referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pondelok, 21. augusta 2017
Náklady podniku
Dátum pridania:01.02.2004Oznámkuj:12345
Autor referátu:cepren
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:2 282
Referát vhodný pre:Stredná odborná školaPočet A4:9.7
Priemerná známka:2.94Rýchle čítanie:16m 10s
Pomalé čítanie:24m 15s
 

ich celková výška pri raste objemov výkonov klesá a pri ich poklese stúpa.

1.2.3.2. Hraničné a prírastkové náklady

Používajú sa na rozhodovanie o pribratí ďalšej jednotky výroby v priebehu plánovaného obdobia.
Pod pojmom hraničné náklady rozumieme tú sumu z variabilných nákladov, ktorá sa pridáva každým nasledujúcim výrobkom k celkovým variabilným nákladom vynaloženým na predchádzajúci počet jednotiek. Pomer medzi prírastkom variabilných nákladov ( Nv) a prírastkom produkcie (V) nazývame úrovňou prírastkových nákladov (ÚNp). Platí teda:

ÚNp= Nv / V

Význam hraničných nákladov je v tom, že dávajú odpoveď na veľmi dôležitú otázku: pokiaľ je z ekonomického hľadiska únosné zvyšovať objem produkcie jednotlivých výkonov v rámci existujúcej kapacity výroby. Je to potiaľ, kým sa realizačná cena výrobku rovná hraničným nákladom, alebo ich prevyšuje.

1.2.3.3. Fixné náklady

Sú vyvolané potrebou globálneho a jednorazového vytvorenia technických, organizačných a pracovných podmienok na zabezpečenie určitého objemu výkonov. Pri zmenách objemu produkcie v rámci existujúcej kapacity sa nemenia vôbec, alebo len nepatrne. Sa viažu k celkovému objemu výkonov, avšak v prepočte na jednotku produkcie charakter stálosti týchto nákladov zaniká. Členenie fixných nákladov:
a) podľa reakcie jednotlivých položiek pri zmene objemu výkonov
-celková výška za rovnaké obdobie sa nemení hoci sa mení objem výkonov- absolútne fixné
- tie môžeme ďalej členiť na jednorazové a priebežné, jednorazové sú spojené so zábehom novej výroby, priebežné sú závislé od času
b) podľa stupňa využitia výrobnej kapacity, nemenia sa iba v rámci určitého objemu produkcie- sú relatívne fixné
Význam členenia na variabilné a fixné:
a) spresňuje plánovanie a kontrolu nákladov
b) umožňuje stanoviť fixné náklady, ktoré tvoria dôležitý neinvestičný zdroj zvyšovania efektívnosti
c) vytvára predpoklady pre hodnotenie využitia nákladov v závislosti od stupňa využitia výrobnej kapacity
d) je základom pre zostavovanie variantných rozpočtov
e) používa sa na výpočet príspevku na úhradu fixných nákladov a zisku
Remenencia nákladov – osobitná súvislosť medzi zmenou nákladov a zmenou objemu výkonov kde zmena nákladov sa oneskoruje za zmenou objemu výroby. 1.3. Možnosti znižovania nákladov

Je jedna s podmienok racionalizácie podniku. Rezervy znižovania nákladov najlepšie vynikajú vtedy, keď náklady sledujeme podľa miesta vzniku a účelu vynaloženia

1.3.1 Zdroje a prostriedky znižovania nákladov

Zdroje znižovania nákladov predstavujú skryté rezervy, nevyužité možnosti, odkrytie a využitie ktorých pôsobí na znižovanie nákladov celkovej produkcie alebo jednotlivých výkonov a tým aj na zhospodárňovanie celej podnikovej činnosti. Pri vyčísľovaní zníženia nákladov využitím rezerv vychádzame z druhového alebo kalkulačného členenia nákladov.
 
späťspäť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalejďalej
 
Zdroje: Brealey, R. A.- Myers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Hoffman, V.: Úvod do podnikové ekonomiky, Kupkovič, M.: Podnikové hospodárstvo, Sedlák, M.: Podnikové hospodárstvo, Synek, M.: Základy podnikové ekonomiky
Podobné referáty
Náklady podnikuSOŠ2.9962652 slov
Náklady podniku2.9798417 slov
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.