referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 22. augusta 2017
Základné formy podnikania
Dátum pridania:15.11.2004Oznámkuj:12345
Autor referátu:3b3
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:713
Referát vhodný pre:GymnáziumPočet A4:3.1
Priemerná známka:2.94Rýchle čítanie:5m 10s
Pomalé čítanie:7m 45s
 
Formy podnikania v Slovenskej republike:
1) živnosti
2) obchodné spoločnosti
3) družstvá

1) živnosti
-prevažne malé podniky pôsobiace vo sfére obchodu, služieb, remesiel
-riadi ich zvyčajne živnostník sám
-živnostník má ručenie neobmedzené, za straty a záväzky ručí celým svojím majetkom

Druhy živností:
A/ ohlasovacie živnosti- po splnení podmienok ich stačí ohlásiť živnostenskému úradu
a) remeselné- také činnosti, pri ktorých živnostník získava odbornú spôsobilosť vyučením a praxou v danom obore (stačí výučný list). Napr. .zámočníctvo, kaderníctvo, opravy áut...
b) viazané- sú to náročnejšie činnosti; odbornú spôsobilosť získavame iným spôsobom (skladáme odborné skúšky); zákon presne určuje podmienky na získanie konkrétnej živnosti. Napr. kúrenárstvo, kovovýroba, výroba strojov a prístrojov...
c) voľné- činnosti, ktoré si nevyžadujú žiadnu odbornú spôsobilosť, stačí ak podnikateľ spĺňa všeobecné podmienky. Napr. podomový obchod, predaj v tržnici...
B/ koncesované živnosti- možno ich vykonávať len ak živnostenský úrad udelí koncesiu (koncesia je oprávnenie, úradné povolenie). Zaraďujú sa sem živnosti s náročnou činnosťou, ktorej povolenie vyžaduje splniť určité dodatočné podmienky posudzované vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, majetku a verejných záujmov. Napr. živnosti spojené s predajom zbraní, strelív, lekárskych výrobkov alebo taxi služby, pohrebné služby a cestovné kancelárie...

Preukazy živnostenského oprávnenia
- živnostenský list je listina alebo doklad, ktorým podnikateľ ohlasuje prevádzkovanú činnosť; obsahuje údaje podnikateľa, obchodné meno, predmet, miesto a právnu formu podnikania
- koncesovaná listina obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo...

2) obchodné spoločnosti
- združenia dvoch alebo viacerých podnikateľov, ktorí sa dohodnú, že budú vykonávať podnikateľskú činnosť pod spoločným názvom, firmou.
- zapisujú sa do obchodného registra – Obchodný zákonník. Ten uvádza štyri typy obchodných spoločností:
a) verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)
- je združením najmenej dvoch spoločníkov, ktorí ručia za jej záväzky celým svojím majetkom (neobmedzene)
- vedenie firmy je rozdelené medzi spoločníkov, prípadne je vopred dohodnuté
- kapitál tvoria vklady spoločníkov.

b) spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

- môže byť založená jedným alebo niekoľkými spoločníkmi (50)
- všetci ručia za záväzky spoločnosti iba do výšky svojho kapitálového vkladu
- vklad skladajú spoločníci vopred a to minimálne 200 000 Sk.

c) komanditná spoločnosť
- združuje dva druhy spoločníkov- komanditistov a komplementárov
- komanditisti ručia len do výšky svojich vkladov
- komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom
- iba komplementári majú právo riadiť a zastupovať spoločnosť a tak majú i vyšší zisk.

d) akciová spoločnosť (a.s.)
- základný kapitál tejto spoločnosti je minimálne 1 000 000 Sk
- je rozdelený na určitý počet podielov (účastí) tzv. akcií, ktoré vlastnia akcionári
- o dôležitých veciach spoločnosti sa hlasovaním rozhoduje na valných zhromaždeniach akcionárov.
 
späťspäť   1  |   2  |  3    ďalejďalej
 
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.