referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 22. augusta 2017
Trendy svetového hospodárstva
Dátum pridania:12.07.2007Oznámkuj:12345
Autor referátu:natali
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:704
Referát vhodný pre:Vysoká školaPočet A4:2.2
Priemerná známka:2.99Rýchle čítanie:3m 40s
Pomalé čítanie:5m 30s
 

Svetové hospodárstvo je pod vplyvom trendov, ktoré vplývajú na jednotlivé ekonomiky a zase spätne, vývoj ekonomík vplýva na vývoj svetového hospodárstva – existuje tu kauzálny reťazec vplyvov. S perspektívou 21 storočia môžeme určiť 7 megatrendov, ktoré majú vplyv na zvyšovanie významu svetového hospodárskeho prostredia.

1. Interdependencia

Interdependencia je všeobecne charakterizovaná ako, či už menšia alebo väčšia, vzájomná hospodárska závislosť medzi jednotlivými národnými ekonomikami a jednotlivými trhmi upevňovaná a rozširovaná rozvojom medzinárodnej deľby práce. Je jedným z prejavov či produktov internacionalizačnej tendencie presadzujúcej sa vo svetovom hospodárstve

Príčiny interdependencie :

- významná redukcia obchodných bariér medzi štátmi
- internacionalizácia podnikania
- prehlbenie závislosti medzi národnými finančnými trhmi
- rozvoj medzinárodnej dopravy

2. Integrácia

- ide o proces zlučovania, zrastania, splývania štátnych celkov a ich ekonomík do integračného celku (zoskupenia) na rozličných stupňoch, v rôznych oblastiach. V regionálnej medzinárodnej ekonomickej integrácii, napr. v EÚ sa podstatne zintenzívňujú vzájomné a ekonomické vzťahy členských štátov a ich firiem.

3. Transnacionalita

Transnacionalita prináša veľké kvalitatívne zmeny do medzinárodného ekonomického priestoru. Dala vzniknúť novým a veľmi dôležitým subjektom – firmám (transnacionálne korporácie – TNK). Priniesla kvalitatívne nové vplyvy a závislosti medzi štátmi a ich ekonomikami na úrovni štátu – TNK, aj medzi firmami. Je bezprostredne spojená s jej nositeľmi – TNK. Transnacionálne procesy a vzťahy znamenajú niečo presahujúce, preklenujúce hranice „štátno-národného".

4. Vedecko – technický pokrok

-označuje sa za jeden zo základných faktorov svet. vývoja. Je hybnou silou hosp. rozvoja a jeho internacionalizácie. Má všestranné a dokázateľné vplyvy. Komunikačne a informačne prepája medzinár. trhy, urýchľuje operácie na nich. Poskytuje množstvo informácií pre rozhodovanie. Vplyv vedecko-technického pokroku na MO:

- diverzifikuje výrobu, vznikajú nové trh, vedie k zmenám v kvalite a nákladoch tovarov, stimuluje investície do výroby, výskumu a vývoja, spôsobuje zmeny v štruktúre MO, spôsobuje urýchľovanie ekonomického času

5. Potreba prispôsobovania sa súčinnosti

- ekonomiky a firmy, ktoré sa nedokážu včas, aktívne a úspešne prispôsobovať, sú odsúdené na zaostávanie, k strate trhov, resp. postavenia na nich.

Štrukturálno-adaptačné procesy sú jedným zo základných, najdôležitejších faktorov vývoja svet. hosp. Prebiehajú neustále a hlbinne, majú cieľavedomý charakter.

Súčinnosť štátov je nevyhnutná za účelom predchádzania alebo odstraňovania porúch, nerovnováh a kríz vo svet. hospodárstve. Medzinárodná súčinnosť je významná aj v oblasti mierového využívania jadrovej energie, pri nešírení atómových, chemických a biologických zbraní, v boji proti nelegálnemu obchodu a medzinár. kriminalite, pri ochrane prírody a ľudských práv, pri pandémiách. Medzinár. spolupráca a súčinnosť sa realizuje prostredníctvom bilaterálnych a multilaterálnych rokovaní, konferencií, dohôd a konvencií

6. Hrozba globálnych problémov

- problém bohatstva a biedy vo svete vytvára hrozbu „sociálnej a politickej rozbušky“ vo svet. spoločenstve
- samotný MO, jeho rozvoj a rovnováha je globálnym problémom
- pád medzinár. menového systému, či jeho vážnejšie narušenie by mohlo vyvolať svet. hosp. krízu
- ostatné problémy: svetový ekologický problém, celková vzdelanostná degenerácia ľudstva, problém nezamestnanosti, výživa a zdravotný stav obyvateľstva, svetová potravinová a energetická bilancia, zbrojenie vo svete, politické a vojenské konflikty

7. Globalizácia

prepojenosť ekonomických prostredí, ekonomík a rozvinutosť medzinár. ekonomických vzťahov do celosvetového rámca, svetový hosp. cyklus a rozvinutosť medzinár. tovarových i finančných trhov až v celosvetovom meradle. Globalizácia je súhrnným výsledkom pôsobenia uvádzaných šiestich faktorov.

 
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.