referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 27. februára 2015
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20145 352103182.892 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 62524352.982 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 78123652.97212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20123 850241 0932.981 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20123 726228972.961 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20122 98812282.9494 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20122 77241 0023.00762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20125 385491 1862.944 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20122 08937092.97560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 70643023.01410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20122 07484463.02884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 544189643.002 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 74449183.012 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20113 152125972.98397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20117 284224 0152.982 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20113 26571 4002.991 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20114 41591 2463.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20113 97363132.99254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20113 07733732.97708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20112 53672502.99438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 85546422.97676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 84275372.98560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 14936283.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 86624892.96558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 79837362.99919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20116 41838622.99540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 97487832.97438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 98725362.98608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20113 06936383.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 690152 1012.981 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 56348173.02755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 41322392.9793 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20113 609136912.941 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20112 16012873.02384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20115 661212 5582.981 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20113 09947822.97867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20112 33321913.00111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 78521762.9985 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20115 718186973.01836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20112 437102673.02182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20113 29427072.98450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20114 548112 3152.961 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20112 49873432.95408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20113 02751 1112.99556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 02526612.96742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 06758642.98714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20112 24647832.96714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20112 68634852.95371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 23734362.96330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 84236512.99676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.