

Kvalita oboch procesov ovplyvňuje atmosféru v rodine a škole.
Základné predpoklady úspešnej výchovy sú:

• láska k dieťaťu
•kľudné a vyrovnané prostredie
•obaja rodičia
•jednotné vedenie v rodine i v škole
•dôslednosť
•dobrý príklad
•trpezlivosť
•pravidelná životospráva
•požiadavky zodpovedajúce schopnostiam dieťaťa.

Väčšina ľudí prežije v rodine celý svoj život. V prvom období života sa dieťa v rodine orientuje, v druhom období života je v pozícii rodiča. Každá rodina má svoje zvyky, tradície, hodnotovú orientáciu. Rodinná klíma má rozhodujúci vplyv na psychiku, duševný rozvoj a morálne vlastnosti každého člena rodiny (Fulková, Oberúc, 2004, s. 61).

Pôsobením rodinného prostredia si osvojujú jej členovia základné pravidlá spolunažívania a rodinnej kultúry.

Na Slovensku väčšina ľudí uvádza spokojnosť v rodine ako životnú preferenciu ešte pred spokojnosťou a úspechom v práci.

Spokojnosť v rodine je vlastne spätná väzba vyjadrujúca správnosť racionálnych rozhodnutí a opatrení. Je to vlastne tolerancia podmienená vzájomnými emocionálnymi vzťahmi (Kopasová, 1997, s. 52).
 
Podobné referáty
RodinaSOŠ2.9375856 slov
RodinaSOŠ2.93685668 slov
RodinaGYM2.96911738 slov
Rodina2.98591918 slov
RodinaSOŠ2.9882478 slov
Rodina3.0017309 slov
Rodina2.9601458 slov
Rodina2.9779730 slov
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.