referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 27. júla 2017
Štatistika pracovných síl, ich štruktúra a pohyb
Dátum pridania:20.01.2005Oznámkuj:12345
Autor referátu:ivancova
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:688
Referát vhodný pre:Stredná odborná školaPočet A4:3
Priemerná známka:2.98Rýchle čítanie:5m 0s
Pomalé čítanie:7m 30s
 
Ľudská práca ako najdôležitejší základný činiteľ výrobného procesu je podmienkou existencie spoločnosti a úspešnosti jej rozvoja.
Štatistika pracovných síl a pracovného času sa zaoberá najmä skúmaním vývoja úrovne a štruktúry počtu pracovníkov a skúmaním využitia pracovného času. Štatistika miezd sa zaoberá skúmaním priemerných miezd a čerpaním prostriedkov na mzdy, súčasne vyhodnocuje aj ich vývoj. Štatistika produktivity práce sa zoberá ukazovateľmi produktivity práce a skúmaním dynamiky produktivity práce rovnorodej produkcie.

1. Štatistika pracovných síl

Štatistika pracovných síl sa zameriava najmä na skúmanie stavu (t.j. počtu a zloženia) a pohybu pracovníkov.
Počet pracovníkov je typickým okamihovým údajom. Základom štatistického zisťovania a vykazovania je evidenčný počet pracovníkov, t.j. Počet pracovníkov vedených v evidencii podniku.
Evidenčný počet pracovníkov sa vykazuje k poslednému dňu vykazovaného obdobia, okrem toho sa počíta priemerný evidenčný počet za sledované obdobie na rozborové účely.
Jedným z najdôležitejších ukazovateľov pracovných síl je priemerný evidenčný počet pracovníkov.

Príklad

Dňa 19. apríla (štvrtok) sa otvorilo nové štrkovisko. Prítomný bol vedúci, zamestnaný na štrkovisku od 1. apríla, účtovníčka, zamestnaná od 15. apríla a 5 robotníkov evidenčného stavu. Do konca apríla bol prijatý tento počet robotníkov:
24. apríla (utorok) – 2 robotníci,
26. apríla (štvrtok) – 1 robotník,
30. apríla (pondelok) – 2 robotníci.
Priemerný počet pracovníkov nerobotnícke profesie:

y = y1 + y2 = 1 + 2 = 1,5 pracovníkov
2 2

Priemerný evidenčný počet robotníkov za apríl zistíme týmto výpočtom:

Priemerný počet robotníkov:

y = ∑yi = 81 = 2,7 robotníkov
n 30

Odpoveď

Priemerný evidenčný počet všetkých pracovníkov na štrkovisku v mesiaci apríli bol 4,2 pracovníkov (2,7 + 1,5).

Pri výpočte priemerného evidenčného počtu pracovníkov zo súčtu denných stavov delíme tento počet plným počtom kalendárnych dní bez ohľadu na to, či boli v evidenčnom stave vykazovanej jednotky po celé obdobie, alebo nie (ako je to aj v prípade otvorenia novej prevádzky).
Priemerný evidenčný počet pracovníkov prepočítaný na plne zamestnaných sa najčastejšie vypočítava na základe dĺžky pracovného úväzku pracovníkov takto:

počet úväzkových
Prepočítaný počet počet plne hodín za týždeň
plne zamestnaných = zamestnaných * zavedený týždenný
pracovníkov pracovníkov pracovný čas v hodinách

Napríklad v prípade pracovného úväzku pre organizácie s týždenným pracovným časom 42,5 hodiny bude u 20 pracovníkov s pracovným časom 30 hodín prepočet takýto:
20 * 30 = 14,1 pracovníkov plne zamestnaných
42,5

U domáckych robotníkov sa pri prepočte vychádza z miezd:

Prepočítaný počet = mzdy domáckych robotníkov za mesiac
domáckych robotníkov priemerný mesačný zárobok
dielenského robotníka
 
   1  |  2    ďalejďalej
 
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.