referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nedeľa, 25. januára 2015
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20144 93193062.882 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 56104172.992 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 74323592.96212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20123 793241 0442.981 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20123 562228542.971 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20122 85912222.9494 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20122 70639673.00762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20125 266341 1662.944 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20122 05236862.98560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 67242973.02410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20122 03184373.02884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 50879293.012 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 70549003.012 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20113 115105872.98397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20117 024223 8342.982 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20113 22271 3562.991 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20114 31691 2183.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20113 83463092.99254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20112 97933642.97708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20112 50162452.99438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 79246202.98676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 79475312.98560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 12936113.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 72514782.96558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 72227053.00919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20116 17938432.99540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 87187732.97438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 90625272.98608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20112 95836273.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 577151 9892.981 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 50347983.02755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 34922342.9793 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20113 458126682.941 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20112 13112823.02384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20115 498212 5022.981 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20113 03047662.97867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20112 28421872.99111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 75621722.9985 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20115 534186823.01836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20112 399102623.01182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20113 21026772.98450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20114 47292 2152.951 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20112 45473382.95408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20112 97651 0792.99556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 95326422.95742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 99048472.99714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20112 19247542.96714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20112 64134742.95371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 18034212.96330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 79826362.99676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.