referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pondelok, 21. augusta 2017
Ganttov diagram
Dátum pridania:16.12.2005Oznámkuj:12345
Autor referátu:illo
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:406
Referát vhodný pre:Vysoká školaPočet A4:1.7
Priemerná známka:2.98Rýchle čítanie:2m 50s
Pomalé čítanie:4m 15s
 
Henry L. Gantt (1861 – 1924) bol úzkym spolupracovníkom F. W. Taylora v Midvale a Bethlehem Steel. Podobne ako on aj Gantt sa zaoberal zvyšovaním výlonnosti robotníkov. Rozvinul a obohatil niektoré teórie vedeckého managementu a pridal k nim svoje. Zaviedol napríklad vyplácanie prémií robotníkom za skrátenie času oproti stanovenej norme, prémií predákom za každého robotníka, ktorý splnil normu a ďalšiu prémiu, ak normu splnili všetci robotníci. Gantt je ale najviac známy vytvorením tzv. Gantovho diagramu na plánovanie a kontrolu plnenia plánu.

Gantov diagram
Gantov diagram je grafická metóda plánovania práce. Jeho idea je jednoduchá. Zobrazuje dátumy na jednej osi a úlohy spolu so zdrojmi na druhej. Alebo aktuálny a plánovaný výnos za časové obdobie. Graf znázorňuje kedy má byť tá – ktorá úloha splnená v porovnaní s aktuálnym stavom každej. Táto metóda umožňuje manažérovi sledovať, čo bolo už v procese dokončenia projektu urobené a odhadnúť, či je daná činnosť popredu, pozadu alebo prebieha načas.
Využitie Gantovho diagramu

Cieľom časového plánu implementácie projektu je vytvoriť reálny plán popisujúci postup prác a činností pri realizácii marketingového projektu s ohľadom na disponibilné zdroje, kapacity, náklady, riziká atď.
Základným prvkom realizačného plánu sú činnosti (aktivity, ktoré je potrebné vykonať), ktoré je potrebné vzájomne skĺbiť a navzájom koordinovať. Ako prioritné sa javí dodržiavať prirodzené a logické nadväznosti a vzťahy medzi jednotlivými činnosťami a určenie optimálnych termínov ich zahájenia a ukončenia.

Mnoho pracovníkov marketingu zlyháva pri plánovaní svojich projektov preto, lebo sa domnievajú, že pri tvorbe marketingového projektu im stačí jednoduchý zoznam činností, ktoré je potrebné vykonať. K týmto činnostiam potom priradia pracovníkov a určia termíny, kedy majú byť čiastkové ciele dosiahnuté. V prípade zložitejších marketingových projektov tento prístup môže viesť k tomu, že nie sú rešpektované niektoré logické väzby a niektoré činnosti nie sú dokončené načas, lebo nie sú hotové predchádzajúce činnosti alebo sa čaká na chýbajúce zdroje.

Ako rozhodujúce pri tvorbe časového plánu marketingového projektu, popri vymedzení činností, je tiež identifikovanie všetkých logických väzieb medzi činnosťami (nadväzujúce alebo súčasne vykonateľné činnosti), určenie prácnosti všetkých činností, určenie doby ich trvania, určenie míľnikov – významné udalosti projektu, určenie požiadaviek na zdroje a ich čerpanie v čase. Nasledujúci príklad ukazuje jednoduchý spôsob, ako popísať jednotlivé činnosti marketingového projektu, ich trvanie a logiku nadväzujúcich a súčasne realizovateľných činností.

Popis časových plánov a grafov by mal byť zvolený tak, aby im tí, ktorí ich budú používať dobre rozumeli a aby dobre chápali hľadiská, ktoré boli akceptované pri ich zostavovaní. Správny a zrozumiteľný popis časových plánov bráni nežiadúcim nedorozumeniam pri realizácii marketingového projektu.
 
Zdroje: Rudy – Piškanin ; ZÁKLADY MANAŽMENTU , UK , 2002, Stephenson – Coulter ; MANAGEMENT , Prentice Hall , 1999
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.