referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nedeľa, 21. septembra 2014
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20143 12352012.932 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 26103262.992 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 37822972.97212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20123 429238443.001 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20122 990207282.981 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20122 23011842.9994 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20122 37338013.03762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20124 445321 0122.944 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20121 84135872.98560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 45742673.01410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20121 79683963.03884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 34077722.982 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 48627923.012 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20112 911105242.99397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20116 134223 1703.002 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20112 95071 2012.991 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20113 79191 1033.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20113 27162813.00254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20112 61233322.98708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20112 28862313.01438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 49145452.98676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 50064793.00560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20111 98935413.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 17114362.97558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 43516023.00919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20115 15627662.99540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 54186982.98438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 52224762.99608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20112 59635773.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 159141 7442.991 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 23536983.01755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 05222172.9893 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20113 113105942.951 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20111 94012563.01384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20114 697212 1192.991 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20112 65247042.98867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20112 05821723.00111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 60421542.9985 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20114 973176383.01836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20112 174102423.02182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20112 90426273.00450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20114 05791 8842.961 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20112 22073132.96408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20112 68958993.01556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 64825912.97742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 66537463.00714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20111 94546292.99714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20112 38024412.96371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 91733742.98330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 58725862.99676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.