referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 22. mája 2015
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20146 503134042.882 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 79735312.992 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 91633842.96212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20124 001251 1892.981 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20124 265231 0312.971 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20123 32322492.9294 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20122 93241 1013.00762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20125 814561 3212.944 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20122 19437662.97560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 80443303.01410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20122 19184693.00884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 642191 1013.002 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 83549903.002 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20113 241126272.98397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20118 047254 4492.982 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20113 41671 5432.991 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20114 73791 3753.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20114 25663272.99254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20113 23834192.97708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20112 62572622.99438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 98046782.98676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 94575632.98560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 22336683.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20114 19425162.96558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 93538062.99919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20116 86739222.98540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20114 29698422.97438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 17425692.98608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20113 26836753.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 938152 3872.981 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 69458793.01755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 56622522.9793 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20113 822137552.941 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20112 24013073.01384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20116 040222 6912.981 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20113 341148402.96867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20112 44532013.00111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 86221872.9985 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20116 020187183.00836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20112 554102803.01182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20113 49127862.98450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20114 788112 7412.951 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20112 63473592.95408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20113 15551 2072.99556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 20026982.96742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 24359102.98714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20112 38848822.96714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20112 79735112.95371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 38034772.96330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 97236982.99676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.