referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štvrtok, 24. júla 2014
Referáty od autora: natali 
Názov referátuKategória DátumPočet prezretíPočet stiahnutíPočet vytlačení referátu Obsah
Slávni ľudia v školských laviciachOstatnéINÉ30.1.20142 10551612.972 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciachOdborné humanitnéINÉ12.7.20122 02503082.992 710 slov
Neodháňajte motýľaOdborné humanitnéINÉ12.7.20121 95022682.96212 slov
Tajné poslanie Cyrila a MetodaVšeobecné humanitnéINÉ12.6.20122 956237142.981 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencieOstatnéSOŠ11.6.20122 667206822.981 021 slov
Slovenské prísloviaOstatnéINÉ05.6.20121 87111703.0194 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠOstatné16.5.20121 93237393.04762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostikaOdborné humanitné16.5.20123 938319632.944 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostikaOdborné humanitné08.4.20121 59935602.98560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických viedOdborné humanitné08.4.20121 19742433.01410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostikyOdborné humanitné08.4.20121 54683703.03884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentomOdborné humanitné08.4.20121 12077302.992 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikovOdborné humanitné06.2.20121 26127593.022 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencieOdborné humanitné24.7.20112 667105032.99397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviekOdborné humanitné24.7.20115 708222 9993.002 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiOdborné humanitné24.7.20112 71371 1692.991 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP)Odborné humanitné24.7.20113 47391 0633.00792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvoOdborné humanitné24.7.20112 95362693.00254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkachOdborné humanitné24.7.20112 36733222.98708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetuOdborné humanitné17.7.20112 03662203.02438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriameOdborné humanitné17.7.20112 22345222.98676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraníOdborné humanitné17.7.20112 24064563.00560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20111 77635193.001 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 89314232.97558 slov
Vývin a vývinové anomálieOdborné humanitné17.7.20112 17715863.00919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problémOdborné humanitné17.7.20114 80627413.00540 slov
Integrácia a segregácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 28686632.99438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 24824563.00608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblastiOdborné humanitné17.7.20112 31435533.00989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogikeOdborné humanitné17.7.20112 886141 6772.991 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutýchOdborné humanitné17.7.20111 98436723.00755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 78422092.9893 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadeníOdborné humanitné17.7.20112 833105662.971 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniachOdborné humanitné17.7.20111 70612473.01384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20114 338211 7512.991 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásadyOdborné humanitné17.7.20112 38546842.99867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchovaOdborné humanitné17.7.20111 82121643.00111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovaniaOdborné humanitné17.7.20111 39421473.0085 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogikaOdborné humanitné17.7.20114 659166143.01836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchovaOdborné humanitné17.7.20111 929102313.02182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagógaOdborné humanitné17.7.20112 64325992.99450 slov
Pedagogika mentálne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20113 75391 8102.961 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabenýchOdborné humanitné17.7.20111 97272982.96408 slov
Pedagogika psychosociálne narušenýchOdborné humanitné17.7.20112 42558663.01556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 38425612.97742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 41237213.00714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťouOdborné humanitné17.7.20111 70546002.99714 slov
Pedagogika detí s poruchami učeniaOdborné humanitné17.7.20112 12124132.96371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutýchOdborné humanitné17.7.20112 64933592.99330 slov
Pedagogika nadaných a talentovanýchOdborné humanitné17.7.20112 32625583.00676 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalejďalej
Copyright © 2000-2014 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.