referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 22. augusta 2017
Znečistovanie
Dátum pridania:27.02.2002Oznámkuj:12345
Autor referátu:alif
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:4 561
Referát vhodný pre:Stredná odborná školaPočet A4:19.4
Priemerná známka:2.93Rýchle čítanie:32m 20s
Pomalé čítanie:48m 30s
 

o ovzduší rozlišuje 6 kategórií zdrojov znečisťovania ovzdušia, a to palivoenergetický priemysel, výroba a spracovanie kovov, výroba nekovových materiálov, chemický priemysel, spracovanie odpadov a ostatný priemysel a zariadenia.
Register emisií a zdrojov znečistenia ovzdušia Slovenskej republiky (REZZO) rozlišuje 4 kategórie zdrojov:

· REZZO 1 - veľké zdroje - energetické zariadenia s tepelným výkonom väčším ako 5 MW, veľké a stredné technológie.
· REZZO 2 - stredné zdroje - spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom 0,2-5 MW a malé technológie.
· REZZO 3 - malé zdroje - spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom menším ako 0,2 MW.
· REZZO 4 - mobilné zdroje - dopravné prostriedky všetkého druhu.REZZO je oficiálny systém registrácie a inventarizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia v Slovenskej republike podľa predpisov vydaných k zákonu č. 309/91 Zb. o ovzduší. REZZO je pri Slovenskom hydrometeorologickom ústave.


1.3 Znečisťovanie ovzdušia Slovenska
Počiatky znečisťovania ovzdušia Slovenska siahajú do začiatku jeho industrializácie po roku 1948. Nepriaznivý vývoj bol výsledkom extenzívneho rozvoja slovenskej ekonomiky, nevhodnej štruktúry, rozmiestnenia a postupnej zastaranosti priemyslu, nízkeho zhodnocovania energie a surovín. Starý zákon o ovzduší (č. 35/67 Zb.) vychádzal z nesprávneho predpokladu neobmedzenej samočistiacej kapacity atmosféry, problém znečisťovania ovzdušia riešil rozptylom, t. j. výstavbou vysokých komínov. Zákon bol nedostatočne účinný. Napríklad za obdobie od roku 1970 do roku 1985 celkové misie škodlivín na Slovensku narástli o 25 %. Za pozitíva v uplynulých dvoch desaťročiach možno označiť širokú aplikáciu odprašovacej techniky, elektrifikáciu železníc, teplofikáciu a plynofikáciu miest, zníženie a odstránenie olova v benzínoch a síry v motorovej nafte a zníženie emisií z viacerých technológií. Asi 12 % zníženie emisií SO2 Slovenska za 80 roky sa dosiahlo vďaka rozvoju jadrovej energetiky a odstaveniu elektrárne Vojany II (pre nedostatok tekutých palív).
Mimoriadna členitosť územia SR zhoršuje prirodzený rozptyl škodlivín v ovzduší. Priemysel umiestnený v hlbokých údolných a kotlinových polohách, s častým bezvetrím a teplotnými inverziami, spôsobil celý rad lokálnych problémov. Poloha v strede kontinentu je príčinou, že SR patrí medzi štáty najviac postihované diaľkovým prenosom škodlivín a kyslými zrážkami. V celej strednej Európe sa pozoruje veľkoplošné poškodzovanie lesných ekosystémov (znižovanie hornej hranice lesa na Slovensku je v niektorých prípadoch až o 30 m za rok).
Podľa Registra emisií a zdrojov znečisťovania ovzdušia SR (REZZO 1 - veľké zdroje, 2 - stredné, 3 - malé, 4 - mobilné zdroje) predstavovala emisia hlavných škodlivín v roku 1990 (v tisícoch ton):


Tuhé častice SO2 NOx CO CxHy
REZZO 1 208,1 422,0 146,5 141,1 8,3
REZZO 2 32,8 33,6 5,5 22,5 6,1
REZZO 3 54,8 79,5 6,8 143,9 32,0
REZZO 4 - - 86,7 89,3 30,6
SR spolu 295,7 635,1 245,5 396,6 77,0Vývoj emisií hlavných škodlivín SR podľa REZZO je znázornený na obr.Údaje REZZO sú zatiaľ neúplné. Výrazne sú podcenené emisie uhľovodíkov. Ich celkovú ročnú emisiu (bez metánu), zahŕňajúcu organické rozpúšťadlá, dýchanie nádrží, výpar pohonných hmôt, emisie z potravinárskeho priemyslu, poľnohospodárstva, prirodzené emisie z lesov atd'., možno odhadnúť na vyše 300 tisíc ton.
 
späťspäť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalejďalej
 
Podobné referáty
ZnečisťovanieSOŠ2.9606506 slov
ZnečisťovanieSOŠ2.9683286 slov
ZnečisťovanieSOŠ2.9610383 slov
ZnečisťovanieSOŠ2.9968506 slov
ZnečisťovanieSOŠ2.9698545 slov
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.