referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 22. augusta 2017
Psychická záťaž, frustrácia a stres v pracovnej činnosti
Dátum pridania:01.04.2004Oznámkuj:12345
Autor referátu:csicsy
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:779
Referát vhodný pre:Stredná odborná školaPočet A4:3.3
Priemerná známka:2.96Rýchle čítanie:5m 30s
Pomalé čítanie:8m 15s
 
Výkon a výkonnosť pracovníka a manažéra sú často ovplyvňované i maladaptívnymi psychickými stavmi, ako sú: psychická záťaž, frustrácia a stres.
Tieto psychické stavy často vznikajú priamo v pracovnom procese, ako dôsledok vonkajších a vnútorných konfliktných situácií, ktoré pracovník pociťuje ako nezvládnuteľné, resp. neovplyvniteľné. Vyskytujú sa najmä u pracovníkov pôsobiacich vo sfére riadenia a premietajú sa najmä do oblasti ich kvalitatívnej schopnosti zvládnuť na profesionálnej úrovni konfliktnú pracovnú situáciu. Viažu sa napr. s procesmi: rozhodovania, s ašpiračnou úrovňou pracovníka, s prevzatím zodpovednosti a schopnosťou niesť riziko.
Psychická záťaž a stres môžu byť faktorom pozitívne alebo negatívne ovplyvňujúcim motiváciu a výkonnosť manažéra. To, kedy psych. záťaž a stres pôsobia pozitívne, alebo negatívne, vyplýva predovšetkým z momentálnych subjektívnych dispozícií pracovníka, ako: osobnostné založenie pracovníka, celkový momentálny psych. stav a temperament, asertívne a autoasertívne schopnosti pracovníka,...

PSYCHICKÁ ZÁŤAŽ sa v psychológii všeobecne považuje za psychický maladaptívny stav, ktorý vzniká ako dôsledok anticipácie, t.j. Predvídaním udalostí, ktoré sú pre pracovníka nepriaznivé, resp. ktorých riešenie neprinesie pracovníkovi jednoznačne pozitívny výsledok. Vznik psych. záťaže je podmienený dlhodobým psych. preťažením. Sprevádza ju pocit úzkosti, celkovej psych. tenzie, strachu, ktoré vyúsťujú do formovania psych. bariér – prekážok, brániacich pracovníkovi v prac. činnosti naplno využiť svoje prac. schopnosti.
Poznáme 3 fázy, ktoré sa zároveň považujú za základné prvky mechanizmu fungovania psych. záťaže:
-mobilizácia duševných síl- prípravná fáza
-samotné riešenie záťažovej situácie
-výsledné zmeny v psychike pracovníka
V súčasnosti má vznik psych. záťaže u pracovníkov rastúcu tendenciu. Najčastejšou príčinou je neriešenie, resp. odkladanie riešenia problémov. PSYCHICKÉ PREŤAŽENIE je v psychológii práce vymedzené ako psychický stav, ktorý vzniká v dôsledku nerovnováhy medzi psych. predpokladmi, schopnosťami, zručnosťami pracovníka a požiadavkami na výkon a kvalitu práce. Výsledkom tejto nerovnováhy je konflikt, ktorý môže mať vnútornú alebo vonkajšiu podobu a zvyčajne prebieha v 3 fázach:
-agresívna fáza
-fáza regresie
-reštitučná fáza
Niektorí autori považujú konflikt za druh frustrácie.
 
   1  |  2  |  3    ďalejďalej
 
Zdroje: Szarková, Miroslava, Manažérska psychológia, KARTPRINT, Bratislava, 1996, Boroš, Július, Základy sociálnej psychológie, IKAR, Bratislava, 2002
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.