referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 24. apríla 2014
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20141 1433812.992 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20121 85802712.982 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20121 80622362.93212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20122 763235672.991 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20122 312205902.981 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20121 66311553.0094 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20121 77236533.05762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20123 588278442.984 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20121 45335122.98560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 07132093.00410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20121 40883343.03884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 01666533.002 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 16626883.012 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20112 567104672.99397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20115 261202 6243.002 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20112 58671 0923.001 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20113 25499923.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20112 74952453.00254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20112 23132902.98708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20111 92762043.02438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 09444902.99676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 10564363.01560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20111 71234813.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 65213972.97558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 04215363.00919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20114 34226712.99540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 07185602.99438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 08024163.00608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20112 14135153.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 663141 4592.991 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20111 86036303.00755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 61522032.9893 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20112 641105212.991 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20111 59612263.00384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20114 049211 6132.991 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20112 22446432.99867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20111 70821533.00111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 32021413.0085 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20114 253125443.00836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20111 822102103.02182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20112 46425553.00450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 38391 6582.961 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20111 87172792.96408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20112 25757953.01556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 22025212.98742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 26036613.00714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20111 58745492.99714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20111 97923912.96371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 48233442.99330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 16725103.00676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.