referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 30. októbra 2014
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20143 55972242.902 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 33503552.982 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 45523142.96212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20123 508249122.991 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20123 134227642.981 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20122 46812022.9794 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20122 44938583.00762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20124 607321 0452.934 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20121 88936042.98560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 51142743.01410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20121 86184043.02884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 38078302.962 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 54148243.012 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20112 964105452.99397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20116 392223 3732.992 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20113 02171 2322.981 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20113 90091 1273.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20113 40762882.99254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20112 68233422.97708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20112 33362343.00438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 57245752.98676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 56664973.00560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 01535613.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 29814422.97558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 50116263.00919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20115 41137823.00540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 62287252.99438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 62624932.99608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20112 68835903.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 258141 7952.991 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 28337193.01755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 11822202.9893 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20113 182106112.941 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20111 98612653.01384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20114 898212 3542.991 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20112 71947192.98867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20112 11121753.00111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 62821562.9985 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20115 113176483.01836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20112 218102473.02182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20112 99026433.00450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20114 14691 9702.961 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20112 27173222.96408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20112 76059333.01556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 71026052.97742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 73347673.00714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20111 99046712.99714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20112 43424522.95371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 98233882.97330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 64026032.99676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.