referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 26. novembra 2014
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20143 96782492.912 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 40103782.982 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 54223262.96212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20123 594249452.981 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20123 264227932.971 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20122 60312092.9694 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20122 52439013.00762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20124 788321 0742.944 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20121 93836302.98560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 55342813.01410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20121 90984133.01884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 41878572.972 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 60148433.002 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20113 009105632.99397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20116 602223 5442.992 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20113 08571 2652.991 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20114 00691 1593.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20113 51062942.99254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20112 76233502.97708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20112 39062362.99438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 64345872.98676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 62165072.99560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 04935753.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 41414452.97558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 56116443.00919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20115 63138013.00540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 69087442.98438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 71425052.99608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20112 74535963.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 332141 8463.001 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 33337393.00755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 18722252.9893 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20113 246106232.941 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20112 02612673.01384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20115 113212 4122.991 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20112 82247392.98867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20112 15521783.00111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 66321632.9985 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20115 219186583.00836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20112 268102513.02182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20113 05426602.99450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20114 24592 0412.961 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20112 33273282.96408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20112 82459633.00556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 78126152.96742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 80947942.99714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20112 03947012.99714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20112 49624582.95371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 04633942.97330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 69626132.99676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.