referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 18. decembra 2014
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20144 37092822.872 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 48503912.982 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 64223412.96212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20123 694249742.981 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20123 393228102.971 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20122 72212142.9594 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20122 61539323.00762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20124 998331 1202.954 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20121 99536522.98560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 60342853.01410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20121 96084163.02884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 46078902.992 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 65448703.002 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20113 063105702.98397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20116 764223 6562.992 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20113 15171 3002.991 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20114 11591 1783.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20113 61662982.99254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20112 84233562.98708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20112 43862372.99438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 70845932.98676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 69775172.99560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 08035863.011 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 51314592.96558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 63426573.00919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20115 84238183.00540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 76287562.98438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 80025082.99608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20112 82436053.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 416141 9052.991 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 40937613.00755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 25222282.9793 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20113 314116342.941 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20112 07512723.01384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20115 277212 4542.991 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20112 91247492.98867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20112 21321833.00111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 70721642.9985 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20115 323186653.01836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20112 325102553.02182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20113 11926652.99450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20114 33992 1042.951 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20112 38773312.95408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20112 89151 0073.00556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 86826282.96742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 89348112.99714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20112 11147232.98714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20112 56124652.95371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 10234012.97330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 74926212.99676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.