referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Utorok, 30. septembra 2014
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20143 20562072.912 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 27703302.992 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 39422992.97212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20123 444238673.001 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20123 018207322.971 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20122 27611892.9994 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20122 39238153.02762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20124 479321 0232.944 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20121 85135882.98560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 47042673.01410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20121 80883973.02884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 34777782.982 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 49627973.012 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20112 923105252.99397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20116 189223 2103.002 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20112 96571 2072.991 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20113 82391 1083.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20113 30162833.00254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20112 62233342.98708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20112 29762313.01438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 50645492.98676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 51664833.00560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20111 99635443.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 19514382.97558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 44816083.00919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20115 22027673.00540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 55987002.98438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 54124772.99608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20112 61935793.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 179141 7582.991 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 24437023.01755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 06422182.9893 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20113 130105962.951 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20111 95112573.01384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20114 740212 1932.991 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20112 67047072.98867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20112 07021723.00111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 60921542.9985 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20115 004176423.01836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20112 183102433.02182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20112 91926303.00450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20114 07791 9002.961 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20112 23373152.96408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20112 70659033.01556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 66125942.97742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 68137503.00714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20111 95446382.99714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20112 39424432.96371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 92833762.98330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 59925892.99676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.