referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 17. apríla 2014
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20141 0953792.992 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20121 84502712.982 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20121 79522362.93212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20122 750235642.991 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20122 301205872.981 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20121 65211543.0094 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20121 76636463.05762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20123 559278322.984 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20121 44535102.98560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 06532083.00410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20121 40083343.03884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 00966493.012 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 16126863.012 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20112 558104662.99397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20115 225202 5933.002 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20112 57971 0863.001 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20113 23999893.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20112 73352443.00254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20112 22432892.98708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20111 91662033.02438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 08744882.99676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 10164353.00560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20111 70234813.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 64013962.98558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 03315333.00919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20114 31326632.99540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 04885542.99438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 07024153.00608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20112 12535143.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 651141 4462.991 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20111 85036283.00755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 60322022.9893 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20112 637105202.991 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20111 59012253.00384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20114 025211 6022.991 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20112 21246402.99867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20111 70121533.00111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 31521403.0085 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20114 220125403.00836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20111 815102103.02182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20112 45425502.99450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 36191 6492.961 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20111 86372782.96408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20112 24757903.01556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 20725182.98742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 24936593.00714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20111 57845422.99714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20111 97423902.96371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 47433422.99330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 16025093.00676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.