referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 22. augusta 2017
Poisťovníctvo
Dátum pridania:08.08.2008Oznámkuj:12345
Autor referátu:adamsuja
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:2 497
Referát vhodný pre:Základná školaPočet A4:7.9
Priemerná známka:2.97Rýchle čítanie:13m 10s
Pomalé čítanie:19m 45s
 

a)
- definujte poisťovníctvo
- popíšte základnú úlohu poisťovníctva
- charakterizujte pojmy: poistenie, poisťovateľ, poistník, poistná doba, poistná suma, poistné, poistná udalosť
- uveďte od čoho závisí výška poistného
- charakterizujte poistné riziko jeho podstatu
- rozčleňte možné poistné riziká
- objasnite podmienky poistiteľného rizika
- uveďte základné funkcie a princípy poistenia
- vymenujte základné činnosti poisťovne

b)
- urobte klasifikáciu poistenia podľa doby splatnosti, podľa záväznosti vzniku
- charakterizujte typy poistenia
- uveďte príklady na životné a neživotné poistenie
- charakterizujte zaistenie
- popíšte prácu sociálnej a zdravotnej poisťovne

Poistenie ako pojem je odvodené od talianskeho slova assekurancia, ktoré znamená istota, bezpečnosť. Poistením sa sleduje základný cieľ ktorým je snaha o odstránenie obáv a starostí vyvolaných možnosťou výskytu náhodnej nepriaznivej udalosti. Poisťovníctvo plní v podmeinkach trhovej ekonomiky úlohu ekonomického stabilizátora podnikateľských subjektov a tiež stabilizuje životnú úroveň občanov. Význam poisťov. Spočíva predovšetkým v tom, že občanov a podnikateľské subjekty chráni pred rôznymi rizikami. Riziko predstavuje určitú udalosť v živote človeka.

Poistenie ako pojem predstavuje vzťah medzi dvomi zmluvnými stranami, kde jedna strana dostáva poistné a je ochotná odškodniť 2. stranu v prípade vzniknutej poistnej udalosti. V trhovej ekonomike je poisťovníctvo nezávislé. Na poistnom trhu pôsobia aj štátne aj súkromné poisťovne. Občania si môžu vybrať svoju poisťovňu.

Poistenie - vzťah medzi dvoma zmluvnými stranami, pri ktorom jedna zmluvná strana poisťuje a je ochotná odškodniť druhú stranu (poisteného) v prípade poistnej udalosti.

Základná úloha poistenia:

  • nahrádzať škody
  • kryť zvýšené potreby, ktoré spôsobili náhodné udalosti

Účastníci poistného vzťahu:

Poisťovateľ - PO - poisťovňa, ktorá má licenciu na vykonávanie, dojednávanie a spravovanie poistenia. V zahraničí to môže byť aj FO. Poistený - je osoba, ktorá v prípade poistnej udalosti má právo na poistné plnenie , čiže odškodnenie.

Poistník - FO alebo PO, ktorá uzatvára s poisťovňou poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné a jej práva a povinnosti sú stanovené v poistnej zmluve. V poistnom vzťahu nemusí byť poistník totžný s osobou , na ktorú je poistenie uzatvorené, teda s poisteným.

Oprávnená osoba - FO alebo PO, ktorá je oprávnená rokovať s poisťovňou namiesto poisteného. Oprávnená osoba môže v prípade poistnej udalosti prevziať od poisťovňe poistné plnenie. Ak poistený určí, že v prípade jeho úmrtia prevezme poistnú náhradu iná osoba ako pozostalí, hovoríme o tejto osobe ako výodou poctenej osobe.

Ak poistná zmluva neobsahuje túto osobu, určuje sa poradie podľa Občianskeho zákonníka:

  • manžel/ka poisteného,
  • deti poisteného,
  • rodičia poisteného,
  • osoby, ktoré žijú s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti.

S poistením súvisia tieto kategórie:

Poistná doba - je doba, na kt. Poistený dojedná poistnú zmluvu (od niekoľko dní až po niekoľko rokov).

Poistná suma - je suma na kt. sa poistník dohodne s poisťovňou. Je stanovená na budúce potreby, kt. poisťovňa vyplatí klientovi pri vzniku poistnej udalosti.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalejďalej
 
Podobné referáty
PoisťovníctvoSOŠ2.96785150 slov
PoisťovníctvoSOŠ2.936913225 slov
PoisťovníctvoSOŠ3.0012871 slov
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.