referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pondelok, 20. októbra 2014
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20143 44762192.912 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 31503462.982 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 43923082.97212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20123 487238962.991 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20123 096207522.981 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20122 40811972.9894 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20122 43438473.01762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20124 574321 0402.944 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20121 87836012.98560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 50042733.01410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20121 84684013.02884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 37578072.972 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 52928153.012 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20112 951105332.99397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20116 325223 3092.992 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20113 00871 2242.991 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20113 88191 1173.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20113 37862862.99254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20112 66333402.97708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20112 32362313.00438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 55345702.98676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 54964933.00560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 01035543.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 26614392.97558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 48916233.00919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20115 33927773.00540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 60387172.98438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 59724892.99608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20112 67335873.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20113 237141 7832.991 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 27537153.01755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 10322202.9893 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20113 169106082.951 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20111 97612613.01384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20114 837212 2952.991 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20112 70647152.99867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20112 09821753.00111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 62421562.9985 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20115 089176473.01836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20112 208102443.02182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20112 96326373.00450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20114 12991 9462.961 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20112 26473192.95408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20112 74259253.01556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 69726022.97742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 71937613.00714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20111 98246562.99714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20112 42424502.96371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 96233832.98330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 62726012.99676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.