referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pondelok, 21. augusta 2017
Pojem a podstata marketingu, jeho ciele a funkcie
Dátum pridania:20.04.2004Oznámkuj:12345
Autor referátu:vztko
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:259
Referát vhodný pre:Stredná odborná školaPočet A4:1.1
Priemerná známka:2.96Rýchle čítanie:1m 50s
Pomalé čítanie:2m 45s
 
Marketing vzniká začiatkom 20 storočia ako teoretická disciplína v USA.
Vývoj marketingu môžme rozdeliť do 6 základných etáp :
1, etapa: Primitívny marketing – tu rýchlo rástla výroba ale odbyt bol nízky
2, etapa: Masový marketing – tu sa začínajú podrobnejšie spracúvať informácie
3, etapa: Diferencovaný marketing –vznikajú nové vedné odbory ako psychológia, sociológia .. 4, etapa: Integrovaný marketing – v tomto období je charakteristické zameranie sa na max. uspokojenie sotrebitela, tvorivosť...
5, etapa: Medzinárodný m. – rozvoj robotizácie, počítačov, výskum umelej inteligencie...
6, etapa: Futuristický m – jej cielom je naučiť sa chápať spotrebitela, študovať a sledovať zásady výmeny na trhoch
marketing má v praxi veľa definícií, niektoré bežne používame :
- marketing metóda riadenia
- umenie, ktorým podniky dosahujú realizáciu svojej produkcie na trhu
- komplex trhových vzťahov a informácií
- filozofia a spôsob myslenia
- nástroje komunikácie zameranej na trh
- všetky aktivity, ktoré slúžia výmenným procesom
- veda o výmene zameraná na uspokojovanie potrieb ľudí
Marketing teda predstavuje súhrn činností, ktorý podnik vykonáva v rámci svojho podniku alebo trhu.
Malé podniky si môžu marketingovú činnosť zabezpečiť prostredníctvom špecializovaných firiem. Marketing je z anglického slova – TRH a koncovky – ing: dej činností na trhu
Ciele marketingu a jeho funkcie
Cielom marketingu je, aby sa dostal :
- správny výrobok
- v správnom čase
- v správnej cene
- na správne miesto
- v správnej kvalite
Výrobok má spĺňať predstavy spotrebitela. Velký podnik večšinu marketingových aktivít vykonáva vlastnými kapacitami, kým pre malý podnik je výhodnejšie marketingové práce zabezpečiť prostredníctvom špecializovaných firiem.
Z toho vyplíva že marketing plní pre podnik nasledovné funkcie :
• výmenná funkcia – prostredníctvom nej realizuje proces výmeny tovarov
(kúpa, predaj)
• distribučná funkcia – predstavuje prepravu a skladovanie tovarov
• podporná funkcia – obsahuje aktivity v oblasti financovania informácií,
poistenia.
 
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.