referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 30. júla 2014
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20142 14951622.952 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 03203112.992 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20121 95222692.96212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20122 969237202.981 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20122 684206872.981 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20121 88311723.0094 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20121 94137483.03762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20123 955319662.954 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20121 60335642.98560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 20142453.01410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20121 55183733.04884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 12277362.982 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 26827623.022 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20112 673105032.99397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20115 729223 0053.002 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20112 71671 1712.981 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20113 48191 0643.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20112 96362703.00254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20112 37333222.98708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20112 04262203.02438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 23245232.98676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 24764583.00560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20111 77835203.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 90314252.97558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 18715883.00919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20114 81727423.00540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 29186652.99438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 25724572.99608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20112 32535573.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 892141 6812.991 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20111 99036733.00755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 79322092.9893 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20112 847105682.971 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20111 71112483.00384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20114 355211 8102.991 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20112 39346842.99867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20111 82621653.00111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 39921483.0085 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20114 668166153.01836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20111 936102323.02182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20112 65126012.99450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 76991 8142.961 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20111 97872982.96408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20112 43158683.01556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 39125642.97742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 42137233.01714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20111 70846012.99714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20112 13224162.96371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 65933592.99330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 33425602.99676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.