referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 22. augusta 2017
Ekonomika
Dátum pridania:22.11.2004Oznámkuj:12345
Autor referátu:minicka
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:3 164
Referát vhodný pre:Stredná odborná školaPočet A4:13.4
Priemerná známka:2.94Rýchle čítanie:22m 20s
Pomalé čítanie:33m 30s
 

Ekonómia – je veda ktorá skúma, analyzuje ako ľudia používajú obmedzené zdroje alternatívnym použitím čo najlepšie uspokojiť svoje potreby.

Ekonomika – je organizovaný systém výroby. Čo vyrábať, ako vyrábať, pre koho vyrábať.

Pozitívna ekonómia – zaoberá sa javmi - poznateľné a dokázateľné, inflácia.

Normatívna ekonómia –ekonomická realita, návody, postupy, normy.

Mikroekonómia – analyzuje a popisuje správanie sa jednotlivých subjektov trhu, t. j. jednotlivca, domácností, podnikateľov, podnikov.

Makroekonómia – analyzuje hospodárstvo ako celok a vysvetľuje mechanizmus jeho fungovania.

Potreby – sú vrodené alebo získané požiadavky ľudí, ktoré si človek uvedomuje ako pocity nedostatku a snaží sa ich odstrániť.
a/ hmotné /materiálové/
b/ nehmotné /nemateriálne, duševné/

a/ životne nevyhnutné
b/ kultúrne a luxusné

a/ individuálne
b/ kolektívne / potreby sa uspokojujú pomocou statkov a služieb.

Statok – produkt ľudskej práce, ktorý slúži na uspokojovanie potrieb.

Voľné statky – vyskytujú sa voľne v prírode Ekonomické statky – nazývajú aj vzácnymi. Ich ekonomická vzácnosť vyplýva z obmedzenosti zdrojov a zároveň z ich užitočnosti.

Statky rozlišujeme:
kapitálové / výrobné / spotrebné

Služby – cudzie činnosti, ktoré uspokojujú ľud. potreby. Rozlišujeme: vecné, osobné

Výroba – je základom existencie ľudskej spoločnosti. Je to cieľavedomá činnosť, v ktorej sa transformujú výrobné vstupy na výrobné výstupy.

Inputy-transformácia-ouputy Výrobné faktory sú:práca, pôda a prírodné zdroje,kapitál

Práca – je cieľavedomá činnosť človeka trh práce - cena mzda. Na vykonávanie určitej práce je potrebná pracovná sila.

Pôda a prírodné zdroje – požíva človek na výrobu statkov a služieb.

Kapitál formy:
a/ fyzický-hmotný-nehmotný
b/ finančný
a/ fixný /dlhodobý/
b/ cirkulujúci /krátkodobý/

Výnosom, ktorý vyplýva z použitia kapitálu ako výrobného faktora, je zisk, úrok, dividenda, tantiéma alebo kapitálový výnos.

Prirodzená deľba práce – vznikla že sa postupne vyčlenili tzv. typicky mužské a ženské práce.
Domáce hospodárstvo – výroba aká bola spotreba.
Naturálna výmena tzv. barterové obchody,
Obchodné hospodárstvo – so vznikom tovaru.
Mestské hospodárstvo, Národné hospodárstvo,Svetové hospodárstvo

Druhy deľby práce: vnútropodniková, vnútroodvetvová odvetvia - medziodvetvová medzinárodná
Výhody deľby práce: zvyšuje sa produktivita práce, zepšuje špecializáciu, rýchlejšie zapracovanie.
Nevýhody deľby práce: vzniká pocit nudy, brzdí v rozvoji, vzájomná závislosť.
Produktivita práce – účinnosť práce meraná množstvom outputu, ktorý pripadá na jednotku práce.
Odvetvová deľba práce vnútroodvetvová, medziodvetvová - horizontálna - vertikálna špecializácia, medzinárodná deľba práce ekonomické otázky Čo Ako Pre koho vyrábať?

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalejďalej
 
Podobné referáty
EkonomikaSOŠ2.9683269 slov
EkonomikaSOŠ2.98174722 slov
EkonomikaSOŠ2.9537729 slov
EkonomikaSOŠ2.9637729 slov
Ekonomika2.94593204 slov
EkonomikaGYM2.9821404 slov
EkonomikaSOŠ2.94401274 slov
EkonomikaSOŠ2.9809508 slov
EkonomikaSOŠ2.9783542 slov
EkonomikaGYM2.9825664 slov
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.