referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Piatok, 24. októbra 2014
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20143 47772202.882 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 32303512.982 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 44423102.96212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20123 497249032.991 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20123 111207562.981 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20122 43111982.9794 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20122 44038513.00762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20124 588321 0412.934 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20121 88236012.98560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 50642743.01410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20121 85284043.02884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 37678192.962 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 53348173.012 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20112 953105382.99397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20116 355223 3442.992 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20113 01071 2272.991 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20113 88891 1203.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20113 38862863.00254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20112 67233402.97708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20112 32862323.00438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 55745722.98676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 55764943.00560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 01135593.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 27914402.97558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 49116233.00919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20115 35637783.00540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 61287222.98438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 61324922.99608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20112 67935893.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 245141 7862.991 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 27737193.01755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 10922202.9893 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20113 174106092.941 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20111 97712643.01384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20114 864212 3262.991 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20112 70847172.98867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20112 10221753.00111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 62521562.9985 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20115 099176483.01836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20112 212102453.02182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20112 97626413.00450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20114 13591 9612.961 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20112 26673192.95408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20112 74859283.00556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 70126032.97742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 72247633.00714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20111 98446602.99714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20112 42824502.96371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 97133872.98330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 63226012.99676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.