referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pondelok, 24. novembra 2014
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20143 91872462.902 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 39503752.982 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 53123242.96212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20123 586249442.971 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20123 252227932.971 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20122 59012092.9694 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20122 51739003.00762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20124 772321 0722.934 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20121 93436292.98560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 55142813.01410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20121 90684123.01884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 41278552.972 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 59548423.012 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20113 005105632.99397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20116 581223 5352.992 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20113 07671 2622.991 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20113 99591 1573.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20113 50562942.99254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20112 75833502.97708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20112 38562362.99438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 63745872.98676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 61665062.99560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 04435743.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 40314452.97558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 55616423.00919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20115 61138003.00540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 67987442.98438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 70625032.99608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20112 73735963.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 325141 8443.001 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 32537363.00755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 18322252.9893 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20113 239106222.941 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20112 02112673.01384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20115 096212 4112.991 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20112 81747372.98867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20112 15221783.00111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 65521632.9985 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20115 215186563.00836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20112 265102513.02182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20113 04726582.99450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20114 23792 0342.961 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20112 32873272.96408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20112 81859573.00556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 77426152.96742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 79947912.99714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20112 03547002.99714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20112 48924582.95371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 04033942.97330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 68926132.99676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.