referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sobota, 23. augusta 2014
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20142 29451762.952 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 05403152.992 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20121 99122712.96212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20123 017237622.971 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20122 747207082.981 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20121 92711773.0094 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20121 96837713.03762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20124 021319852.944 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20121 62535742.98560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 23142523.01410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20121 57883793.03884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 14077492.982 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 28327733.012 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20112 691105062.99397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20115 815223 0513.002 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20112 73471 1842.991 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20113 53291 0773.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20113 00362743.00254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20112 39533252.98708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20112 07162253.02438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 26345302.98676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 28264643.00560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20111 79435313.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 93714272.97558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 21615943.00919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20114 85827513.00540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 32386782.99438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 29024633.00608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20112 37035623.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 926141 7052.991 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 01536833.00755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 82722112.9893 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20112 890105782.971 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20111 73412513.01384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20114 425211 9452.991 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20112 42946952.99867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20111 84321663.00111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 41321493.0085 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20114 710166193.01836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20111 957102343.02182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20112 68426112.99450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 81791 8382.961 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20111 99773072.96408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20112 45758813.01556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 42625762.97742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 44837333.00714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20111 72846112.99714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20112 16824212.96371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 69133642.99330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 36525682.99676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.