referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 1. apríla 2015
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20145 823113502.912 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 69724802.992 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 83123712.96212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20123 893241 1252.981 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20123 920229442.961 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20123 12512342.9494 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20122 83041 0302.99762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20125 561531 2332.944 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20122 12037312.97560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 74543133.01410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20122 11884533.01884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 576191 0303.002 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 78049463.012 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20113 182126072.98397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20117 517234 1842.982 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20113 31771 4472.991 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20114 52491 2773.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20114 07163192.99254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20113 13533862.97708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20112 56572542.99438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 89446502.97676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 87475502.98560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 17336423.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 97425012.96558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 83937662.99919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20116 56338852.99540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20114 06198022.97438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 06425482.98608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20113 12836473.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 783152 1932.981 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 60858503.02755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 46922422.9793 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20113 684137162.941 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20112 19112953.01384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20115 804212 6072.981 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20113 195147992.97867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20112 36821943.01111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 81321812.9985 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20115 823187063.00836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20112 477102713.01182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20113 35527242.98450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20114 628112 4352.951 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20112 54873482.95408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20113 07751 1432.98556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 09526732.96742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 12758772.98714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20112 29548222.96714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20112 72534962.95371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 28434522.96330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 88336692.99676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2015 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.