referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 24. apríla 2015
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20146 104133702.882 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 74135032.992 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 86733762.97212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20123 933251 1502.981 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20124 087239892.961 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20123 20622422.9394 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20122 86741 0613.00762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20125 636561 2642.944 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20122 15037412.97560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 76643203.01410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20122 14684573.01884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 600191 0523.002 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 80149653.012 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20113 204126142.98397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20117 735254 3072.982 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20113 35371 4752.991 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20114 59891 3173.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20114 13263212.99254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20113 16333972.97708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20112 58872572.99438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 91846652.97676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 90675542.98560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 18436513.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20114 05325042.96558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 87637832.99919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20116 68438932.99540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20114 13298212.97438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 10125582.98608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20113 19036593.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 848152 2622.981 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 64358573.01755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 50622442.9793 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20113 735137332.941 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20112 20812993.02384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20115 890212 6502.981 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20113 259148172.97867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20112 39421963.00111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 83021812.9985 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20115 894187113.00836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20112 510102733.01182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20113 39427372.98450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20114 692112 5682.951 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20112 57973502.95408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20113 10951 1712.99556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 13726812.96742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 17058882.98714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20112 33048522.96714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20112 74835002.95371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 32634622.96330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 91336832.99676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.