referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 26. júla 2017
Hospodárska súťaž: predvstupová kapitola do EÚ
Dátum pridania:05.01.2005Oznámkuj:12345
Autor referátu:Sweetie
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:5 437
Referát vhodný pre:Vysoká školaPočet A4:22.2
Priemerná známka:2.96Rýchle čítanie:37m 0s
Pomalé čítanie:55m 30s
 
Ak hovoríme o hospodárskej súťaži v trhovej ekonomike, tak ide o súťaž medzi výrobcami zameranú na získanie čo najlepších pozícií na trhu, teda súťaž o získanie odberateľa. Hospodárska súťaž je právne upravená zákonom. Nájdeme ju v obchodnom zákonníku pod Hlavou V.- Hospodárska súťaž.

V dôsledku obchodovania medzi krajinami, aj v rámci Európskej únie je potrebné upraviť obchodné pravidlá aj v medzinárodnom styku. Slovenská republika sa snaží o vstup do Európskej únie a z tohto hľadiska sa slovenské právo prispôsobuje právam únie.

Hospodárska súťaž je veľmi náročnou kapitolou pretože obsahuje agendu protimonopolnej politiky a agendu štátnej pomoci.V rámci politiky štátnej pomoci však je treba povedať, že tu existujú staršie prípady poskytnutých daňových úľav, ktoré je treba previesť do podoby prijateľnej štátnej pomoci a dostať na zoznam poskytovanej štátnej pomoci. Pretože po vstupe do únie iba tie firmy a tie dohody, ktoré sú na takomto zozname, budú môcť nerušene pokračovať vo vnútri EÚ.

HLAVA V
HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
DIEL I
Účasť na hospodárskej súťaži
§ 41
Fyzické i právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na hospodárskej súťaži, aj keď nie sú podnikateľmi (ďalej len „súťažitelia“), majú právo slobodne rozvíjať svoju súťažnú činnosť v záujme dosiahnutia hospodárskeho prospechu a združovať sa na výkon tejto činnosti; sú však povinné pritom dbať na právne záväzné pravidlá hospodárskej súťaže a nesmú účasť na súťaži zneužívať.
§ 42
(1) Zneužitím účasti na hospodárskej súťaži je nekalé súťažné konanie (ďalej len „nekalá súťaž“) a nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže.
(2) Nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže upravuje osobitný zákon.
§ 43
(1) Pokiaľ z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská Republika viazaná a ktoré boli uverejnené v Zbierke zákonov, nevyplýva inak, nevzťahuje sa ustanovenie tejto hlavy na konanie v rozsahu, v akom má účinky v zahraničí.
(2) Slovenským osobám sú, pokiaľ ide o ochranu proti nekalej súťaži, postavené na roveň zahraničné osoby, ktoré v Slovenskej Republike podnikajú podľa tohto zákona. Inak sa môžu zahraničné osoby domáhať ochrany podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská F Republika viazaná a ktoré boli uverejnené v Zbierke zákonov, a ak ich niet, na základe vzájomnosti.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalejďalej
 
Zdroje: Pavol Vincúr a kolektív: Hospodárska politika, Obchodný zákonník, Hlava V., http://www.czsk.net/svet/clanky/sr/hospkonec.html, http://www.czsk.net/svet/clanky/publicistika/slovbilance2002.html, http://www.hnonline.sk/1-10022290-21558225-k00000_detail-be
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.