referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 30. júla 2015
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20147 251134672.892 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 92935732.992 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20123 09734082.96212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20124 202251 3372.981 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20124 570231 0912.971 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20123 58622642.9294 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20123 12841 2072.99762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20126 114561 3972.944 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20122 30537932.98560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 90743483.01410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20122 28784883.01884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 733191 1672.992 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 93241 0323.012 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20113 348126482.97397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20118 431254 6452.982 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20113 55671 5982.981 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20115 08791 4593.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20114 49363393.00254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20113 39434312.97708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20112 71972722.99438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20113 11347132.97676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20113 06675832.98560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 30736923.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20114 46025442.96558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20113 08138682.99919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20117 19239852.99540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20114 61898722.97438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 37725952.98608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20113 51437003.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20114 195152 5192.991 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 80659133.01755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 71622702.9793 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20114 067157832.941 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20112 34813213.01384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20116 341222 7512.981 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20113 528148742.97867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20112 57942113.00111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 95721982.9885 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20116 264187393.00836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20112 669102913.01182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20113 67328152.99450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20115 035113 0202.951 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20112 75273752.95408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20113 28151 2712.98556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 36327442.96742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 38959522.98714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20112 50749552.96714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20112 93035392.95371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 50735092.97330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20113 13737373.00676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.